At flytte ud

Der er mange ting at holde styr på, når man har besluttet sig for at flytte. Samtidig er der en række frister og regler, som det er vigtigt at overholde, og så er reglerne for fraflytning ikke ens for alle lejligheder. Vi har samlet nogle af de vigtigste informationer. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os for rådgivning og hjælp.

 • Sådan opsiger du din lejlighed

  Det står i din lejekontrakt, præcis hvor lang tids opsigelse, du har. Der er tre måneders opsigelsesvarsel for de fleste lejeboliger. Det betyder, at du skal betale husleje i tre måneder, efter du har opsagt lejligheden. Det gælder, uanset om du flytter fra din lejligheden inden.
   
  Hvis du oplyser os om, at du ønsker at flytte inden, vil vi forsøge at udleje lejligheden tidligere end de typisk tre måneder så hurtigt som muligt. Nogle lejligheder skal fx udbydes efter særlige regler, som gør, at der er en længere behandlingstid, inden lejligheden kan blive annonceret som ledig.
   
  Hvis du fortsat bor i lejligheden, når der skal fremvises til interesserede boligsøgende, vil vi kontakte dig for din hjælp til fremvisningen.

  Sådan opsiger du din lejlighed

  Du opsiger din lejlighed ved at benytte vores digitale formular eller ved at sende en skriftlig opsigelse til os. Hvis I er flere på lejekontrakten, er det vigtigt, at I alle underskriver opsigelsen. 

  Du skal huske at anføre dit kundenummer, som fremgår af breve fra os eller af lejeopkrævningen, dine kontaktoplysninger (mail-adresse og telefonnummer) og din nye adresse.

  Frister
  Opsigelsen skal være modtaget hos DEAS senest kl. 12 den første hverdag i en måned under forudsætning af, at den første er en hverdag, og at denne hverdag ikke ligger lige før en helligdag. I så fald skal opsigelsen være modtaget senest kl. 12 den efterfølgende hverdag.

  Husk at afregne vedligeholdelse, inden du opsiger lejligheden.
  Hvis der er en indvendig vedligeholdelseskonto tilknyttet din lejlighed, bliver kontoen lukket, når du opsiger boligen. Det skyldes, at kontoen tilhører selve lejemålet.

  Du skal sørge for at få vedligeholdelsesarbejde godkendt og afregnet, inden du opsiger boligen, hvis du fx har malet eller ordnet gulve og aftalt, at det skal betales over vedligeholdelseskontoen - læs mere her.

   
 • Aflevering af nøgler

  Du skal muligvis flytte fra lejligheden og aflevere nøglerne 10 arbejdsdage, før din kontrakt udløber. Det vil i så fald stå i din lejekontrakt. Det skyldes, at lejligheden skal istandsættes, inden en ny lejer kan flytte ind. Den præcise dato vil du altid kunne finde i din opsigelses-bekræftelse fra os. 

 • Hvad skal du istandsætte

  I din lejekontrakt kan du læse, om du har pligt til at istandsætte lejligheden, når du flytter. Omfanget af arbejdet afhænger typisk af, hvornår din lejeaftale er indgået.

  Hvis lejeaftalen er indgået før 1. juli 2015, skal du normalt aflevere lejemålet  i samme stand, som da du overtog det. Det betyder almindeligvis, at du ved fraflytning enten skal aflevere lejemålet som beset eller nyistandsat.

  Hvis lejeaftalen er indgået efter 1. juli 2015, skal du betale for malerarbejde og lakering af gulve, hvis det er afkrydset i din lejekontrakt, at du har den indvendige vedligeholdelse, og hvis det bliver vurderet ved fraflytning, at vedligeholdelse er påkrævet. Det er påkrævet, når det er nødvendigt for at bringe lejemålet tilbage til god vedligeholdt stand.

  Hvis du ikke har overtaget lejemålet nyistandsat, modtager du typisk et fradrag i omkostningerne til istandsættelse. 

 • Hvis dit lejemål er misligholdt

  Du skal altid selv betale for istandsættelsesarbejder, der skyldes misligholdelse af lejemålet. Misligholdelse er typisk skader som opstår, hvis:

  • lejemålet er brugt forkert (fx malet i farver, som ikke er tilladt i henhold til lejeaftalen)
  • der har været røget i lejemålet, så der skal anvendes nikotinspærre inden maling
  • lejemålet er vedligeholdt forkert (fx arbejde, som ikke er udført håndværksmæssigt korrekt)
  • løbende maler- og gulvarbejder er ikke blevet udført, selvom lejer har været forpligtet til løbende at foretage indvendig vedligeholdelse (typisk hvert 4-5 år)
  • der er udvist forkert adfærd (der er fx lavet brandmærker, fugtskader, huller eller ridser gennem lakken, eller lakken er slidt helt væk i områder på gulvet)
  • udlejer ikke er blevet informeret om opståede skader eller om behovet for, at udlejer foretager vedligeholdelsesarbejder.
 • Hvis du selv vil stå for istandsættelsen

  Uanset om du selv udfører arbejdet, eller du bestiller en momsregistreret, professionel håndværker til at udføre arbejdet, skal det udføres i en ordentlig kvalitet. Vi anbefaler altid, at der benyttes miljørigtige produkter til glæde for de kommende lejere og miljøet. Bor du i en svanemærket ejendom, er det et krav i din lejekontrakt. 

  Istandsættelsen skal være færdig inden det tidspunkt, der står i din lejekontrakt. Det er typisk 10 arbejdsdage før din kontrakt udløber.

  Vi gennemgår istandsættelsen til flyttesynet, og hvis istandsættelsen ikke kan godkendes, udfører vi arbejdet på din regning.

 • Hvis DEAS skal stå for istandsættelsen

  Ønsker du ikke selv at stå for istandsættelsen, sørger vi for det. Det vælger langt de fleste beboere, der skal flytte.

  Du skal stadig være flyttet fra lejligheden på det tidspunkt, der står i din kontrakt.

  Vi bestræber os altid på at gøre arbejdet så billigt som muligt i forhold til den nødvendige kvalitet. Og rengøring, gulvbehandling og maling sker med miljørigtige produkter. Vi indhenter altid 3-5 tilbud på istandsættelsesarbejderne (fx maling, gulvbehandling, rengøring med videre), når ejendommens ejer har indgået aftale med os om, at DEAS gennemfører flyttesynet og står for den efterfølgende istandsættelse.

  Hvis ejendommens ejer har valgt en anden leverandør, som står for flyttesyn og istandsættelse, gælder andre vilkår, som er aftalt mellem ejer og leverandør. Det vil stadig være DEAS som i disse tilfælde fremsender flytteopgørelsen.

   
 • Flyttesyn

  Når vi har modtaget din opsigelse, bekræfter vi den over for dig i et brev eller en e-mail. Her kan du også læse, hvad du nu skal gøre.

  Vi sender samtidig en indkaldelse til et flyttesyn, der kan gennemføres, når du er fraflyttet lejligheden. Det vil sige, at hele lejligheden skal være tømt og rengjort.

  Hvis du bliver forhindret i at deltage, skal du kontakte viceværten i god tid og helst senest to dage før. 

  Hvis der er en beboerrepræsentation i ejendommen, er du naturligvis velkommen til at tage en beboerrepræsentant med til flyttesynet.

 • Flytterapport udfyldes

  Til dit flyttesyn gennemgår den syns-ansvarlige lejligheden sammen med dig og registrerer, hvad der skal udføres i lejligheden. Det fremgår også af rapporten, om det er dig eller udlejer, der skal betale for arbejdet.  

  Hvis du er uenig eller er i tvivl om noget, er det vigtigt, at du drøfter det med den syns-ansvarlige på selve flyttesynet. 

  Både du og den syns-ansvarlige skriver til sidst under på rapporten. Og når flytterapporten er udfyldt, får du den tilsendt på e-mail samtidig. 

 • Er du uenig?

  Hvis du og udlejer ikke er enige om omfanget af din istandsættelsespligt, kan I bede huslejenævnet afgøre sagen. 

 • Din flytteafregning

  En flytteafregning indeholder en opgørelse over det økonomiske mellemværende mellem dig og udlejer, blandt andet af dit depositum, forudbetalt husleje og istandsættelse af lejemålet samt restancer, fx a conto-beløb så som kontingenter, forbrug og antennebidrag.

  Derudover tilbageholdes ofte et mindre a conto-beløb til varme, som først kan opgøres, når det næste varmeregnskab foreligger. 

  Vi er opmærksomme på, at du naturligvis ønsker din afregning hurtigst muligt.

  Skal der ikke udføres arbejder i din lejlighed, vil du få en flytteafregning ca. 2-3 uger fra den dato, hvor du ikke længere hæfter for at betale husleje.

  Skal der udføres istandsættelsesarbejder i lejligheden, vil der gå nogen tid, inden arbejderne er udført, og inden vi har modtaget regningerne fra håndværkerne. Derfor vil du typisk få flytteafregningen ca. 8-10 uger efter den dato, hvor du ikke længere hæfter for lejebetaling.

  Er du uenig i din flytteafregning, så beder vi dig om at kontakte os skriftligt. Find din ejendoms administrator.

 • Afregning af varme, vand og el

  Når du modtager din flytteafregning, skal du være opmærksom på, at varmeregnskabet eller vandregnskabet ikke nødvendigvis er afsluttet, og at du derfor kan opleve at få afregningen senere.

  I din lejekontrakt kan du se, hvornår varmeregnskabet afsluttes. Sker din fraflytning fx pr. 1. april, og varmeregnskabet afsluttes pr. 1. marts, vil der gå mere end et år efter fraflytningen, før vi kan foretage en endelig opgørelse. Et varmeregnskab, der afsluttes 1. marts, vil typisk først foreligge ca. medio maj måned.

  Sammen med den syns-ansvarlige aflæser du elmåleren - husk, at du selv er ansvarlig for at afmelde lejemålet hos elselskabet.

 • Genudlejning af lejligheden

  Potentielle nye lejere skal have mulighed for at bese din lejlighed, inden du flytter. Derfor skal vi bede om din hjælp til fremvisning. 

  Nogle udlejere har en fastlagt procedure for, hvem og hvordan ledige lejligheder tilbydes boligsøgende, og den skal naturligvis følges.

  For at lette opgaven for dig, sender vi et skema, hvor du kan oplyse, hvordan og evt. hvornår du kan fremvise lejligheden. Vi gør opmærksom på, at det telefonnummer, du oplyser, videregives i tilbudsbrevene til ansøgere, så de kan kontakte dig for at aftale et tidspunkt for fremvisning.

 • Tidspunkt for fremvisning

  Du skal kunne fremvise lejligheden mindst to timer hver anden dag i hverdagene på et tidspunkt, der passer dig.

 • Er du i tvivl om noget eller har du brug for råd?

  DEAS er vi ejendomsforvaltere og rådgivere, og det er vores opgave at servicere vores beboere og investorer.

  Vi er sammen med ejendommenes ejere altid interesseret i gode og stabile lejerelationer, naturligvis også når vi skal sige farvel til en beboer.

  Du 
  er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget. Find din ejendoms administrator

Når du skal flytte

Får et hurtigt overblik over frister, skæringsdatoer m.m.

Læs servicevejledning

E-service

Find og underskriv vores blanketter og formularer digitalt.

Gå til E-service

FindBolig

Få inspiration til drømmen om en bedre bolig, ledige lejemål og meget andet.

Følg os på Instagram