Afståelse

Afståelse betyder i princippet, at en erhvervslejer overdrager sit lejemål til en anden – med udlejers samtykke. Det kan f.eks. være, når en erhvervslejer ønsker at sælge sin forretning til en anden, hvor lejemålet skal følge med i salget. 

Lejeren overdrager sine rettigheder og forpligtelser i forhold til udlejer, til en ny lejer, som indtræder i lejekontrakten.

I sin rene form indebærer afståelsen, at den nye lejer indtræder i (fortsætter) lejemålet på uændrede vilkår.

  • Komplekse regler

    Hvorvidt I som lejer har afståelsesret eller ej kan være lidt kompliceret at finde ud af, idet reglerne i Erhvervslejeloven er blevet ændret adskillige gange.

    Vi har udarbejdet en oversigt over reglerne og de ændringer, der har været, som I kan læse her.

Læs erhvervslejeloven

På retsinformation.dk finder du Erhvervslejeloven.

Læs mere