Vi holder fortsat åbent, og du kan som altid ringe til os på hverdage fra kl. 7.00-19.00 på tlf. 70 30 20 20.

CSR

I DEAS ønsker vi at drive forretning med udgangspunkt i kundernes behov og på et både profitabelt og bæredygtigt grundlag.

Det er vores ambition at gøre det, vi er dygtigst til, nemlig at administrere, servicere og udvikle ejendomme på en socialt ansvarlig måde. Kunder, lejere, leverandører mv. skal opleve, at DEAS agerer på en ansvarlig måde. Og vi ønsker at bidrage til det samfund og fællesskab, vi er en del af. Vi anser det som en investering i fremtiden at tage et ansvar for de sociale og miljømæssige effekter af vores forretning.

Vi bidrager også til, at andre kan få det bedre. Vi udvælger årligt specifikke områder, som vi støtter. I 2019 har vi støttet kampagnerne Danmark planter træer, Knæk cancer og Musikkens Hus i Aalborg.

Læs mere om CSR i DEAS (pdf). Du kan også læse mere som e-paper.

 • Kunder

  Vores principper
  DEAS ønsker at drive forretning med udgangspunkt i kundernes behov og på et både profitabelt og bæredygtigt grundlag.

  Vi har en ambition om at være en kundeorienteret servicevirksomhed med topprioriteterne: kundeservice, kvalitet og effektivitet. Vi lægger vægt på langvarige og gensidige kunderelationer.

  Uanset om der er tale om en professionel investor eller en bestyrelse i en mindre andelsbolig- eller ejerforening, skal vores kunder serviceres professionelt og med forståelse for deres individuelle behov.

  Vores kunder skal opleve os som en effektiv samarbejdspartner, der skaber værdi gennem samarbejde, og det er en central målsætning at sikre, at vores ydelser, services og medarbejdere er tilgængelige for vores kunder gennem forskellige kanaler.

  Compliance giver dokumenteret sikkerhed
  I DEAS lægger vi vægt på at yde vores kunder dokumenteret sikkerhed. Det gør vi bl.a. via vores ISO-certificering og ved revisor-erklæringer, der bl.a. kan benyttes i vores kunders interne compliance-processer. Således imødekommer vi vores kunders mangfoldige behov og gør det let at være kunde i DEAS.

  Vores indsatser
  Via vores app DEAS 24syv, der gennem årene har haft en stigende udbredelse, er det let for vores kunder, lejere og beboere at sende opgaver og spørgsmål til DEAS om ejendomme, vi administrerer. Enkelt og effektivt.

  Vi tilbyder også vores andelsbolig- og ejerforeninger samt vores lejere en lang række digitale selvbetjeningsløsninger på deas.dk.

  Digital adgang til data og rapportering
  Vi tilbyder vores kunder forskellige digitale løsninger, der giver adgang til data og rapportering. I 2020 forventer vi at præsentere et nyt setup til vores kunder, der giver forbedret digital rapportering, så den i endnu højere grad afspejler kundernes business performance.

  Derudover tilbyder vi telefonservices, møder, kundetilpassede rapporter, og vi er til stede i både Aarhus, Aalborg og København via vores tre afdelinger.

  Vores tilgængelighed understøttes af vores landsdækkende servicecenter, der betjener kunder, beboere og lejere. Uden for vores åbningstid viderestilles til vores akutte døgnservice, så der altid er hjælp at hente.

  Som andelsbolig-, ejer- eller grundejerforening, lejer samt beboer i en forening, der administreres af DEAS, har man desuden mulighed for at modtage post fra DEAS i e-Boks.

  Garanti til kunderne for kvalitet
  Vi ønsker at sikre vores kunder samt lejere og samarbejdspartnere en høj kvalitet og ensartede serviceleverancer. Derfor er DEAS’ kvalitetsledelsessystem certificeret efter ISO-standarden 9001:2015 i oktober 2016.

  I 2017 blev den del af vores kvalitetsledelsessystem, der omfatter vores Facility Service-ydelser på kundernes ejendomme, ISO-certificeret, så nu er hele DEAS ISO 9001:2015-certificeret.

  For at opretholde certificeringen er det en målsætning fremadrettet at blive re-certificeret hvert 3. år. Og i 2019 opnåede vi re-certificering af vores kvalitetsledelsessystem.

  På baggrund af DEAS’ kvalitetsledelsessystem kan vi levere revisionserklæringer, der understøtter vores kunders krav til compliance:
   
  *) ISAE 3402 - IT revisionserklæring: DEAS tilbyder i dag nøglekunder en såkaldt ‘3402 IT-revisionserklæring’, som omhandler ekstern revision af DEAS’ IT-setup, herunder organisering, risikostyring, politik, procedurer og kontroller.

  *) ISAE 3000 type 2-erklæring vedrørende DEAS’ GDPR-processer er opnået i december 2019. Erklæringen omhandler DEAS’ compliance i forhold til GDPR/persondata og revision af vores processer og sikrer en reduceret risiko for overtrædelse af persondatareglerne.

  *) ISAE 3402 type 1-erklæring Regnskab er opnået i 2019. Denne erklæring er en garanti for, at DEAS arbejder efter et bestemt sæt interne kontroller og forretningsgange og omhandler kontorlejemål og kontroller i udvalgte finansielle processer, der er relevante for ejendomsadministrationsydelser til institutionelle investorer. De af vores kunder, som er institutionelle investorer, kan anvende erklæringen over for deres revisorer og derved opnå en mere effektiv og smidig revisions- og regnskabsproces. Vi opnåede en type 2-certificering ultimo januar 2020.

  Etiske normer for ejendomsadministration
  Alle kundeforhold er som minimum reguleret efter de til enhver tid gældende rammer, der er indeholdt i etiske normer for ejendomsadministration, som er udarbejdet af Administratorsektionen ved EjendomDanmark, og som vi via vores medlemskab er forpligtet til at følge.

  Der kan derfor være kunder, som vi pænt afviser at samarbejde med – fx kunder, der ikke ønsker at leve op til førnævnte rammer. Dette gælder derfor også kunder, der eventuelt ikke ønsker at følge lovgivningen, intentionen bag lovgivningen eller på anden vis agerer uetisk omkring ejerskab og drift af fast ejendom/investeringer.

  Servicenormen
  Som medlem af SBA – Servicebranchens Arbejdsgiverforening – søger vi hvert år om at forny vores godkendelse til Servicenormen. Servicenormen er et kvalitetsstempel og sikrer vores kunder i, at en Facility Service-aftale med os er en etisk og bæredygtig løsning.

  Den forpligter os til at levere ydelser af høj kvalitet og stiller en række krav bl.a. til uddannelse af vores personale, overenskomster, kontrakter på underleverandører, opdaterede serviceattester, forsikringsvilkår og miljøhensyn.

  DEAS er blevet akkrediteret i 2019 og har modtaget certifikat herfor. Det er vores målsætning også at blive akkrediteret i 2020.

 • Lejere og beboere

  Vores principper
  Det er vores ansvar at sikre trygge rammer for vores mere end 68.000 erhvervs- og boliglejere, andelshavere og ejerlejlighedsejere, og vi lægger vægt på, at brugerne af de ejendomme, vi administrerer, bliver behandlet professionelt og med respekt for deres individuelle behov, uanset alder, køn, nationalitet og status.

  Klar kommunikation om svært stof
  En af vores vigtigste opgaver er at gøre lejelovens komplicerede regler forståelige for vores lejere. Derfor optræder vi ofte i en ’ekspertrolle’ over for fx lejere, andelshavere og ejerlejlighedsejere.

  Det er vigtigt, at vi kommunikerer klart og forståeligt. Vores ambition er, at brugerne af de ejendomme, vi administrerer, er trygge ved de oplysninger, informationer og services, vi giver dem.
   
  Nemt at være lejer 
  Det skal samtidig være nemt at være lejer i en ejendom serviceret af DEAS, og her spiller tilgængelighed en stor rolle. Det løser vi bl.a. ved at tilbyde en række digitale løsninger og ved at arbejde i dedikerede administrationsteams, så vores lejere altid kan få svar på deres spørgsmål, selvom den faste administrator ikke er tilgængelig. Samtidig er vores servicecenter bindeleddet mellem vores lejere og viceværter. Det betyder, at lejerne ikke skal vente, til det bliver træffetid, eller møder en telefonsvarer, når de har spørgsmål eller opgaver til deres vicevært.

  Målrettet arbejde med lejer- og kundetilfredshed
  I DEAS måler vi systematisk tilfredsheden blandt både vores kunder, bolig- og erhvervslejere. Vi gør det, fordi vi har en ambition om at være en kundeorienteret servicevirksomhed, og vi arbejder ud fra en forretningsmodel, hvor evnen til værdiskabelse bygger på tilfredse medarbejdere, tilfredse lejere og tilfredse kunder.

  Tilfredshedsmålingerne giver os et værdifuldt beslutningsgrundlag. Vi opnår indsigter i, hvad vi gør godt, og hvad vi kan gøre bedre – set med lejernes og kundernes øjne. Det gør os i stand til at udvikle os og vores services, så vi i endnu højere grad imødekommer forventningerne. 

  Kvalitetsmål
  DEAS arbejder ud fra en række kvalitetsmål for kunders, lejeres og beboeres tilfredshed, der er defineret i vores kvalitetspolitik. Net Promotor Scoren måles fra -100 til +100 og er det ultimative mål for tilfredshed og loyalitet.

  Vores kvalitetsmål er:
  *) Den generelle tilfredshed blandt bolig- og erhvervslejerne i ejendomme, DEAS administrerer, skal ligge på en Net Promoter Score på over 10.
  *) Den generelle tilfredshed blandt bestyrelser i foreninger, DEAS administrerer, skal ligge på en Net Promoter Score på over 60.

  Vores indsatser
  Blandt vores tiltag kan nævnes:
  *) Nyhedsmails, der kan gøre hverdagen lettere i en ejendom, der er administreret af DEAS. Alle lejere i DEAS har mulighed for at modtage vores nyhedsmail. Her findes nyheder, tips og gode råd, der kan gøre hverdagen i boligen lettere og lejeforholdets rammer nemmere at forstå. Nyhedsmailen udkommer fire gange om året.
  *) Udbygget vidensbank på deas.dk til bl.a. lejere og beboere med en lang række gode råd, guides, forklaringer og vejledninger.
  *) Digitale selvbetjeningsløsninger på deas.dk som gør det let og bekvemt for vores lejere at kommunikere med os og giver en effektiv sagsbehandling. Og lejerne kan nemt selv udfylde og underskrive en lang række blanketter, ansøgninger og skemaer digitalt.
  *) App DEAS 24syv. Vi tilbyder vores lejere at stille spørgsmål og give os besked om en opgave døgnet rundt via fx vores app DEAS 24syv. DEAS 24syv rummer også nem adgang til selvbetjening, nyheder samt tips og gode råd.
  *) Facebookside for foreninger, hvor formålet er at bidrage med tips og gode råd til at gøre det lettere at bo og være del af bestyrelsen i en ejer- og andelsboligforening.
  *) Digitale og fysiske brochurer, fx om hvordan lejers husleje beregnes, og hvordan man opnår et sundt indeklima.
  *) Synlig skiltning på de ejendomme, vi administrerer, som gør det let for beboere og lejere at komme i kontakt med os i alle situationer og synliggør, at her er DEAS ansvarlig for en velfungerende ejendom.
  *) I 2020 udruller vi en mere moderne telefoniløsning til medarbejderne i DEAS. Løsningen resulterer i, at lejere og kunder i endnu højere grad vil opleve en personlig kundeservice.

  Fokus på tilfredshed
  Det er vores ambition, at vores kunder, lejere og beboere oplever en høj tilfredshed med de ydelser og services, de får. Derfor udfører DEAS løbende større undersøgelser af kunde- og lejertilfredsheden samt lejer-evalueringer af ind- og fraflytninger.

  DEAS har i 2019 gennemført en række undersøgelser blandt kunder og lejere for at spore udviklingen i tilfredsheden.

  I foråret undersøgte vi vores boliglejeres tilfredshed med DEAS og deres bolig. I efteråret 2019 har vi i lighed med tidligere år målt tilfredsheden blandt vores erhvervslejere. Og så bidrog 600 foreninger med deres vurdering af samarbejdet med os.

  Derudover vurderede ca. 3.000 nye lejere og 1.200 fraflyttede lejere deres ind- og fraflytningsforløb i løbet af 2019.

  Nøgletal fra tilfredshedsundersøgelser gennemført i løbet af 2019
  2019 bød på en række positive resultater, hvor tilfredsheden på næsten alle udvalgte parametre, har haft en positiv udvikling ift. de senest gennemførte undersøgelser (hhv. 2018 og 2017).

  Boliglejere
  Den årlige tilfredshedsundersøgelse blandt vores boliglejere viste en fremgang på tilfredsheden på alle målte parametre. Her oplevede DEAS især en positiv fremgang med tilfredsheden med de administrative medarbejdere.

  Erhvervslejere
  Den årlige tilfredshedsundersøgelse blandt vores erhvervslejere viste en fremgang på tilfredsheden på alle målte parametre. Her oplevede DEAS især en positiv fremgang i tilfredsheden med DEAS generelt og selve erhvervslejemålene.

  Foreninger
  Den årlige tilfredshedsundersøgelse blandt DEAS’ foreninger viste en fremgang i tilfredsheden på en række parametre. Generelt set har DEAS formået at skabe en positiv fremgang fra et allerede højt samlet kundetilfredshedsniveau.

  I 2020 fortsætter vi indsatserne med at måle tilfredsheden blandt kunder og lejere.

 • Klima- og miljøpolitik

  Vores principper
  Ejendomme står for en stor del af Danmarks energiforbrug. I DEAS ønsker vi at reducere den miljømæssige klimapåvirkning både fra de administrerede ejendomme og fra vores egne aktiviteter. Vi ønsker derfor at fremme fokus på miljøet i tæt samarbejde med kunder og brugere af de ejendomme, vi administrerer.

  Vores indsatser
  Energibesparelser på ca. 23 GWh
  DEAS har siden 2015 indgået i et Energipartnerskab med Ørsted, hvor der ydes energitilskud til vores kunder afhængig af dokumenterede energirenoveringer. Vi screener automatisk alle projekter med energibesparende tiltag, som sættes i gang i DEAS, og Ørsted yder så et kontant tilskud pr. kWh, der spares.

  I perioden 2015-2019 har vi på vegne af vores kunder sparet ca. 23 GWh gennem energiprojekter. Dette svarer til det årlige elforbrug i omkring 10.000 husstande. De mere end 150 energiprojekter er fordelt bredt i DEAS’ portefølje, lige fra projekter i mindre boligejendomme til projekter i større shoppingcentre.

  Der er i perioden udbetalt et samlet energitilskud på 7,2 millioner kroner. Tilskuddet tilfalder altid den enkelte ejendom.

  2020 er sidste år, hvor DEAS’ energisamarbejde med Ørsted kan fortsætte i form af energitilskud til dokumenterede energibesparelser. Støtteordningen nedlægges, og det er endnu ukendt, hvad der sættes i stedet for at fremme energibesparelser blandt danske bygningsejere. 

  Klimastrategi og DGNB-certificering
  I 2019 bidrog DEAS aktivt til opfølgning på flere kunders realiseringsgrad af energi- og klimastrategier. Flere større investorer har udviklet en 2020-strategi med stort fokus på energieffektivisering og dokumentation af samme i ejendomme, som administreres af DEAS.

  I 2019 har DEAS indhentet DGNB-guld på basis af 1 års-driftsdata til en nyistandsat erhvervsejendom med et udlejningsareal på 17.000 m2. DEAS vil i 2020 indgå i et pilotprojekt, hvor porteføljeejerne kan erhverve et DGNB-certifikat for hele ejendomsporteføljer frem for i dag, hvor et DGNB-certifikat er bygningsspecifikt.

  DEAS har i 2019 udviklet koncepter for miljørigtig drift af ejendomme til at understøtte kunder, der bygger eksempelvis nye Svanemærkede boliger.

  DEAS har i 2019 arbejdet med delebilsordninger til boligejendomme samt opsætning af ladestandere til elbiler på boligejendomme. Der opleves en stærkt stigende efterspørgsel fra lejere, andelshaver og ejere mht. at få opgraderet boligejendommene i takt med, at bilparken skiftes eller sågar reduceres for i højere grad at overgå til delebilsordninger.
   
  Del af Energispring og Green Building Council Denmark
  DEAS har været del af Energispring siden 2016. Det er et partnerskab mellem Københavns Kommune og en lang række aktører fra ejendomsbranchen. Vi samarbejder om at energioptimere private ejendomme i København og om at være med til at nå kommunens mål om at blive CO₂-neutral i 2025.

  I 2019 er DEAS yderligere gået aktivt ind i et nyt Energispring, som er etableret i Aarhus Kommune, og DEAS har været formidler til eksisterende kunder, som også gerne vil bidrage aktivt til den grønne omstilling af de to største danske byer.

  DEAS er medlem af Green Building Council Denmark, som administrerer DGNB-systemet i Danmark. I forlængelse heraf uddannes medarbejdere til DGNB-konsulenter, og DEAS deltager aktivt i pilotprojekter for udvikling af nye koncepter for miljøcertificering af ejendomme.

  Forsknings- og udviklingsprojekter
  Grønne initiativer tiltrækker og fastholder beboere og erhvervslejere og gavner klimaet og miljøet samt tilgodeser efterspørgslen på miljøvenlige boliger og erhvervslejemål. Vi oplever gang på gang, at beboerne i vores ejendomme efter en overstået energirenovering påpeger, at beboelseskvaliteten er lige så vigtig som den konkrete og målbare energibesparelse.

  I 2019 har DEAS deltaget aktivt i flere forsknings- og udviklingsprojekter inden for området. Det er en målsætning at fortsætte deltagelsen i disse i 2020.

  DEAS er aktiv i Elforsk-forskningspuljen for energibesparelser under Dansk Energi. Det sker dels via formandskab i Elforsks forretningsudvalg/bestyrelse, og dels som aktiv deltager i flere projekter. 

  Afsluttede projekter
  I 2019 har DEAS afsluttet FoU-projektet IOT (Internet of Things). Med basis i egne lejemål på Frederiksberg har vi blandt andet testet nye digitale værktøjer til servicering af mødecentre i flerbrugerejendomme i form af online visning af luftkvalitet og aktuel brugsbelastning af de enkelte mødelokaler.

  Desuden er der udviklet/testet trådløs dataopsamling, således at der langt mere effektivt kan følges op på teknisk performance af nye boligbyggerier for at sikre eksempelvis indeklima og energieffektivitet. Projektet er støttet af forskningspuljen Elforsk og gennemført i samarbejde med NCC, Pension Danmark, PKA og Gate21.

  I 2019 har DEAS afsluttet FoU-projektet SEBUT/Smart Energy Shopping Centers, hvor integration af ny overordnet styring af de store HVAC-installationer er modelleret og testet i praksis på centre i Danske Shoppingcentres portefølje. Projektet er ledet af Teknologisk Institut og gennemført i et konsortium af otte partnere. Projektet var støttet af Energinet.dk.

  Igangværende projekter
  DEAS deltager aktivt med at stille boligejendomme til rådighed i innovationskonsortiet REVALUE. Bl.a. demonstreres, hvorledes styringsteknologi monteret på varmeanlæg, vinduer og persienner sammen med viden om vejrudsigten kan sikre energi- og indeklimaoptimal drift af den enkelte lejlighed. Projektet er ledet af Aarhus Universitet i et konsortium af 12 partnere. Projektet er støttet af Innovationsfonden og afsluttes 2020.

  I 2019 er startet et forskningsprojekt med IOT-teknologi (Internet of Things). Projektets fokus er i samarbejde med Teknologisk, JT3 (ventilationsentreprenør) og IBM at udvikle et servicekoncept til indeklimaanlæg, således at nødvendige arbejder i højere grad besluttes på basis af registrerede fakta om anlægget frem for som traditionelt i dag udelukkende at være styret af kalenderen. Projektet er støttet af Elforsk og afsluttes primo 2020.

  Endnu et forskningsprojekt med IOT-teknologi (Internet of Things) er startet i 2019. Projektets fokus er i samarbejde med Lindab, IBM og Teknologisk Institut at udvikle nye intelligente styringer til kontorbygningers indeklimainstallationer for at fremme det gode indeklima og energieffektiv drift. Projektet er støttet af Elforsk og afsluttes primo 2021.

  I 2019 er startet et projekt med mål om at udvikle nye benchmark-energinøgletal til ældre boligejendomme samt værktøj for fremskrivning af energiforbrug ved gennemførelse af typiske energirenoveringer. Projektet gennemføres i samarbejde med SBI og Teknologisk Institut. DEAS og PKA har helt unikke energidataserier, som er opsamlet på månedsbasis siden år 2000 på en relativt stor ejendomspopulation. Projektet er støttet af GI og Realdania og afsluttes primo 2021.

  Bæredygtighedsstrategi på vej
  I 2020 lancerer vi en bæredygtighedsstrategi, som skal sætte rammen for vores fremtidige bæredygtighedsinitiativer.

  Vi har i 2019 gennemført en detaljeret survey blandt vores kunder, bolig- og erhvervslejere samt medarbejdere. Besvarelserne bruges i arbejdet med at prioritere fokusområder i forhold til bæredygtighed, så vi kan udvikle og forbedre vores services og adfærd til gavn for kunder, beboere i de ejendomme, vi administrerer, og vores samfund generelt.

 • Leverandør og menneskerettigheder

  Vores principper
  DEAS ønsker at drive forretning på en social ansvarlig facon. Dette indbefatter også overholdelse af menneskerettigheder. Vi respekterer de internationale anerkendte menneskerettigheder, og det er vores målsætning ikke at overtræde dem.

  Indkøbspolitik og etisk regelsæt for leverandører 
  DEAS samarbejder med en lang række underleverandører, der bistår os med at udføre vores arbejde og opgaver forbundet med administration og drift af ejendommene. Det gælder både håndværksfirmaer, serviceleverandører, producenter, rådgivere og entreprenører. Vi indkøber også varer og tjenesteydelser til ejendomme på vegne af vores kunder.

  Derfor tager vi ansvar og stiller krav til de grundlæggende produktions- og arbejdsvilkår, som skal gælde i alle led, når vi indkøber en vare eller tjenesteydelse. Det sker struktureret via vores indkøbspolitik og et tilhørende sæt etiske regler for vores leverandører.

  Vores indsatser
  Som leverandør til DEAS forpligter man sig til at leve op til en række etiske, sociale og miljømæssige krav. Regelsættet er en integreret del af samarbejdet, der skal overholdes af alle, og det sætter også rammerne for, hvordan vores medarbejdere skal agere.

  I tilfælde af grov eller gentagen forsømmelse forbeholder vi os ret til at ophæve samarbejdet. Vi følger løbende samarbejdet med vores leverandører og justerer det ved behov.

  I 2019 har vi samtidig arbejdet henimod at reducere antallet af leverandører, så vi sikrer en ensartet ydelse og de bedst mulige aftaler. Leverandørerne vurderes på baggrund af deres performance på de ejendomme, de har leveret ydelser til.

  Alle leverandører vurderes løbende på pris, kvalitet, bæredygtighed, CO2-aftryk samt overholdelse af etiske regler som social dumping og overenskomstaftaler.

  Læs mere om vores vilkår og krav til samarbejdet med leverandører.

 • Medarbejdere

  Vores principper
  Vores kunder skal opleve, at det er noget særligt at være kunde hos os. Det skal også være noget særligt at bo, handle og arbejde i ejendomme, vi har ansvaret for. Det kræver både kompetente og engagerede medarbejdere, der optræder professionelt, serviceminded, fagligt korrekt og etisk forsvarligt i forbindelse med deres arbejde og dialog med kunder, beboere og samarbejdspartnere.

  Derfor er medarbejderne vores vigtigste ressource.

  DEAS har ca. 800 medarbejdere, fordelt på administrative medarbejdere og ca. 250 ejendomsfunktionærer. Hertil har DEAS arbejdsgiveransvar for ca. 300 lønforvaltede ejendomsfunktionærer.

  Vi arbejder ud fra en forretningsmodel, hvor evnen til værdiskabelse bygger på tilfredse medarbejdere, tilfredse lejere og tilfredse kunder. Og vi ønsker, at vores medarbejdere har et ordentligt arbejdsmiljø og tryghed i deres ansættelse.

  Vi ønsker at vise samfundsansvar, og vi bestræber os derfor på ved rekruttering at have stort fokus på diversitet og mangfoldighed i vores medarbejdersammensætning, da det også skaber arbejdsglæde og dynamik i organisationen.

  Vores indsatser
  DEAS har stor fokus på sygefravær. Udviklingen følges tæt, og der gennemføres samtaler med såvel ledere som medarbejdere med det formål at reducere sygefraværet og dermed sikre, at trivslen og arbejdsmiljøet er bedst muligt. Samtalerne har også det formål, at langtidssyge medarbejdere får de bedste forudsætninger for en trinvis tilbagevenden til jobbet.

  DEAS har en uddannet stressvejleder, der kan benyttes fortroligt af medarbejdere og ledere. Ligeledes har vi et samarbejde med Come Back, der er specialiseret i at fastholde sygdomstruede medarbejdere på jobbet og få sygemeldte medarbejdere hurtigt tilbage igen.

  Vi afholder løbende førstehjælpskurser, og har i 2019 tilbudt vaccination (influenza) på vores arbejdslokationer, mulighed for at få indstillet arbejdspladsen af ergoterapeut samt tilbud om massage i arbejdstiden.

  Vi igangsatte i 2016 arbejdet med at implementere en ny kultur i DEAS, bl.a. via workshops samt en kulturbog. Det arbejde fortsatte i 2019 og er nu en fast del af vores løbende forbedringer bl.a. gennem vores måde at kommunikere på og gennem leder- og teamworkshops, hvor samarbejde, adfærd og den gode tone bringes i spil.   

  Fokus med medarbejdernes tilfredshed
  Medarbejdertilfredshed er en vigtig del af vores forretningsmodel. Vi besluttede i efteråret 2019 at gennemføre korte medarbejdertilfredshedsmålinger – pulsmålinger – to gange om året. På den måde kan vi løbende vurdere resultaterne af vores ledelsesmæssige tiltag, og lederne kan løbende sætte ind på de områder, hvor der er et særligt behov. Første måling blev udført i oktober 2019.

  Faglig kompetence
  Vi lægger stor vægt, at hver enkelt medarbejder er bevidst om sin rolle, opgaver og ansvar og er fagligt klædt ordentligt på til at løse de opgaver, vores kunder kan og skal forvente, vi løser.
  Vi har blandt andet derfor oprettet vores eget uddannelsesakademi DEAS Akademiet, der understøtter den løbende kompetenceudvikling af medarbejderne.

  Vi har fokus på videreudvikling af vores ledere, da god ledelse medfører højere medarbejdertilfredshed og arbejdsglæde. Derfor er god ledelse en disciplin, som vi hver dag har fokus på at blive endnu bedre til og udøve i praksis. Vi arbejder med lederne ved bl.a. ledersamlinger, faglige input fra eksterne og uddannelsesforløb.

  Derudover støtter DEAS i høj grad efteruddannelse og dygtiggørelse af medarbejderne, herunder overholdes kravene til efteruddannelse, som medlemskabet af EjendomDanmark forpligter. Dette er ligeledes et mål for 2020.

  Vi har som organisation fokus på at opgradere vores kompetencer inden for IT-sikkerhed. I 2018 udrullede vi et større e-learningprogram for alle medarbejdere i forskellige moduler. Alle nye medarbejdere gennemgår e-learningsprogrammet kort efter ansættelsen.

  Af øvrige målsætninger for 2020 kan nævnes følgende:
  *) Sikre et varieret udbud af holdundervisning for vores ledere og medarbejdere.
  *) Fortsat fokus på medarbejdertrivsel i form af både faglige, personlige og sundhedsmæssige muligheder.
  *) Øge antallet af praktikanter fra finansøkonom- eller finansbachelor-studiet til minimum 20 pr. år. 
  *) At bibeholde et lavt sygefravær.

  Værdier
  DEAS' værdier er præget af, at langt de fleste medarbejdere i det daglige har en stor kontaktflade til selskabets kunder. Derfor skal den enkelte medarbejder også være i stand til at træffe beslutninger fra sag til sag og i relation til den enkelte kunde.

  DEAS har formuleret fem værdier, som danner grundlag for det daglige arbejde:
  *) Faglig: Vi arbejder professionelt og effektivt. Vi løser opgaverne på et højt fagligt niveau og er parate til at dele vores viden og erfaringer med hinanden og med vores kunder. Det stiller krav om, at vi løbende videreudvikler vores kompetencer, både kollektivt og som individer.
  *) Fokuseret: Vi tager et individuelt ejerskab for de opgaver og sager, vi løser, og slipper aldrig ansvaret for en sag, hvor vi får hjælp fra en kollega. Det stiller krav om, at alle forstår, at de yder et væsentligt bidrag til forretningen og anerkender et velfungerende fællesskab som en forudsætning for opnåelsen af vores mål.
  *) Tilgængelig: Vi er lette at komme i kontakt med, og vi kommunikerer på en let forståelig måde. Det stiller krav om, at vi åbent stiller viden og information til rådighed, og at vi er til stede, når der er brug for vores hjælp.
  *) Visionær: Vi tænker i nye baner, ser tingene fra en ny side og stræber efter at gøre vores arbejde bedre hver dag. Det stiller krav om, at vi forstår vores kunder og markedet, behersker lovgivningen og ser muligheder blandt andet i ny teknologi.
  *) Værdiskabende: I vores daglige arbejde skaber vi øget værdi for kunden, beboeren, sagen eller projektet. Vi opfatter værdiskabelse bredt – både som økonomisk, informativ og social værdiskabelse. Det stiller krav om, at vi er dygtige købmænd og respekterer, at vores arbejde påvirker mennesker.

  Sundt arbejdsmiljø
  I DEAS ønsker vi at skabe og sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejdere, kolleger mv. Det skal til enhver tid leve op til og er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

  Derfor har vi en arbejdsmiljøorganisation, der er opdelt i arbejdsmiljøgrupper på kontorerne og ejendommene og med selvstændige arbejdsmiljøgrupper for kantiner og Facility Services. Der afholdes løbende møder i både udvalgene og organisationen.

  Derudover foretager vi årligt en arbejdspladsvurdering, der vurderer både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

 • Anti-korruption og bestikkelse

  Vores principper
  I DEAS er vi som ejendomsforvalter bevidst om vores samfundsmæssige rolle som vogter af det byggede miljø, der er en meget vigtig del af samfundets økonomi og sociale velfærd.
  Vores kunder skal således til enhver tid have fuld tillid til DEAS som samarbejdspartner, og der må ikke kunne sås tvivl ved vores ordentlighed og troværdighed.

  Vores indsatser
  Det betyder, at vi ikke indgår i forretningsaktiviteter, hvis de med rimelighed kan antages at påvirke forretningsdispositioner, eller ikke falder inden for rammerne af normal forretningsskik eller er forbudt i henhold til gældende lovgivning.

  Det er heller ikke tilladt for vores medarbejdere, administrative som viceværter, at modtage gaver fra leverandører. Ønsker en leverandør at takke for samarbejdet, fx til jul, opfordrer vi i stedet til at give et bidrag til et velgørende formål.

  Eventuelt modtagne gaver returneres, da vi ønsker, at der skal være rene, professionelle linjer mellem DEAS og vores leverandører.

  Indbyder vi til reception, fx et jubilæum, er det tilladt at modtage gaver på et rimeligt niveau. På tilsvarende vis har vi også faste retningslinjer, der beskriver de tilfælde, hvor vi giver gaver til eksterne forretningsforbindelser i forbindelse med deres reception, jubilæum m.v.

  Vores retningslinjer er udførligt beskrevet i vores ’Etisk regelsæt for leverandører’.

  Whistleblowerordning til medarbejderne
  Som en del af vores kontrol-miljø har medarbejdere i DEAS mulighed for anonymt at indberette mistanke om lovovertrædelser.

CSR-REDEGØRELSE 2019
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a for regnskabsåret 2019.

Læs redegørelse

Bæredygtighed

Vi ønsker at drive en bæredygtig forretning med positiv indvirkning på samfund, mennesker og miljø.

Se vores fokusområder

Vores tryksager printes på Svanemærket papir af hensyn til vores fælles miljø.

CSR-REDEGØRELSE 2018
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a for regnskabsåret 2018.

Læs redegørelse

CSR-redegørelse 2017

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a for regnskabsåret 2017.

Læs redegørelse

CSR-redegørelse 2016

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a for regnskabsåret 2016.

Læs redegørelse

CSR-redegørelse 2015

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a for regnskabsåret 2015.

Læs redegørelse

CSR-redegørelse 2014

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a samt virksomhedledelse ÅEL § 107b.

Læs redegørelse