Sammenskrivning af lejelovene

Den 1. marts 2022 har Folketinget vedtaget en nye lejelov og en ny lov om boligforhold, som træder i kraft den 1. juli 2022. Den erstatter den nugældende lejelov og boligreguleringslov.

Hvad betyder det for dig som lejer?

Fra 1. juli vil lejeloven alene regulere forholdet mellem lejer og udlejer. Det betyder, at du som lejer kan nøjes med at orientere dig i denne lov i modsætning til i dag, hvor både lejeloven og boligreguleringsloven vedrører det direkte lejeforhold. 

Hvorfor en sammenskrivning?

Lovene er resultatet af et politisk forlig fra 2014 om bl.a. sammenskrivning af lejelovene. Baggrunden for forliget var, at man fandt lejelovgivningen kompliceret og præget af mange års løbende justeringer og tilføjelser. Det har derfor været et ønske at forenkle lovgivningen.

Formålet med sammenskrivningen er derfor alene at skabe bedre overblik over lejelovgivningen ved en sammenskrivning og ikke at gennemføre væsentlige ændringer. 

Find nemt paragrafhenvisningerne

Du kan finde alle de nye paragrafhenvisninger i paragrafnøglen udarbejdet af Indenrigs- og Boligministeriet: Paragrafnøgle til sammenskrivning af lejelovgivningen (im.dk).

Du kan også finde dem i paragrafnøglen udarbejdet af Ejendom Danmark og Poul Smith/Kammeradvokaten: Paragrafnoegle-24.03.2022.pdf (ejd.dk). ”

 

Læs mere om din
husleje i folderen
'Bliv klogere på din husleje'

Download folderen

E-service

Find og underskriv vores blanketter og formularer digitalt.

Gå til E-service