Information om huslejeloftet og nettoprisindekset (NPI)

Vi har her samlet de nyeste informationer om huslejeloftet og regulering af huslejer efter nettoprisindekset. Vi opdaterer siden, når der er nye informationer, du skal være opmærksom på.

Det er altid en god idé at læse vores folder Bliv klogere på din husleje, hvis du er i tvivl om noget i forhold med din husleje. Folderen indeholder alle grundlæggende informationer om reguleringen af husleje efter NPI.

 • Hvor kan jeg se, om min husleje reguleres efter NPI?

  Du kan se alle detaljer om dit lejeforhold i din lejekontrakt. Du kan i kontrakten se om og hvornår, huslejen bliver reguleret efter nettoprisindekset.

  Vi er naturligvis meget opmærksomme på den nye ´Lov om loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset´, der blev vedtaget i Folketinget den 22. september 2022 i forhold til, hvordan huslejer skal NPI-reguleres i de kommende 2 år.

 • Hvorfor bliver min husleje reguleret?

  Husleje reguleres i alle lejeboliger. I nogle ejendomme sker det efter nettoprisindekset.

  Der er i øjeblikket et stort fokus på indekset, fordi det er højere, end det har været i mange år, og fordi der den 22. september 2022 blev vedtaget en ny lov for området.

 • Gælder huslejeloftet på 4% for mig?

  De nye regler om huslejeloftet med ´Lov om loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset´ blev vedtaget i Folketinget den 22. september 2022. Arbejdet med at implementere loven er i gang, og vi arbejder på at afklare, hvad loven betyder for din husleje.

  Vi kan godt forstå, at det kan være frustrerende, at vi ikke kan give et mere konkret svar lige nu. Men vi vil bede dig om at være tålmodig.

 • Gælder huslejeloftet på 4% for mig, hvis jeg har omkostningsbestemt husleje (OMK-leje)?

  I din lejekontrakts §11 kan du se, om din leje reguleres som omkostningsbestemt leje eller efter nettoprisindekset.

  Hvis der ikke er nogen henvisning til nettoprisindekset i din lejekontrakt, reguleres din leje efter OMK, og så gælder huslejeloftet på 4% ikke for dig. Det betyder altså, at din leje godt kan blive reguleret med mere end 4%.

  Du kan læse mere om OMK-leje i vores folder Bliv klogere på din husleje på side 5-7.

 • Min husleje er blevet pristalsreguleret før den 30. september 2022 med mere end 4% – gælder huslejeloftet på 4% for mig?

  Hvis du allerede har modtaget en varsling på mere end 4 % stigning, så gælder huslejeloftet først, når en periode svarende til dit opsigelsesvarsel er udløbet. Medmindre der er aftalt noget særligt i din lejekontrakt, er opsigelsesvarslet 3 måneder. 

  Det betyder, at indtil den 1. januar 2023 skal du betale den regulerede leje. Men fra den 1. januar 2023 gælder loftet på 4 %, der kun kan være højere, hvis ejendommens driftsudgifter er steget mere end det.

 • Hvad betyder det, at der er en undtagelsesbestemmelse i forhold til huslejeloftet på 4%? 

  Som udgangspunkt gælder loftet på 4% på alle NPI-varslinger, der foretages efter den 30. september 2022.

  Det er dog vigtigt, at du er opmærksom på, at der er en undtagelsesbestemmelse i ´Lov om loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset´, som kan betyde, at din husleje kan blive reguleret med mere end 4%, hvis ejendommens driftsudgifter er steget med mere end det.

 • Hvornår bliver det afklaret, om undtagelsesbestemmelsen kommer til at påvirke min husleje? 

  Arbejdet er i gang lige nu, og vi er i tæt dialog med ejendomsejerne om det.

  De beboere, som den nye lovgivning vedrører, modtager en mail eller et brev, hvor de får mere at vide om, hvordan der reguleres, og hvad reguleringen konkret betyder for deres husleje, din forudbetalte husleje, og dit depositum
  .

 • Hvem fastsætter, om min husleje kan stige med mere end 4%?

  Vi er i tæt dialog med ejendommenes ejere om det. Når der bliver reguleret, vil det naturligvis ske i henhold til lejeloven, din lejekontrakt og den dialog, vi har med ejendomsejerne.

  Du skal være opmærksom på, at vi i DEAS administrerer ejendomme. Det vil sige, at vi står for selve håndteringen af lejereguleringen, så den sker i overensstemmelse med din lejekontrakt og lejeloven og i et tæt samarbejde med ejendomsejeren. Vi vil samtidig gerne understrege, at det er meget vigtigt for os og ejendomsejeren at have tilfredse lejere og lange, stabile lejeforhold i ejendommen.

 • Kan jeg henvende mig til ejendomsejeren for at få flere informationer?

  Hvis du har spørgsmål til din husleje, vil vi bede dig om at kontakte os, fordi vi er administrator for ejendommen. Hvis der er truffet beslutninger om, hvad der skal ske, så ved vi det, og kan oplyse dig om det. Vi vil dog anbefale, at du væbner dig med tålmodighed og afventer, at du modtager en mail eller et brev fra os. 

Find ejendommens kontaktpersoner nemt og hurtigt.

Søg her

Åbningstid
Mandag-fredag: 08-16
 

Telefontid
Mandag-fredag: 07-19