Bæredygtighed i DEAS

I DEAS ønsker vi at gå forrest i den bæredygtige omstilling af ejendomsforvaltning og drive en bæredygtig forretning med positiv indvirkning på samfund, mennesker og miljø - og vi vil naturligvis gøre det sammen med vores kunder og lejere. Det er vores vision. Og vi har udvalgt tre strategiske fokusområder, hvor vi vurderer, at vi kan gøre mest gavn.

Vores fokusområder giver rigtig god mening for os og vores forretning, og samtidig taler de ind i 5 af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Fokusområde 1: Vi har ressourcerne i fokus

 

Vi vil inspirere kunder og lejere til en mere ressourcebevidst, miljø- og klimavenlig adfærd og aktivt gøre en forskel hos os selv.

  • Vi vil bl.a. gøre det ved at samarbejde med vores kunder om at opnå deres målsætninger inden for bæredygtighed.
  • Vi vil stille krav til vores leverandører, samarbejdspartnere og medarbejdere om at øge de bæredygtige løsninger og mindske ressourceforbrug og affaldsmængder.
  • Og så skal vi guide vores kunder og lejere til en mere miljøbevidst adfærd og bidrage til affalds- og genbrugsløsninger.

Fokusområde 2: Vi prioriterer det gode liv

 

DEAS vil understøtte det gode liv og bidrage til et sikkert, trygt og sundt miljø i de hjem, forretninger og arbejdspladser, vi har ansvar for.

  • Vi vil gøre det ved at fokusere på et sikkert og sundt miljø i og omkring ejendommene.
  • Vi skal inspirere vores kunder og lejere til at skabe hjem og arbejdspladser med gode lys-, lyd- og luftforhold.
  • Og så skal vi guide vores kunder og lejere i udformning af udendørsarealer, der understøtter fysisk og mental sundhed og velvære.

Fokusområde 3: Vi er en aktiv samfundsaktør

 

DEAS vil bidrage til en bæredygtig forandring af samfundet og engagere os i lokalsamfundet.

  • Vi vil derfor bidrage med vores indsigt, viden og erfaringer i forskning og partnerskaber, der fremmer bæredygtig ejendomsforvaltning.
  • Og så skal vi samarbejde med vores kunder om at stimulere det lokale erhvervs- og foreningsliv, så vi bidrager til lokalt fællesskab og sammenhængskraft.

 

Bæredygtig ejendomsadministration

 

Kontakt

Kristian Slaarup Kongstad

Afdelingsdirektør
Technical Building Consultancy
Bliv kontaktet