At flytte ind

Her finder du forskellige informationer om de ting, du skal være opmærksom på og huske at gøre, når du flytter ind i din nye lejebolig. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

 • Inden du flytter ind

  Hvad skal du gøre?

  Vi har lavet en tjekliste over ting, som du skal huske, inden vi kan sende dig den endelige lejekontrakt:

  • underskrive lejekontrakten digitalt via Penneo (med mindre du ikke har dansk NEM ID)
  • afgive legitimation digitalt via Penneo (med mindre du er navne- eller adressebeskyttet i CPR-registret)
  • oplyse om dine kontaktoplysninger (e-mail, telefonnummer) 

  Det starter med en lejekontrakt

  Det er vigtigt, at du læser din lejekontrakt grundigt igennem, inden den underskrives. Den består af en række bestemmelser fra Lejeloven, der kan være komplicerede. Bagerst i lejekontrakten finder du en vejledning.

  Du kan altid kontakte os, hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål.

  Det er fire punkter i kontrakten, som er særligt vigtige, at du sætter dig ind i:

  • Hvilken stand skal boligen være i, når du flytter ind? Og hvilken stand skal du aflevere boligen i, når du flytter? 
  • Hvad har du pligt til at vedligeholde? 
  • Hvordan kan din husleje blive reguleret? 
  • Er der steder, hvor din lejekontrakt fraviger fra Lejeloven? De er angivet bagerst i § 11 i kontrakten og skal være særligt fremhævet, medmindre der er tale om almene boliger eller ungdomsboliger, hvor fravigelserne fremgår af § 5 i lejekontrakten.

  Hvis du fortryder

  Du forpligter dig til at betale husleje, når du har underskrevet og returneret lejekontrakten til os. 

  I kontrakten kan du se dit opsigelsesvarsel. Det gælder også, hvis du fortryder, inden du er flyttet ind. Vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at genudleje boligen hurtigst muligt. 

  Vi skal bede om legitimation

  Hvidvaskloven kræver, at vi har fået legitimation fra dig, inden du flytter ind.

  Hvis vi ikke kender din identitet på forhånd, vil vi derfor bede dig om at afgive legitimation digitalt sammen med din lejekontrakt eller møde op i vores reception og vise legitimation. 

 • Du skal betale depositum

  Når du indgår en lejeaftale, skal du betale et depositum til udlejer, der højst må svare til tre måneders leje. Ændrer din husleje sig, vil depositum ændre sig tilsvarende.

  Et depositum er udlejers sikkerhed for, at du afleverer lejligheden i den aftalte stand, når du flytter. Ellers kan udlejer bruge af depositummet til at bringe lejligheden i den stand, I har aftalt. Afleverer du boligen, som aftalt, får du depositummet tilbage. 

  Du skal betale forudbetalt husleje

  Når du underskriver lejeaftalen, skal du ofte betale den første måneds husleje samt 1-3 måneders ekstra husleje.

  Når du flytter igen, kan du vælge at betale de sidste måneders husleje med den forudbetalte husleje. Du skal dog være opmærksom på, at beløbet ikke inkluderer aconto betalinger for vand, varme, beboerkontingent, mv.

  Ændres din husleje, vil størrelsen af den forudbetalte husleje ændre sig tilsvarende.

  Du indkaldes til indflytningssyn

  Du modtager en indkaldelse til indflytningssyn på mail. Synet vil typisk være samme dag, som du overtager lejemålet. Hvis tidspunktet ikke passer dig, skal du kontakte ejendommens vicevært.

  Hvis du bliver forhindret i at deltage, skal du kontakte viceværten i god tid og helst senest to dage før. Hvis du ikke dukker op, vil viceværten gennemføre indflytningssynet alene, da Lejeloven kræver det. 

  Vi laver en tilstands- og indflytningsrapport, som vil blive sendt til dig på mail.

 • På indflytningsdagen

  Et vigtigt møde

  Inden din indflytning har ejendommens vicevært gennemgået lejligheden for fejl og mangler samt kontrolleret, at eventuelle istandsættelser er på plads. Kort sagt har vi sikret, at lejligheden er i den kvalitet, der er aftalt i din lejekontrakt.

  Det er alligevel meget vigtigt, at du deltager i indflytningssynet, så du er med til at vurdere lejlighedens stand sammen med vores vicevært.

  Indflytningssynet kan vare op til en time. Vi gennemgår sammen lejemålet, og der bliver lavet en tilstands- og indflytningsrapport, som beskriver hvilken stand lejemålet er i, når du overtaget det.

  Du får rapporten udleveret på dagen, og vi sender den også til dig på e-mail. Vi viser dig også rundt på ejendommen, så du bliver ordentligt præsenteret for de faciliteter, der er i ejendommen, som fx vaskekælder, cykelparkering og gårdmiljø. Du vil også få udleveret nøglerne til lejligheden.

  Boligens stand, når du flytter ind

  I din lejekontrakt kan du læse, hvilken stand din bolig skal være i, når du overtager den.

  Overtager du lejligheden 'nyistandsat', er vægge, træværk og lofter nymalede. Gulvene er nylakerede, og lejligheden er rengjort. Den er ikke 'moderniseret', dvs. den har ikke nødvendigvis helt nyt køkken eller bad.  

  Overtager du lejligheden, 'som beset' eller med 'løbende vedligeholdelse', betyder det, at den ikke er 'nyistandsat'. Vægge, træværk og lofter er således ikke nødvendigvis nymalede.

  Et grundigt indflytningssyn giver sikkerhed, når du skal flytte igen

  I indflytnings- og tilstandsrapporten angiver du i fællesskab med viceværten, i hvilken grad boligen er istandsat, når du flytter ind. Det er vigtigt, at I tager jer god tid og er enige. Det, I skriver i rapporten, afgør, i hvilken stand du skal aflevere lejligheden, når du flytter igen.

  Det er fx en god idé at kontrollere installationer, se efter om vandhaner drypper eller cisternen løber, undersøge om låsene virker og om vinduerne og dørene binder eller gaber.

  Tip - tag billeder

  Vores vicevært vil tage billeder af lejligheden ved indflytningssynet, og vi opbevarer disse billeder, så de kan bruges, når du flytter.

  Du er også meget velkommen til selv at tage dine egne billeder, så du ikke senere bliver i tvivl om, hvordan lejligheden så ud, da du flyttede ind. Det er en god ide at tage billederne, inden der sættes møbler ind. 

 • De første 14 dage efter din indflytning

  Hvis du opdager fejl og mangler, efter du er flyttet ind

  Hvis du efterfølgende bliver i tvivl om noget i rapporten eller mener, at der skal ændres noget, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest inden for 14 dage efter synet. Det gør du ved at udfylde den fejl- og mangelliste, som du får tilsendt på mail efter synet. Den bliver en del af tilstands- og indflytningsrapporten, når den er godkendt af viceværten. 

  Vi vil udbedre fejl og mangler i din bolig hurtigst muligt. Nogle fejl og mangler kan udbedres med det samme, mens andre tager længere tid at udbedre. Nogle fejl og mangler, vælger man ikke at udbedre, og du vil heller ikke skulle hæfte for disse ved fraflytning. Vi vil naturligvis holde dig løbende orienteret om arbejdet.

 • Tilmelding til el

  Du er ansvarlig for at tilmelde dig elforsyningen til lejemålet. Du kan også give viceværten fuldmagt til at tilmelde til el i forbindelse med indflytningssynet. 

 • Tilfredshedsundersøgelse

  Ca. tre uger efter din indflytning modtager du en mail med en tilfredshedsundersøgelse fra DEAS. Det vil være en stor hjælp for os, hvis du vil tage dig tid til at besvare den, så vi kan forbedre vores service bedst muligt. Her har du også mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsmail til lejere.  

Kontakt os

Tlf. 70 30 20 20

eller

Send os en mail

E-service

Find og underskriv vores blanketter og formularer digitalt.

Gå til E-service

Send os besked og opgaver døgnet rundt med DEAS 24syv.

Hent app