Ansvarlig ejendomsforvaltning

Ejendommene, vi forvalter, skal være energieffektive, sunde og sikre og skabe rammer for, at både beboere, andre brugere og de nære omgivelser trives og kan udfolde sig.

Vi har udvalgt tre strategiske fokusområder, hvor vi vurderer, at vi kan gøre mest gavn. Samtidig taler de ind i 5 af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Fokusområde 1: Vi har ressourcerne i fokus

 

Vi vil inspirere kunder og lejere til en mere ressourcebevidst, miljø- og klimavenlig adfærd og aktivt gøre en forskel hos os selv.

  • Vi vil bl.a. gøre det ved at samarbejde med vores kunder om at opnå deres målsætninger inden for bl.a. mere klimavenlig ejendomsdrift og byggeri.
  • Vi vil stille krav til vores leverandører, samarbejdspartnere og medarbejdere om at øge de miljøvenlige løsninger og mindske ressourceforbrug og affaldsmængder.
  • Og så skal vi guide vores kunder og lejere til en mere miljøbevidst adfærd og bidrage til affalds- og genbrugsløsninger.

Fokusområde 2: Vi prioriterer det gode liv

 

DEAS vil understøtte det gode liv og bidrage til et sikkert, trygt og sundt miljø i de hjem, forretninger og arbejdspladser, vi har ansvar for.

  • Vi vil gøre det ved at fokusere på et sikkert og sundt miljø i og omkring ejendommene.
  • Vi skal inspirere vores kunder og lejere til at skabe hjem og arbejdspladser med gode lys-, lyd- og luftforhold.
  • Og så skal vi guide vores kunder og lejere i udformning af udendørsarealer, der understøtter fysisk og mental sundhed og velvære.

Fokusområde 3: Vi er en aktiv samfundsaktør

 

DEAS vil bidrage til en bæredygtig forandring af samfundet og engagere os i lokalsamfundet.

  • Vi vil derfor bidrage med vores indsigt, viden og erfaringer i forskning og partnerskaber, der fremmer bæredygtig ejendomsforvaltning.
  • Og så skal vi samarbejde med vores kunder om at stimulere det lokale erhvervs- og foreningsliv, så vi bidrager til lokalt fællesskab og sammenhængskraft.

 

CSR-rapport 2021: Fokus på ansvarlig ejendomsforvaltning

Vi ønsker at fremme langsigtede og holdbare miljøvenlige løsninger i såvel den enkelte ejendom som i nationale og globale sammenhænge.
 
Vores CSR-rapport giver et overblik over vores resultater for 2021 samt viser ESG-nøgletal vedrørende miljømæssige hensyn og socialt ansvar samt governance i 2021.

 

Læs om CSR i DEAS (pdf). Du kan også læse CSR-rapport 2021 som e-paper

 

Kontakt

Per Thomassen

Senior Director
Technical Building Consultancy
Bliv kontaktet

CSR-REDEGØRELSE 2021
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99a for regnskabsåret 2021.

Læs redegørelse