CSR

I DEAS ønsker vi at drive forretning med udgangspunkt i kundernes behov og på et både profitabelt og bæredygtigt grundlag.

Det er vores ambition at gøre det, vi er dygtigst til, nemlig at administrere, servicere og udvikle ejendomme på en socialt ansvarlig måde. Kunder, lejere, leverandører mv. skal opleve, at DEAS agerer på en ansvarlig måde. Og vi ønsker at bidrage til det samfund og fællesskab, vi er en del af. Vi anser det som en investering i fremtiden at tage et ansvar for de sociale og miljømæssige effekter af vores forretning.

Vi bidrager også gerne til, at andre kan få det bedre. Vi udvælger årligt en eller to større begivenheder eller områder, som vi støtter. I 2018 har vi støttet knæk cancer  og Musikkens Hus i Aalborg.

Læs mere om CSR i DEAS (pdf). Du kan også læse mere som e-paper.

 • Kunder

  Vores principper
  DEAS har en ambition om at være en kundeorienteret servicevirksomhed med topprioriteterne: kundeservice, kvalitet og effektivitet. Vi lægger vægt på langvarige og gensidige kunderelationer. Og uanset om der er tale om en professionel investor eller en bestyrelse i en mindre andelsbolig- eller ejerforening, skal vores kunder serviceres professionelt og med forståelse for deres individuelle behov.

  Vores kunder skal opleve os som en effektiv samarbejdspartner, der skaber værdi gennem samarbejde, og det er en central målsætning at sikre, at vores ydelser, services og medarbejdere er tilgængelige for vores kunder gennem forskellige kanaler. 

  Compliance giver dokumenteret sikkerhed
  I DEAS lægger vi vægt på at yde vores kunder dokumenteret sikkerhed. Det gør vi bl.a. via vores ISO-certificering og ved revisor-erklæringer, der bl.a. kan benyttes i vores kunders interne compliance-processer. Således imødekommer vi vores kunders mangfoldige behov og gøre det let at være kunde i DEAS.

  Vores indsatser
  Vi lancerede i 2017 bl.a. en ny og forbedret version af vores app DEAS 24syv , der gennem årene har haft en stigende udbredelse. Den gør det endnu lettere for vores kunder, lejere og beboere at sende opgaver og spørgsmål til DEAS om ejendomme, vi administrerer. Enkelt og effektivt.

  Vi udbyggede i 2018 også rækken af digitale selvbetjeningsløsninger på deas.dk. 

  Digital adgang til data og rapportering
  Vi tilbyder også vores kunder at benytte vores online kundeportal DEAS Property Insight, der giver digital adgang til data og rapportering. Derudover tilbyder vi telefonservices, møder, kundetilpassede rapporter, og vi er til stede i både Aarhus, Aalborg og København via vores tre afdelinger. 

  Vores tilgængelighed understøttes af vores landsdækkende servicecenter, der betjener kunder, beboere og lejere. Uden for åbningstid viderestilles til vores akutte døgnservice, så der altid er hjælp at hente.

  Som andelsbolig-, ejer- eller grundejerforening, lejer samt beboer i en forening, der administreres af DEAS, har man desuden mulighed for at modtage post fra DEAS i e-Boks.

  Garanti til kunderne for kvalitet
  Vi ønsker at sikre vores kunder samt lejere og samarbejdspartnere en høj kvalitet og ensartede serviceleverancer. Derfor er DEAS’ kvalitetsledelsessystem blevet certificeret efter ISO-standarden 9001:2015 i oktober 2016.

  I 2017 blev den del af vores kvalitetsledelsessystem, der omfatter vores Facility Service-ydelser på kundernes ejendomme, certificeret, så nu er hele DEAS ISO 9001:2015-certificeret.

  For at opretholde certificeringen er det en målsætning fremadrettet at blive re-certificeret hvert 3. år. I de mellemliggende år vil DEAS være underlagt kontrol af ekstern audit. Derfor har vi i 2018 haft besøg af ekstern auditor, der har fulgt op på sidste års eksterne audit, og har konkluderet, at vi stadig efterlever standarden.

  På baggrund af DEAS’ kvalitetsledelsessystem kan vi levere revisions-erklæringer, der understøtter vores kunders krav til compliance:

  *) 3402 - IT revisionserklæring: DEAS tilbyder i dag nøglekunder en såkaldt ‘3402 IT-revisionserklæring’, som omhandler ekstern revision af DEAS’ IT-setup, herunder organisering, risikostyring, politik, procedurer og kontroller.

  *) ISAE 3000 type 1-erklæring vedrørende DEAS’ GDPR processer er opnået i marts 2019: DEAS tilbyder en ’ISAE 3000-revisionserklæring’ type 1, som omhandler DEAS’ compliance i forhold til GDPR/persondata og revision af vores processer.

  *) Vi har i 2017 valgt at igangsætte et forløb, der fortsætter i 2018 og 2019, der skal certificere os med en ’ISAE 3402’-erklæring, som er en garanti for, at DEAS arbejder efter et bestemt sæt interne kontroller og forretningsgange. Det vil skabe værdi for vores kunder, som kan anvende erklæringen over for deres revision og derved vil opnå en mere effektiv og smidig revisions- og regnskabsproces.

  Etiske normer for ejendomsadministration
  Desuden er det væsentligt for os, at det, vi beskæftiger os med, gør vi ordentligt. Vi lægger vægt på, at tingene er rigtige første gang.

  Alle kundeforhold er som minimum reguleret efter de til enhver tid gældende rammer, der er i etiske normer for ejendomsadministration , som er udarbejdet af Administratorsektionen ved EjendomDanmark, som vi via vores medlemskab er forpligtet til at følge.

  Der kan derfor være kunder, som vi pænt afviser at samarbejde med – fx kunder, der ikke ønsker at leve op til førnævnte rammer. Dette gælder derfor også kunder, der eventuelt ikke ønsker at følge lovgivningen, intentionen bag lovgivningen eller på anden vis agerer uetisk omkring ejerskab og drift af fast ejendom/investeringer.

  Servicenormen
  Som medlem af SBA – Servicebranchens Arbejdsgiverforening – søger vi hvert år om at forny vores godkendelse til Servicenormen. Servicenormen er et kvalitetsstempel og sikrer vores kunder i, at en Facility Service-aftale med os er en etisk og bæredygtig løsning.

  Den forpligter os til at levere ydelser af høj kvalitet og stiller en række krav bl.a. til uddannelse af vores personale, overenskomster, kontrakter på underleverandører, opdaterede serviceattester, forsikringsvilkår og miljøhensyn.

  DEAS er blevet akkrediteret i 2018 og har modtaget certifikat herfor . Det er vores målsætning også at blive akkrediteret i 2019.

 • Lejere og beboere

  Vores principper
  Det er vores ansvar at sikre trygge rammer for vores mere end 77.000 erhvervs- og boliglejere, andelshavere og ejerlejlighedsejere, og vi lægger vægt på, at brugerne af de ejendomme, vi administrerer, bliver behandlet professionelt og med respekt for deres individuelle behov, uanset alder, køn, nationalitet og status.

  Klar kommunikation om svært stof
  En af vores vigtigste opgaver er at gøre lejelovens komplicerede regler forståelige for vores lejere. Derfor optræder vi ofte i en ’ekspertrolle’ over for eksempelvis lejere, andelshavere og ejerlejlighedsejere.

  Det er vigtigt, at vi kommunikerer klart og forståeligt. Vores ambition er, at brugerne af de ejendomme, vi administrerer, er trygge ved de oplysninger, informationer og services, vi giver dem.

  Nemt at være lejer 
  Det skal samtidig være nemt at være lejer i en ejendom serviceret af DEAS, og her spiller tilgængelighed en stor rolle. Det løser vi bl.a. ved at tilbyde en række digitale løsninger og ved at arbejde i dedikerede administrationsteams, så vores lejere altid kan få svar på deres spørgsmål, selvom den faste administrator ikke er tilgængelig. Samtidig er vores servicecenter bindeleddet mellem vores lejere og viceværter. Det betyder, at lejerne ikke skal vente, til det bliver træffetid, eller møder en telefonsvarer, når de har spørgsmål eller opgaver til deres vicevært.

  Målrettet arbejde med lejer- og kundetilfredshed
  I DEAS måler vi systematisk tilfredsheden blandt både vores kunder, bolig- og erhvervslejere. Vi gør det, fordi vi har en ambition om at være en kundeorienteret servicevirksomhed, og vi arbejder ud fra en forretningsmodel, hvor evnen til værdiskabelse bygger på tilfredse medarbejdere, tilfredse lejere og tilfredse kunder. 

  Tilfredshedsmålingerne giver os et værdifuldt beslutningsgrundlag. Vi opnår indsigter i, hvad vi gør godt og hvad vi kan gøre bedre – set med lejernes og kunderne øjne. Det gør os i stand til at udvikle os og vores services, så vi i endnu højere grad imødekommer forventningerne. 

  Kvalitetsmål
  DEAS arbejder ud fra en række kvalitetsmål for kunders, lejeres og beboeres tilfredshed, der er defineret i vores kvalitetspolitik. Fx skal tilfredsheden blandt bestyrelserne i de andels- og ejerboliger, vi administrerer, ligge på en Net Promoter Score på 60. Net Promotor Scoren måles fra -100 til +100 og er det ultimative mål for tilfredshed og loyalitet. Den årlige tilfredshedsundersøgelse blandt vores foreninger viste en Net Promoter Score på 45 i 2018, på niveau med 2017.

  Vores indsatser
  Blandt vores tiltag kan nævnes:
  *) Nyhedsmails, der kan gøre hverdagen i en ejendom, administreret af DEAS, lettere. Alle lejere i DEAS har mulighed for at modtage vores nyhedsmail. Her findes nyheder, tips og gode råd, der kan gøre hverdagen i boligen lettere og lejeforholdets rammer nemmere at forstå. Nyhedsmailen udkommer fire gange om året.
  *) Udbygget vidensbank  på deas.dk til bl.a. lejere og beboere med en lang række gode råd, guides, forklaringer og vejledninger.
  *) Digitale selvbetjeningsløsninger  på deas.dk. Med digital selvbetjening gør vi det let og bekvemt for vores lejere at kommunikere med os og giver en effektiv sagsbehandling. Med vores e-services kan lejerne nemt selv udfylde og underskrive en lang række blanketter, ansøgninger og skemaer digitalt.
  *) App DEAS 24syv. Vi tilbyder vores lejere at stille spørgsmål og give os besked om en opgave døgnet rundt via fx vores app DEAS 24syv. DEAS 24syv rummer også nem adgang til selvbetjening, nyheder samt tips og gode råd.
  *) Digitale og fysiske brochurer, fx om hvordan lejers husleje beregnes, og hvordan man opnår et sundt indeklima.
  *) Synlig skiltning på de ejendomme, vi administrerer, som gør det let for beboere og lejere at komme i kontakt med os i alle situationer og synliggør, at her er DEAS ansvarlig for en velfungerende ejendom.

  Fokus på tilfredshed
  Det er vores ambition, at vores kunder, lejere og beboere oplever en høj tilfredshed med de ydelser og services, de får. Derfor udfører DEAS løbende større undersøgelser af kunde- og lejertilfredsheden samt lejer-evalueringer af ind- og fraflytninger.

  DEAS har i 2018 gennemført en række undersøgelser blandt kunder og lejere. I oktober 2018 bidrog knap 600 foreninger med deres vurdering af samarbejdet med os. Og i løbet af 2018 har ca. 3.500 nye lejere og 2.000 fraflyttede lejere vurderet deres ind- og fraflytningsforløb. I 2019 måler vi tilfredsheden blandt vores institutionelle og private investorer samt bolig- og erhvervslejere.

 • Klima- og miljøpolitik

  Vores principper
  Ejendomme står for en stor del af Danmarks energiforbrug. I DEAS ønsker vi at reducere den miljømæssige klimapåvirkning både fra de administrerede ejendomme og fra vores egne aktiviteter. Vi ønsker derfor at fremme fokus på miljøet i tæt samarbejde med kunder og brugere af de ejendomme, vi administrerer.

  Vores indsatser
  Energibesparelser på ca. 8 GWh
  DEAS har indgået energipartnerskab med Ørsted, hvor der ydes energitilskud til vores kunder. Vi screener automatisk alle projekter med energibesparende tiltag, som sættes i gang i DEAS, og Ørsted yder så et kontant tilskud pr. kWh, der spares. 

  I 2018 har vi på vegne af vores kunder sparet ca. 8 GWh gennem energiprojekter. Dette svarer til det årlige elforbrug i omkring 2.600 husstande. De mere end 30 energiprojekter er fordelt bredt i DEAS’ portefølje, lige fra projekter i mindre boligejendomme til projekter i større shoppingcentre.    

  Målet for 2018 var en besparelse på 7,5 GWh, hvilket er fint realiseret. 

  For 2018 er målsætningen 5 GWh. Der er fra energiselskabernes side sat krav til størrelsen af projekterne, som kan få udbetalt energitilskud. Det bevirker, at det i praksis kun er store vinduesrenoveringer samt større energirenovering af shoppingcentre, der kan komme i betragtning. 

  Klimastrategi og DGNB-certificering
  I 2018 bidrog DEAS aktivt til opfølgning på flere kunders realiseringsgrad af energi- og klimastrategier. Flere større investorer har udviklet en 2020-strategi med stort fokus på energieffektivisering og dokumentation af samme i ejendomme, administreret af DEAS.

  I 2018 har DEAS færdiggjort et erhvervslejemål på 10.000 m2, således at det nyistandsatte lejemål nu lever op til DGNB-certifikatet, som dele af ejendommen erhvervede tilbage i 2016, i øvrigt også med hjælp fra konsulenter fra DEAS.

  DEAS arbejder også med boligejendomme, der er Svanemærkede for på den måde aktivt at understøtte en bæredygtig adfærd.

  Grønne delebilsordninger blomstrer op i det offentlige rum, og i 2018 har DEAS bistået en af vores større kunder med udvikling af en el-baseret delebilsordning til lejerne. Det er det første tiltag af sin art i DEAS’ portefølje.

  Del af Energispring og Green Building Council Denmark
  DEAS har været del af Energispring siden 2016. Det er et partnerskab mellem Københavns Kommune og en lang række aktører fra ejendomsbranchen. Vi samarbejder om at energioptimere private ejendomme i København og være med til at nå kommunens mål om at blive CO₂-neutral i 2025. 

  I 2018 har DEAS medvirket til, at netværkssamarbejdet har fået en række nye medlemmer i form af DEAS-kunder, som samarbejdet er blevet formidlet til. 

  DEAS er medlem af Green Building Council Denmark, som administrerer DGNB-systemet i Danmark. I forlængelse heraf uddannes medarbejdere til DGNB-konsulenter.

  Forsknings- og udviklingsprojekter
  Grønne initiativer tiltrækker og fastholder beboere og erhvervslejere og gavner klimaet og miljøet samt tilgodeser efterspørgslen på miljøvenlige boliger og erhvervslejemål. Vi oplever gang på gang, at beboerne i vores ejendomme efter en overstået energirenovering påpeger, at beboelseskvaliteten er lige så vigtig som den konkrete og målbare energibesparelse. 

  I 2018 har DEAS deltaget aktivt i flere forsknings- og udviklingsprojekter inden for området. Det er en målsætning at fortsætte deltagelsen i disse i 2018. 

  DEAS er aktiv i ELFORSK - forskningspulje for energibesparelser under Dansk Energi – dels via formandskab i ELFORSKs forretningsudvalg/bestyrelse, og dels som aktiv deltager i flere projekter. 

  Igangværende projekter
  I 2018 har vi haft et stort engagement i FoU-projekt IOT (Internet of Things), hvor nye tekniske løsninger afprøves i eksisterende erhvervsbygning. Der indsamles vigtige erfaringer og udvikles nye løsninger i henhold til optimeret brug af kontorpladser, bedre indeklimaleverance samt mere præcis planlægning af udvalgte installationers størrelse i henhold til fremtidig brug og ønsket fleksibilitet. I 2019 fortsætter/afsluttes projektet med fokus på boligbyggeri. Projektet er støttet af forskningspuljen Elforsk.

  I 2018 har DEAS deltaget aktivt i et projekt støttet af GI med stort fokus på værdiskabende vedligehold leveret af de lokale driftsressourcer på ejendommene. Der er gennemført og udviklet undervisningsprogram med medarbejdere fra DEAS som ’prøve-piloter’. 

  I 2018 har DEAS deltaget aktivt i et projekt med to erhvervsbygninger, hvor brugernes tilfredshed er målt løbende via spørgeskemaer i kombination med oplevede og målte indeklima-parametre. Fokus er at skabe evidens for medarbejdernes produktivitet i kombination med indeklima. Projektet er støttet af forskningspuljen Elforsk.

  I 2018 har DEAS deltaget aktivt med boligejendomme, hvor udviklingsprojektet REVALUE støttet af Innovationsfonden har demonstreret, hvorledes styringsteknologi monteret på varmeanlæg, vinduer og persienner sammen med viden om vejrudsigten kan sikre energi- og indeklimaoptimal drift af den enkelte lejlighed.

  Igangsatte projekter
  I 2018 er etableret et nyt forskningsprojekt med IOT-teknologi (Internet of Things). Projektets fokus er i samarbejde med Teknologisk, JT3 (ventilationsentreprenør) og IBM at udvikle et servicekoncept til indeklimaanlæg, således at nødvendige arbejder i højere grad besluttes på basis af registrerede fakta om anlægget frem for som traditionelt i dag udelukkende at være styret af kalenderen.

 • Leverandører

  Vores principper
  DEAS ønsker at drive forretning på en socialt ansvarlig facon. Dette indbefatter også overholdelse af menneskerettigheder. Vi respekterer de internationale anerkendte menneskerettigheder, og det er vores målsætning ikke at overtræde dem.

  Indkøbspolitik og etisk regelsæt for leverandører 
  DEAS samarbejder med en lang række underleverandører, der bistår os med at udføre vores arbejde og opgaver forbundet med administration og drift af ejendommene.

  Etik og ordentlighed er særligt vigtige begreber i forhold til vores valg af og samarbejde med leverandører. Derfor har vi formuleret en indkøbspolitik og et tilhørende sæt etiske regler for vores leverandører.

  Vores indsatser
  Vi stiller derfor en række krav til de virksomheder, der udfører arbejde for os og vores kunder – det gælder både håndværksfirmaer, serviceleverandører, rådgivere og entreprenører. 

  I tilfælde af grov eller gentagen forsømmelse forbeholder vi os ret til at ophæve samarbejdet. Målsætningen er fortsat at følge vores leverandører tæt. 

  I 2018 har vi samtidig fokuseret vores indsats på at reducere antallet af leverandører, så vi sikrer en ensartet ydelse og de bedst mulige aftaler. Leverandørerne vurderes og kategoriseres på baggrund af deres performance på de ejendomme, de har leveret ydelser til.

  Læs mere om vores vilkår og krav til samarbejdet med leverandører.

 • Medarbejdere

  Vores principper
  Vores kunder skal opleve, at det er noget særligt at være kunde hos os. Det skal også være noget særligt at bo, handle og arbejde i ejendomme, vi har ansvaret for. Det kræver både kompetente og engagerede medarbejdere, der optræder professionelt, serviceminded, fagligt korrekt og etisk forsvarligt i forbindelse med deres arbejde og dialog med kunder, beboere og samarbejdspartnere.

  Derfor er medarbejderne vores vigtigste ressource.

  DEAS har ca. 820 medarbejdere, fordelt på administrative medarbejdere og ca. 250 ejendomsfunktionærer. Hertil har DEAS arbejdsgiveransvar for ca. 230 lønforvaltede ejendomsfunktionærer. 

  Vi arbejder ud fra en forretningsmodel, hvor evnen til værdiskabelse bygger på tilfredse medarbejdere, tilfredse lejere og tilfredse kunder. Og vi ønsker, at vores medarbejdere har et ordentligt arbejdsmiljø og tryghed i deres ansættelse.

  Vores indsatser
  DEAS har stor fokus på sygefravær. Udviklingen følges tæt, og der gennemføres samtaler med såvel ledere som medarbejdere med det formål at reducere sygefraværet og dermed sikre, at trivslen og arbejdsmiljøet er bedst muligt. 

  Samtalerne har endvidere det formål, at langtidssyge medarbejdere får de bedste forudsætninger for en trinvis tilbagevenden til jobbet. 

  DEAS har en uddannet stressvejleder, der kan benyttes fortroligt af medarbejdere og ledere. Ligeledes har vi et samarbejde med Come Back, der er specialiseret i at fastholde sygdomstruede medarbejdere på jobbet og få sygemeldte medarbejdere hurtigt tilbage igen. 

  Vi har også afholdt førstehjælpskurser, tilbudt vaccination (influenza) på vores arbejdslokationer, mulighed for at få indstillet arbejdspladsen af ergoterapeut samt tilbud om massage i arbejdstiden.

  Vi igangsatte i 2016 arbejdet med at implementere en ny kultur i DEAS, bl.a. via workshops med deltagelse af et bredt udsnit af medarbejdere samt en kulturbog. Det arbejde fortsatte i 2018 og er nu en fast del af vores løbende forbedringer bl.a. gennem vores måde at kommunikere på og gennem leder- og teamworkshops, hvor samarbejde, adfærd og den gode tone bringes i spil.   

  Faglig kompetence
  Vi tillægger det stor vægt, at hver enkelt medarbejder er bevidst om sin rolle, opgaver og ansvar – og er fagligt klædt ordentligt på til at løse de opgaver, vores kunder kan og skal forvente, vi løser. 

  Vi har blandt andet derfor oprettet vores eget uddannelsesakademi – DEAS Akademiet – der understøtter den løbende kompetenceudvikling af medarbejderne. 

  Vi har fokus på videreudvikling af vores ledere, da god ledelse medfører højere medarbejdertilfredshed. Derfor er god ledelse en disciplin, som vi hver dag har fokus på at træne os til at blive endnu bedre i og udøve i praksis. Vi arbejder med lederne ved bl.a. ledersamlinger, faglige input fra eksterne og uddannelsesforløb.

  Derudover støtter DEAS i høj grad efteruddannelse og dygtiggørelse af medarbejderne, herunder overholdes kravene til efteruddannelse, som medlemskabet af EjendomDanmark forpligter. Dette er ligeledes et mål for 2019. 

  Vi er som organisation i gang med at opgradere vores kompetencer inden for IT-sikkerhed og har udrullet et større e-learningprogram for alle medarbejdere i forskellige moduler. Alle nye medarbejdere gennemgår e-learningsprogrammet kort efter ansættelsen. 

  Af øvrige målsætninger for 2019 kan nævnes følgende:
  *) Sikre et varieret udbud af holdundervisning for vores ledere og medarbejdere.
  *) Fortsat fokus på medarbejdertrivsel i form af både faglige, personlige og sundhedsmæssige muligheder.
  *) Øge antallet af praktikanter fra finansøkonom- eller finansbachelor-studiet til minimum 20 pr. år. 
  *) At bibeholde et lavt sygefravær.

  Værdier
  DEAS' værdier er præget af, at langt de fleste medarbejdere i det daglige har en stor kontaktflade til selskabets kunder. Derfor skal den enkelte medarbejder også være i stand til at træffe beslutninger fra sag til sag og i relation til den enkelte kunde.

  DEAS har formuleret fem værdier, som danner grundlag for det daglige arbejde:
  *) Faglig: Vi arbejder professionelt og effektivt. Vi løser opgaverne på et højt fagligt niveau og er parate til at dele vores viden og erfaringer med hinanden og med vores kunder. Det stiller krav om, at vi løbende videreudvikler vores kompetencer, både kollektivt og som individer.
  *) Fokuseret: Vi tager et individuelt ejerskab for de opgaver og sager, vi løser, og slipper aldrig ansvaret for en sag, hvor vi får hjælp fra en kollega. Det stiller krav om, at alle forstår, at de yder et væsentligt bidrag til forretningen og anerkender et velfungerende fællesskab som en forudsætning for opnåelsen af vores mål.
  *) Tilgængelig: Vi er lette at komme i kontakt med, og vi kommunikerer på en let forståelig måde. Det stiller krav om, at vi åbent stiller viden og information til rådighed, og at vi er til stede, når der er brug for vores hjælp.
  *) Visionær: Vi tænker i nye baner, ser tingene fra en ny side og stræber efter at gøre vores arbejde bedre hver dag. Det stiller krav om, at vi forstår vores kunder og markedet, behersker lovgivningen og ser muligheder blandt andet i ny teknologi.
  *) Værdiskabende: I vores daglige arbejde skaber vi øget værdi for kunden, beboeren, sagen eller projektet. Vi opfatter værdiskabelse bredt – både som økonomisk, informativ og social værdiskabelse. Det stiller krav om, at vi er dygtige købmænd og respekterer, at vores arbejde påvirker mennesker.

 • Anti-korruption og bestikkelse

  I DEAS er vi som ejendomsforvalter bevidst om vores samfundsmæssige rolle som vogter af det byggede miljø, der er en meget vigtig del af samfundets økonomi og sociale velfærd. 

  Vores kunder skal således til enhver tid have fuld tillid til DEAS som samarbejdspartner, og der må ikke kunne sås tvivl om vores ordentlighed og troværdighed. 

  Det betyder, at vi ikke indgår i forretningsaktiviteter, hvis de med rimelighed kan antages at påvirke forretningsdispositioner, eller ikke falder inden for rammerne af normal forretningsskik eller er forbudt i henhold til gældende lovgivning.

  Det er heller ikke tilladt for vores medarbejdere, administrative som viceværter, at modtage gaver fra leverandører. Ønsker en leverandør at takke for samarbejdet, fx til jul, opfordrer vi i stedet til at give et bidrag til et godgørende formål.

  Eventuelt modtagne gaver returneres, da vi ønsker, at der skal være rene, professionelle linjer mellem DEAS og vores leverandører.

  Indbyder vi til reception, fx et jubilæum, er det tilladt at modtage gaver på et rimeligt niveau.

  Læs mere i vores ’Etisk regelsæt for leverandører’.

CSR-REDEGØRELSE 2018
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a for regnskabsåret 2018.

Læs redegørelse

Vores tryksager printes på Svanemærket papir af hensyn til vores fælles miljø.

CSR-redegørelse 2017

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a for regnskabsåret 2017.

Læs redegørelse

CSR-redegørelse 2016

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a for regnskabsåret 2016.

Læs redegørelse

CSR-redegørelse 2015

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a for regnskabsåret 2015.

Læs redegørelse

CSR-redegørelse 2014

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a samt virksomhedledelse ÅEL § 107b.

Læs redegørelse