Fakta om § 5, stk. 2

Der ruller mange historier og budskaber i medierne om den omstridte § 5, stk. 2 i Boligreguleringsloven. Det kan naturligvis give en utryghed, og vi vil gerne give dig lidt fakta omkring reglen, så du ved, hvad der er op og ned i debatten.

Boligreguleringslovens § 5, stk. 2 – hvad handler det om?

Reglen blev indført i 1996 for at sikre, at de danske boliger fik et markant moderniseringsløft. 

I nogle typer udlejningsejendomme har udlejeren mulighed for at modernisere lejeboligen, når den bliver ledig, og derefter udleje den efter Boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Det gælder helt konkret for lejeboliger i en ejendom, hvor huslejen beregnes efter reglerne om omkostningsbestemt husleje.

Hvis du er i tvivl om, hvilken ejendomstype, du bor i, kan du altid kontakte din administrator.

Desuden skal en række andre betingelser først være opfyldt:

  • Lejeboligen skal ligge i en ejendom, der betaler omkostningsbestemt husleje. 
  • Der skal være lavet en markant forbedring af lejeboligen, før denne regel kan benyttes. Lejeboligen skal nemlig være det, som hedder ’gennemgribende forbedret’. Det betyder, at udlejer skal have lavet forbedringer i boligen for mindst 2.255 kr. pr. m² eller 257.894 kr. i alt (2019-niveau). 
  • Det er også et krav, at forbedringsarbejdet er udført inden for de seneste 2 år.
  • Ejendommen skal have energimærke D eller bedre. 

Boligen kan først moderniseres efter § 5, stk. 2, når en beboer er flyttet

En bolig kan kun blive moderniseret efter § 5, stk. 2, når en beboer vælger at flytte. Det vil sige, at så længe du bor i lejeboligen, så vil du ikke opleve, at din bolig skal ’gennemgribende forbedres’.

En lejer kan heller aldrig tvinges til at flytte fra en lejlighed, fordi der skal foretages en gennemgribende forbedring.

Hvordan fastsættes huslejen?

Når en lejebolig udlejes efter § 5, stk. 2, kan huslejen fastsættes og reguleres på en anden måde end sædvanligt. Og her er det vigtigt at slå fast, at udlejer altid skal følge reglerne i boligreguleringsloven for at fastsætte huslejen.

Selve lejefastsættelsen kan ske skønsmæssigt, i modsætning til i almindelige lejeboliger, hvor der skal foretages en nøje beregning af den omkostningsbestemte leje samt eventuelle forbedringstillæg.

Dog må den husleje, der aftales med beboeren, ikke væsentligt overstige ’det lejedes værdi’, dvs. den leje som tilsvarende lejeboliger i samme område udlejes til. 

Vil du vide mere om din husleje?

Du kan læse mere om, hvordan huslejen reguleres i din bolig i folderen 'Bliv klogere på din husleje'.

Er du i tvivl? Kontakt din administrator

Du kan altid kontakte din administrator, hvis du har spørgsmål til din husleje. Du finder dit team på deas.dk/kontaktpersoner.

Udgivet 04. december 2019

Find ejendommens kontaktpersoner nemt og hurtigt.

Søg her

Læs mere om din
husleje i folderen
'Bliv klogere på din husleje'

Download folderen