Information om huslejeloftet og nettoprisindekset (NPI)

Vi har her samlet de nyeste informationer om huslejeloftet og regulering af huslejer efter nettoprisindekset. Vi opdaterer siden, når der er nye informationer, du skal være opmærksom på.

Det er altid en god idé at læse vores folder Bliv klogere på din husleje, hvis du er i tvivl om noget i forhold med din husleje. Folderen indeholder alle grundlæggende informationer om reguleringen af husleje efter NPI.

 • Hvor kan jeg se, om min husleje reguleres efter NPI?

  Du kan se alle detaljer om dit lejeforhold i din lejekontrakt. Du kan i kontrakten se om og hvornår, huslejen bliver reguleret efter nettoprisindekset.

  Vi er naturligvis opmærksomme på den nye ´Lov om loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset´, der blev vedtaget i Folketinget den 22. september 2022 i forhold til, hvordan huslejer skal NPI-reguleres i de kommende 2 år.

 • Hvorfor bliver min husleje reguleret?

  Husleje reguleres i alle lejeboliger. I nogle ejendomme sker det efter nettoprisindekset.

  Der har i efteråret 2022 været et stort fokus på indekset, fordi det var og er højere, end det har været i mange år, og fordi der den 22. september 2022 blev vedtaget en ny lov for området.

 • Gælder huslejeloftet på 4% for mig?

  I din lejekontrakts §11 kan du se, om din leje reguleres efter nettoprisindekset. Hvis det er tilfældet, vil din husleje været omfattet af ´Lov om loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset´. 

 • Gælder huslejeloftet på 4% for mig, hvis jeg har omkostningsbestemt husleje (OMK-leje)?

  I din lejekontrakts §11 kan du se, om din leje reguleres som omkostningsbestemt leje eller efter nettoprisindekset.

  Hvis der ikke er nogen henvisning til nettoprisindekset i din lejekontrakt, reguleres din leje efter OMK, og så gælder huslejeloftet på 4% ikke for dig. Det betyder altså, at din leje godt kan blive reguleret med mere end 4%.

  Du kan læse mere om OMK-leje i vores folder Bliv klogere på din husleje på side 5-7.

 • Min husleje er blevet pristalsreguleret før den 30. september 2022 med mere end 4% – gælder huslejeloftet på 4% for mig?

  Hvis du har modtaget en varsling på mere end 4 % stigning, så gælder huslejeloftet først, når en periode svarende til dit opsigelsesvarsel er udløbet. Medmindre der er aftalt noget særligt i din lejekontrakt, er opsigelsesvarslet 3 måneder. 

  Det betyder, at indtil den 1. januar 2023 skal du betale den regulerede leje. Men fra den 1. januar 2023 gælder loftet på 4 %, der kun kan være højere, hvis ejendommens driftsudgifter er steget mere end det.

 • Hvad betyder det, at der er en undtagelsesbestemmelse i forhold til huslejeloftet på 4%? 

  Som udgangspunkt gælder loftet på 4% på alle NPI-varslinger, der foretages efter den 30. september 2022.

  Der er dog en undtagelsesbestemmelse i ´Lov om loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset´, som kan betyde, at din husleje kan blive reguleret med mere end 4%, hvis ejendommens driftsudgifter er steget med mere end det.

 • Kommer undtagelsesbestemmelsen til at påvirke min husleje? 

  De beboere, som den nye lovgivning vedrører, modtager en mail eller et brev, hvor de får mere at vide om, hvordan der reguleres, og hvad reguleringen konkret betyder for deres husleje, forudbetalte husleje og depositum.

 • Hvem fastsætter, om min husleje kan stige med mere end 4%?

  Vi er altid i dialog med ejendommenes ejere om det. Når der bliver reguleret, vil det naturligvis ske i henhold til lejeloven, din lejekontrakt og den dialog, vi har med ejendomsejerne.

  Du skal være opmærksom på, at vi i DEAS administrerer ejendomme. Det vil sige, at vi står for selve håndteringen af lejereguleringen, så den sker i overensstemmelse med din lejekontrakt og lejeloven og i et tæt samarbejde med ejendomsejeren. Vi vil samtidig gerne understrege, at det er meget vigtigt for os og ejendomsejeren at have tilfredse lejere og lange, stabile lejeforhold i ejendommen.

Find ejendommens kontaktpersoner nemt og hurtigt.

Søg her

Åbningstid
Mandag-fredag: 08-16
 

Telefontid
Mandag-fredag: 07-19