CSR

I DEAS Group har vi en holistisk tilgang til bæredygtighed, der skal skabe værdi for investorer såvel som vores lejere og omgivende miljø. Vi er til stede gennem hele værdikæden og tilstræber derfor at påvirke den grønne omstilling fra mange samtidige sider.

Bæredygtighed stiller hidtil usete krav til vores virksomhed fra både lovgivere og interessenter, og dette sker med stor effekt. Hos DEAS Group har vi de nødvendige forudsætninger for at være med til at lede den grønne omstilling i vores branche, sikre vores investorers afkast samt sundhed og sikkerhed i beboeres daglige rammer, hvis vi formår at fokusere på de rigtige initiativer,siger Rikke Lykke, Group CEO.

ESG-rapport 2022: Flere måltal nået

Vores ESG-rapport giver et overblik over vores ESG-nøgletal vedrørende miljømæssige og sociale påvirkninger samt ledelse i 2022. Men vi puster også liv i vores arbejde med bæredygtighed med en række cases og beskrivelser af det dedikerede arbejde, vores mange dygtige medarbejdere udfører hver dag.

Læs om CSR i DEAS (pdf). Du kan også læse CSR-rapport 2022 som e-paper.

I 2022 har vi flere højdepunkter inden for vores arbejde med miljø, sociale tiltag og god ledelse

  • 12,4 % certificerede kvadratmeter. Vores mål var egentlig, at 10 procent af de kvadratmeter, vi forvalter for vores investorer, skulle være certificerede efter en internationalt anerkendt ordning i 2025. Men allerede i år oversteg vi det tal og hoppede fra 7,3 % til 12,4 %.
  • Energimærke C i gennemsnit. Vi arbejder strategisk med energimærker, som pejlemærker for investeringer i energioptimering. I år nåede vi vores ambition om at den forvaltede portefølje skulle have et vægtet gennemsnit på mindst C. 
  • Tilfredse medarbejdere. Vores virksomheds succes afgøres af vores evne til at tiltrække, fastholde og udvikle vores dygtige medarbejdere. Derfor er vi stolte af, at vores medarbejdere på tværs af Norden har givet os en samlet Employee Net Promoter Score (E-NPS) på 14, 4 point højere end vores mål på 10. E-NPS indikerer om en medarbejder vil anbefale DEAS Group som arbejdsplads.
  • Gode ledelsestal. Det er afgørende for DEAS Groups interessenter, at vi har styr på vores politikker, procedurer og arbejdsgange. Og det fortæller vores nøgletal fra 2022 os, at vi er gode til at sikre. Vi havde således ingen indrapporterede overtrædelser ift. korruption og hvidvask, ingen anmeldelser fra vores whistleblowerordning og et enkelt GDPR-brud anmeldt til Datatilsynet.

2023 bliver et nyt baselineår

Vores ESG-strategi og tiltag bidrager til fem af FNs Verdensmål; 3 ‘Sundhed og trivsel’, 8 ‘Anstændige jobs og økonomisk vækst, 11 ‘Bæredygtige byer og lokalsamfund’, 12 ‘Ansvarlig forbrug og produktion’ og 17 ‘Partnerskaber for handling’. Disse blev udvalgt på basis af en strategisk proces i 2019.

I 2023 vil en styregruppe bestående af ledelsen og relevante fagpersoner sætte nye mål og retningslinjer for vores arbejde med bæredygtighed, herunder definere nye mål og nøgletal i overensstemmelse med EU-taksonomien, disclosureforordningen, CSRD og det opdaterede bygningsreglement.

Vision og løfte

Vores vision i DEAS Group er at sikre, at de ejendomme, vi har ansvaret for, i højere grad understøtter lejernes livsstil og ikke blot udgør rammerne for deres dagligdag. Vi har et løfte om at forbedre måden, vi lever på, og dette er en integreret del af vores strategi, der er baseret på:

  1. Stakeholder Management
  2. Social Impact
  3. Innovation.

Ved at fokusere på disse tre områder ønsker vi at sikre en positiv indvirkning på samfundet, miljøet og økonomien.

ESG-strategien eksekveres gennem 5 prioriteter

Vores arbejde med bæredygtighed er båret af et fokus på ressourcer, det gode liv og vores rolle som en aktiv samfundsaktør. Vi arbejder ud fra fem prioriteter, som forpligter os til at fastholde det lange, seje træk for at bidrage til en mere bæredygtig ejendomsforvaltning.

Prioritet 1: Kvalificeret rådgivning skal sikre flere certificerede assets under management 

Prioritet 2: Fokus på energimærker skal hjælpe med at reducere bygningsmassens CO2-udledning 

Prioritet 3: Strategisk integrerede miljømæssige og sociale initiativer skal fremme trivsel i lejemål 

Prioritet 4: DEAS Group skal være en attraktiv og innovativ arbejdsplads 

Prioritet 5: Stakeholder Management og rådgivning er afgørende for en god hverdag

 

CSR-REDEGØRELSE 2022
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a for regnskabsåret 2022.

Læs redegørelse

CSR-REDEGØRELSE 2021
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a for regnskabsåret 2021.

Læs redegørelse

CSR-REDEGØRELSE 2020
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a for regnskabsåret 2020.

Læs redegørelse

CSR-REDEGØRELSE 2019
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a for regnskabsåret 2019.

Læs redegørelse

CSR-REDEGØRELSE 2018
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a for regnskabsåret 2018.

Læs redegørelse

CSR-redegørelse 2017

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a for regnskabsåret 2017.

Læs redegørelse

CSR-redegørelse 2016

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a for regnskabsåret 2016.

Læs redegørelse