Det kan vi hjælpe med

Digitale løsninger

deasgroup-brochure-flintholm7-s
Optimer din investering med skræddersyet ejendomsrapportering

Du tilbydes en online investorløsning, hvor du kan følge ejendommenes økonomi og bl.a. få en oversigt over lejeniveauer, tomgange og restancer.

Din rapportering tilpasses dine unikke krav, så du altid har det rette afsæt og overblik over ejendommens performance.

Icon
deasasset-brochure-flintholm6-s

Fokus på digitalisering

Fokus på digitalisering

Vi bruger digitale løsninger til at sikre høj kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Vi har bl.a. automatiseret en lang række af vores processer for at frigive tid og ressourcer til dig og dine lejere.

Digitale partnerskaber til gavn for dig og dine lejere

Innovation og digitalisering er prioriteter i DEAS Groups ambition om at forbedre måden, vi lever på. I efteråret 2021 lancerede vi en digital innovationsstrategi.

I løbet af 2022 har vi taget flere vigtige skridt ift. at realisere vores ambition om at udvikle nye værditilbud for og med vores ejendomsinvestorer baseret på digital teknologi.

I 2022 har vi blandt andet opkøbt office management-platformen Good Monday og i samme ombæring stiftet innovationskonceptet DEAS Studio, hvorfra nye koncepter og teknologier kan formes, testes og opskaleres.

Icon
deasgroup-susanne-s

Få den helt rette rådgivning til din ejendomsinvestering

Kontakt os for en dialog

Kontakt Client Manager, Susanne Randrup Madsen, på tel: +45 39 46 63 99 eller mail: srm@deas.dk for en dialog om den helt rette løsning for netop dig og din ejendomsinvestering.

Vi har indgået samarbejde med følgende digitale partnere
deasasset-wiredscore-g
Det globale certificeringssystem WiredScore, der tilbyder certificering af kontorejendommes digitale infrastruktur. Det kan være til stor hjælp ift. at fremtidssikre bygninger og undgå unødvendige ombygninger.
deasasset-spaceti-g
En Proptech-virksomhed, der tilbyder services og produkter forankret i dataindsamling og -analyser, der kan bruges til at optimere måden, ejendomme bruges og kan forbedres.
deasasset-nornorm-g
NORNORM tilbyder virksomheder et skalerbart, fleksibelt koncept om kontorlandskaber baseret på en abonnementsmodel, der indtænker eller gentænker møbler og deres brug for at sænke spild og minimere CO2-aftryk.
deasasset-yavica-g
IT-softwarevirksomheden Yavica om et partnerskab, der skal udvikle DEAS Groups administrative system, så lejernes oplevelser strømlines, og tiden på administrative opgaver skæres ned.
 
Susanne Randrup Madsen
Susanne Randrup Madsen
Client Manager
DEAS logo