Driftsrådgiver

Som driftsrådgiver er man uddannet inden for byggeteknik – fx som bygningskonstruktør, arkitekt eller ingeniør – eller inden for drift af ejendomme.

Driftsrådgiveren har ansvaret for en eller flere kunders porteføljer af ejendomme, der omfatter både erhvervs- og boligejendomme. Den vigtigste opgave er at fungere som kundens rådgiver og agere kommunikationsled til resten af organisationen og eksterne samarbejdspartnere.

Det overordnede økonomiske ansvar for driften af porteføljen ligger hos driftsrådgiveren. Det betyder bl.a. at driftsrådgiveren planlægger og igangsætter driftsopgaver på porteføljeniveau samt følger op på udførelsen. Opgaverne udføres i tæt samarbejde med driftsledere, der har ansvaret for den enkelte ejendom.

Driftsrådgiveren foretager årligt en vurdering af ejendomsporteføljen og udarbejder i forlængelse heraf planer og budgetter for driften samt sikrer driftsoptimering. Dertil kommer en funktion som bygherrerådgiver i forbindelse med moderniseringer af lejemål i porteføljen.

Som driftsrådgiver er det vigtigt at være:

  • kundeorienteret og servicemindet
  • struktureret samt detalje- og resultatorienteret
  • velformuleret i både skrift og tale samt have gode kommunikationsevner
  • handlekraftig og kunne sikre fremdrift i komplekse driftsorienterede processer
  • erfaren IT-bruger
  • analytisk
  • ansvarsbevidst og have erfaring med ledelse.

Følg DEAS på linkedin

Her skriver vi blandt andet
om fagstof, ledige jobs og nyheder.

Følg os

Send os besked og opgaver døgnet rundt med DEAS 24syv.

Hent app