CSR

I DEAS ønsker vi at drive forretning med udgangspunkt i kundernes behov og på et både profitabelt og bæredygtigt grundlag.

Det er vores ambition at gøre det, vi er dygtigst til, nemlig at administrere, servicere og udvikle ejendomme. Vi vil gøre det på en socialt ansvarlig måde. Derfor vil vi gerne bidrage til det samfund og fællesskab, vi er en del af. Vi anser det som en investering i fremtiden at tage et ansvar for de sociale og miljømæssige effekter af vores forretning.

Vi bidrager også gerne til, at andre kan få det bedre – ikke blot i Danmark, men også i udlandet. Vi udvælger årligt en eller to større begivenheder eller områder, som vi støtter. I 2016 har vi støttet www.danmarksindsamling.dk og Knæk Cancer. Vi yder ikke støtte til enkeltpersoner eller idrætsforeninger.

 • Kunder

  I DEAS lægger vi vægt på langvarige og gensidige kunderelationer.

  Uanset om der er tale om en professionel investor eller en bestyrelse i en mindre andelsbolig- eller ejerforening, skal vores kunder behandles professionelt og med respekt for deres individuelle behov. 

  Derfor er det en central målsætning at sikre, at vores ydelser, services og medarbejdere er tilgængelige for vores kunder gennem forskellige kanaler – eksempelvis digitale selvbetjeningsløsninger, mobilapp, online kundeportal, samt telefonservices, møder, kundetilpassede rapporter. Vi er til stede i både Aarhus, Aalborg og København via vores tre afdelinger.

  På den måde kan vi bedst imødekomme vores kunders mangfoldige behov og gøre det let at være kunde i DEAS.

  Etiske normer for ejendomsadministration

  Det er væsentligt for os, at det vi beskæftiger os med – gør vi ordentligt. Vi lægger derfor vægt på, at tingene er rigtige første gang.

  Alle kundeforhold er mindst reguleret efter de til enhver tid gældende rammer, der er i etiske normer for ejendomsadministration, som er udarbejdet af Administratorsektionen ved Ejendomsforeningen Danmark, som vi via vores medlemskab har forpligtet os til at følge.

  Der kan derfor være kunder, som vi pænt afviser at samarbejde med – fx kunder, der ikke ønsker at leve op til førnævnte rammer.

  Servicenormen

  Som medlem af SBA – Servicebranchens Arbejdsgiverforening – søger vi hvert år at forny vores godkendelse til Servicenormen. Servicenormen er et kvalitetsstempel og sikrer, at en facility service-aftale med os er en etisk og bæredygtig løsning.

 • Lejere og beboere

  I DEAS lægger vi vægt på, at brugerne af de ejendomme, vi administrerer – vores lejere og beboere - uanset alder, køn, nationalitet og status bliver behandlet professionelt og med respekt for deres individuelle behov.

  Klar kommunikation om svært stof

  Ejendomsområdet reguleres af kompliceret lovgivning. Derfor optræder vi ofte i en ’ekspertrolle’ over for vores kunders kunder - eksempelvis lejere, andelshavere og ejerlejlighedsejere.

  Det er vigtigt for os at kommunikere klart og forståeligt. Vores ambition er, at brugerne af de ejendomme, vi administrerer, er trygge ved de oplysninger, informationer og services, vi giver dem.

  Vi udarbejder derfor bl.a. nyhedsmails, vidensbank på deas.dk og digitale services, og synlig skiltning på ejendommene gør det let for beboere og lejere at komme i kontakt med os.

  Fokus på tilfredshed

  Det er vores ambition, at både vores kunder og kunders kunder oplever en høj tilfredshed med de ydelser og services, de får. Derfor udfører DEAS lejertilfredshedsundersøgelser ved alle ind- og fraflytninger og måler løbende kundetilfredsheden.

 • Klima- og miljøpolitik

  I DEAS ønsker vi at reducere den miljømæssige klimapåvirkning både fra de administrerede ejendomme, fra vores egne aktiviteter samt hos eksterne samarbejdspartnere og leverandører.

  Vi ønsker derfor at fremme fokus på miljøet i tæt samarbejde med kunder og brugere af de ejendomme, vi administrerer.

  Energibesparelser

  Derfor har DEAS indgået energipartnerskab med DONG Energy, hvor der ydes energitilskud til vores kunder. Vi screener automatisk alle projekter med energibesparende tiltag, som sættes i gang i DEAS, og DONG yder så et kontant tilskud pr. kWh, der spares. 

  For 2017 er målsætningen, at vi gennem energiprojekter på vegne af kunderne sparer 15,0 GWh, eller hvad der svarer til det årlige elforbrug i omkring 5.000 husstande.

  Klimastrategi og DGNB-certificering

  I 2016 var DEAS aktive i forbindelse med udvikling af flere store ejendomsbesidderes energi- og klimastrategier. Flere større investorer har udviklet en 2020-strategi med stor fokus på energieffektivisering og dokumentation af samme i ejendomme, administreret af DEAS.

  Forsknings- og udviklingsprojekter

  Grønne initiativer tiltrækker og fastholder beboere og erhvervslejere og gavner klimaet og miljøet samt tilgodeser efterspørgslen på miljøvenlige boliger og erhvervslejemål. Det er en målsætning at fortsætte deltagelsen i flere forsknings- og udviklingsprojekter inden for området i 2017. 

  DEAS er aktiv i ELFORSK - forskningspulje for energibesparelser under Dansk Energi – dels via formandskab i ELFORSKs forretningsudvalg/bestyrelse, og dels som aktiv deltager i flere projekter.

 • Leverandører

  DEAS ønsker at drive forretning på en socialt ansvarlig facon. Dette indbefatter også overholdelse af menneskerettigheder.

  DEAS samarbejder med en lang række underleverandører, der bistår os med at udføre vores arbejde og opgaver forbundet med administration og drift af ejendommene.

  Vi stiller derfor en række krav til de virksomheder, der udfører arbejde for os og vores kunder – det gælder både håndværksfirmaer, serviceleverandører, rådgivere og entreprenører.

  Læs mere om vores vilkår og krav til samarbejdet med leverandører.

 • Medarbejdere

  Kunderne betjenes af ca. 700 medarbejdere, fordelt på ca. 450 administrative og ca. 250 viceværter. Hertil kommer ca. 300 lønforvaltede viceværter. Vi ønsker, at vores medarbejdere har et ordentligt arbejdsmiljø og tryghed i ansættelsen.

  Det er vigtigt for os, at alle vores medarbejdere optræder professionelt, serviceminded, fagligt korrekt og etisk forsvarligt i forbindelse med udførelsen af deres opgaver.

  Faglig kompetence

  Vi tillægger det stor vægt, at hver enkelt medarbejder er bevidst om sin rolle, opgaver og ansvar – og er fagligt klædt ordentligt på til at løse de opgaver, vores kunder kan og skal forvente, vi løser.

  Vi har blandt andet derfor oprettet vores eget uddannelsesakademi – DEAS Akademiet – der understøtter den løbende kompetenceudvikling af medarbejderne.

  Vi har fokus på videreudvikling af vores ledere, da god ledelse medfører højere medarbejdertilfredshed. 

  Her kan du læse nærmere om det at være ansat i DEAS.

  DEAS støtter brancheorganisationen Ejendomsforeningen Danmarks kampagne rettet mod kommende ejendomsadministratorer.

CSR-redegørelse 2016

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a for regnskabsåret 2016.

Læs redegørelse

CSR-redegørelse 2015

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a for regnskabsåret 2015.

Læs redegørelse

CSR-redegørelse 2014

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a samt virksomhedledelse ÅEL § 107b.

Læs redegørelse