Om DEAS

Bolig med omtanke

deas-medarbejdere-moedeogsmil-w
Bolig med omtanke

I DEAS har vi en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, der skal skabe værdi for sig som lejer, det omgivende miljø og vores investorer.

De ejendomme, vi forvalter, skal være energieffektive, sunde og sikre. Og de skal skabe rammerne for, at du som lejer trives og har de bedste kår for udfoldelse.

Vores Group CEO Rikke Lykke udtrykker sig på følgende måde om visionen på området:

Hos DEAS Group har vi de nødvendige forudsætninger for at være med til at lede den grønne omstilling i vores branche, sikre vores investorers afkast samt sundhed og sikkerhed i beboeres daglige rammer, hvis vi formår at fokusere på de rigtige initiativer.

deas-familiemedflyttekasser-w
Vores løfte til dig

Vi giver et løfte om, at vi vil forbedre måden, vi mennesker lever på, og vi baserer vores indsats på tre fokusområder.

Læs dem og bliv klogere på, hvad de har af betydning for dig og din hverdag.

Vores fokusområder
 • Vi fokuserer på at skabe et sikkert og sundt miljø omkring alle de ejendomme, vi administrerer.

 • Vi guider dig som lejer til en mere ressourcebevidst samt miljø- og klimavenlig adfærd. Det kunne for eksempel handle om affaldssortering og genbrugsløsninger. Vi vil stille krav til vores leverandører, samarbejdspartnere og medarbejdere om at øge de miljøvenlige løsninger og mindske ressourceforbrug og affaldsmængder.

 • Vi vil understøtte det gode liv og bidrage til et sikkert, trygt og sundt miljø i de hjem, forretninger og arbejdspladser, vi har ansvaret for.

 • Det gør vi blandt andet ved at fokusere på et sikkert og sundt miljø i og omkring de ejendomme, vi har ansvaret for.

 • Vi vil inspirere dig som lejer til at skabe hjem og arbejdspladser med gode lys, lyd- og luftforhold, for det betyder noget for din sundhed.

 • Vi går også meget op i at guide lejere i udformning af udendørsarealer, der understøtter fysisk og mental sundhed og velvære.

 • Vi vil bidrage til en bæredygtig forandring af samfundet og engagere os i lokalsamfundet.

 • Vi vil derfor bidrage med vores indsigt, viden og erfaringer i forskning og partnerskaber, der fremmer bæredygtig ejendomsforvaltning.

 • Og så skal vi samarbejde med vores kunder om at stimulere det lokale erhvervs- og foreningsliv, så vi bidrager til lokalt fællesskab og sammenhængskraft.

deas-socialimpact-w
DEAS vil gøre en forskel for udsatte børn og unge

Social Impact er et område, der står DEAS’ hjerte nært, og i løbet af 2022 har vi virkelig skruet op for vores arbejde. Vi er blandt andet indgået som Founding Partner af den nyligt stiftede non-profit forening Real Care. En forening, som med hjælp fra aktører fra ejendomsbranchen skal skabe fysiske trygge rammer og social retfærdighed for udsatte børn i Danmark. Det er nemlig langt fra alle børn og unge, der vokser op i trygge rammer og lever et liv i trivsel, og dem er vi som samfund forpligtet til at hjælpe.

Højdepunkter fra vores CSR-rapport

I 2022 har vi flere højdepunkter inden for vores arbejde med miljø, sociale tiltag og god ledelse. Dem kan du blive klogere på her.

 • 12,4% certificerede kvadratmeter. Vores mål var egentlig, at 10 procent af de kvadratmeter, vi forvalter for vores investorer, skulle være certificerede efter en internationalt anerkendt ordning i 2025. Men allerede i år oversteg vi det tal og hoppede fra 7,3 % til 12,4 %.

 • Energimærke C i gennemsnit. Vi arbejder strategisk med energimærker som pejlemærker for investeringer i energioptimering. I år nåede vi vores ambition om at den forvaltede portefølje skulle have et vægtet gennemsnit på mindst C.

 • Tilfredse medarbejdere. Vores virksomheds succes afgøres af vores evne til at tiltrække, fastholde og udvikle vores dygtige medarbejdere. Derfor er vi stolte af, at vores medarbejdere på tværs af Norden har givet os en samlet Employee Net Promoter Score (E-NPS) på 14. Fire point højere end vores mål på 10.

 • Gode ledelsestal. Det er afgørende for DEAS Groups interessenter, at vi har styr på vores politikker, procedurer og arbejdsgange. Og det fortæller vores nøgletal fra 2022 os, at vi er gode til at sikre. Vi havde således ingen indrapporterede overtrædelser ift. korruption og hvidvask, ingen anmeldelser fra vores whistleblowerordning og et enkelt GDPR-brud anmeldt til Datatilsynet.

DEAS logo