Beboerrepræsentationen

En beboerrepræsentation styrker samarbejdet mellem lejer og udlejer og giver jer både indsigt i og indflydelse på, hvordan ejendommen drives.

Hvis du bor i en ejendom med mindst seks lejeboliger, har I som lejere ret til at vælge en beboerrepræsentation.

Medlemmerne af beboerrepræsentationen:

  • Varetager lejernes interesser over for udlejer
  • Er en vigtig sparringspartner for udlejer.
  • Er opmærksomme på forhold, som hverken udlejer eller vicevært har mulighed for at kende - derfor er repræsentanternes tanker om fx vedligeholdelses- og forbedringsarbejder vigtig information for udlejer.
  • Er ofte en uvurderlig hjælp, hvis der opstår konflikter mellem lejerne.
  • Kender de enkelte lejere og kan også være med til at opdage, hvis der er lejere, der har behov for hjælp.

Masser af mulighed for indflydelse

Beboerrepræsentanterne kan drøfte spørgsmål om ejendommens drift med udlejer og får udleveret ejendommens vedligeholdelsesplan.

Repræsentanterne får også udleveret mere udførligt materiale og oplysninger om varsling af lejeforhøjelser. Og de kan på vegne af alle ejendommens lejere gøre indsigelse mod lejeforhøjelser og forbrugsregnskaber.

Beboermøder

Beboerrepræsentation stiftes og opløses på beboermøder. Beboerrepræsentanterne skal indkalde til et årligt beboermøde, hvor repræsentanterne vælges, og de enkelte lejere kan stille spørgsmål og komme med forslag. På mødet kan man også vedtage en ny eller ændret husorden.

Hvis man ønsker at stifte eller opløse en beboerrepræsentation eller vedtage ny husorden, skal mere end 50 % af samtlige beboere i ejendommen stemme for det enkelte forslag. Øvrige beslutninger kan vedtages af et flertal af de fremmødte.

Møder og drøftelse med udlejer

Udlejer skal underrettes om, hvorvidt der er en beboerrepræsentation i ejendommen og hvem af beboerrepræsentanterne, der er kontaktperson.

Der holdes møder mellem repræsentanterne og udlejer, når den årlige vedligeholdelsesplan skal gennemgås, og inden der igangsættes større forbedringsarbejder, der vil give lejeforhøjelse.

Repræsentanterne kan foreslå ændringer i prioriteringen af vedligeholdelsesplanen og i forbedringsarbejderne. Det kan for eksempel være en anden fordeling af udgiften mellem lejerne.

Der kan også holdes møde med udlejer om de omkostningsbestemte lejeforhøjelser. Nogle af de driftsudgifter, der indgår i lejeberegningen er delvist variable. Hvis lejerne fx har et ønske om en årlig grundig hovedrengøring, kan udlejer acceptere det mod at udgiften påvirker lejen.

Læs mere

Du kan læse mere om beboerrepræsentationer i ’Bekendtgørelse om beboerrepræsentation’.

E-service

Find og underskriv vores blanketter og formularer digitalt.

Gå til E-service

Find ejendommens kontaktpersoner nemt og hurtigt.

Søg her

Send os besked og opgaver døgnet rundt med DEAS 24syv.

Hent app