Boliglejere: Klagemulighed

Her har du mulighed for at få en ’second opinion’ på en konkret afgørelse af en klage.

Hvis du er utilfreds med et svar eller håndtering af en konkret sag vedrørende dit lejemål, som er administreret af DEAS, så har du her mulighed for at få en fornyet dialog om den konkrete sag, som allerede er forsøgt løst via en eller flere relevante afdelinger, herunder dine daglige kontaktpersoner i DEAS.

Du kan sende en mail til lejerklage@deas.dk

Nødvendige oplysninger

For at kunne behandle din sag ordentligt og effektivt har vi brug for en række konkrete oplysninger om din henvendelse, herunder især: 

  • Dit navn og kontaktoplysninger 
  • Dit beboer-/kundenummer
  • Dit lejemålsnummer
  • En kort beskrivelse af sagens omstændigheder samt baggrunden for din henvendelse, herunder hvis muligt, hvem du har været i kontakt med, og relevante datoer i sagen. 

Hvem kan benytte denne klagemulighed

Alle boliglejere, der bor i en DEAS administreret ejendom, kan bruge denne klagemulighed for at få en revurdering.
Dette gælder dog ikke lejere, der har fremlejet en lejlighed af fx en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsejer i en ejendom, der er administreret af DEAS.

Fraflyttede lejere kan bruge klagemuligheden i indtil 12 måneder efter fraflytning.

Klagemuligheden omfatter ikke klager over sager, der allerede er under behandling ved huslejenævn eller i boligretten. Her skal lejer benytte sig af de muligheder, der gælder der.

Behandling af persondata

Hvis du vælger at kontakte os, vil vi anvende og registrere dine oplysninger for at kunne behandle sagen korrekt. Det betyder, at du har nogle rettigheder vedrørende vores behandling at dine oplysninger, som du kan læse mere om i vores Privatlivspolitik for DEAS A/S.

Vedrører din henvendelse DEAS’ behandling af persondata, skal du rette henvendelse ved brug af anmodningsblanketten, som du finder sammen med en vejledning.