Bestyrelser i andelsboligforeninger

Årshjul for bestyrelser i andelsboligforeninger

5.Selfservice-order.jpeg
Andelsboligforeningens typiske årshjul

Herunder vises en grafisk opstilling af årets begivenheder, som det ser ud for de fleste andelsboligforeninger. Der er taget udgangspunkt i en andelsboligforening, der har kalenderåret som regnskabsår. Har foreningen såkaldt 'skævt regnskabsår' - fx fra juli til juni - vil den grafiske model forskydes forholdsmæssigt.

Årlige beslutninger og frister i andelsboligforeningen

Mange begivenheder og opgaver i en andelsboligforening går igen fra år til år.

De vigtigste tilbagevendende begivenheder over året er typisk regnskabs- og budgetmødet og den ordinære generalforsamling. Begivenhederne er styrende for økonomien i andelsboligforeningen, og på generalforsamlingen vælges medlemmerne til bestyrelsen. Det er typisk også på generalforsamlingen, at bestyrelsen fremsætter forslag til bygge- og renoveringsprojekter, hvor drøftelser og beslutninger blandt foreningens andelshavere er særligt vigtige.

Over året er der en række frister, krav og bestyrelsesbeslutninger, som skal iagttages. Nogle af disse skyldes lovkrav eller foreningens vedtægter, men det er afgørende vigtigt at bestyrelsen, i dialog med foreningens administrator og revisor, får truffet de beslutninger, og sat de initiativer i gang, som bestyrelsen har ansvaret for – i så god tid at de frister, som skal iagttages, bliver overholdt.

Årshjulets undtagelser

Der kan være opgaver eller begivenheder, der ikke er nævnt i årshjulet, fx ekstraordinære generalforsamlinger.

Vi følger, i tæt dialog med bestyrelsen, nøje med i de løbende opgaver og de frister, der skal overholdes i andelsboligforeningen. Og vi opfordrer alle i bestyrelsen til også at følge med i, hvilke opgaver der står lige for, og hvilke frister der eventuelt måtte være.

DEAS logo