Afdelingsdirektør til DEAS Facility Services

Er du klar til en udfordrende stilling hos den førende spiller på markedet inden for ejendomsadministration- og drift? Og vil du have ansvar for 200+ medarbejdere?

”Du træder ind i en virksomhed i forandring og vækst – en rejse, som du er med til at cementere og gøre til en succes. Her er du bl.a. med til at nedbryde interne siloer og styrke samarbejdet mod kunderne,” fortæller COO Dan Landt.

En succesfuld virksomhed i kraftig vækst

DEAS er et af Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskaber, der administrerer bolig- og erhvervsejendomme samt management af butikscentre. Vi administrerer 2.200 ejendomme med over 70.000 lejemål i Danmark. Vi er de største på markedet og de første med nye tiltag – og det forpligter. Læs mere om os på www.deas.dk.

Du drifter – og udvikler

Som afdelingsdirektør får du selvstændigt resultatansvar og sikrer dig, at Facility Services-afdelingen når de opstillede målsætninger for området – og at vi konstant udvikler os, for at klare os bedre i dag end vi gjorde i går. Dette sker i tæt dialog med dine kolleger, medarbejdere og direktionen.

I driftsarbejdet har du ansvar for, at…

  • tilrettelægge de overordnede retningslinjer og sikre dig, at vi leverer den aftalte service og kvalitet samt møder vores deadlines, men selvfølgelig også at vi arbejder efter de relevante standarder og dokumentationskrav
  • styre økonomien i afdelingen, herunder bl.a. udarbejdelse af og opfølgning på budgetter for afdelingen – du sikrer rentabilitet i kundeaftaler og at vi når i mål med planlagte indtægter og udgifter
  • indgå aktivt i relationer og rapportering til såvel kunder som ledelse
  • fungere som sparringspartner for dine medarbejdere i relation til de daglige driftsopgaver, ligesom du er opmærksom på at sikre at dine medarbejdere har de rette kompetencer og at de trives.

Og som afdelingsdirektør sikrer du ligeledes udvikling og salg af vores services, når du blandt andet...

  • i tæt samarbejde med kolleger, medarbejdere og direktionen selvstændigt driver udviklingen af afdelingen herunder tilpasninger til ændrede kundekrav eller ændringer i arbejdsform, ændringer til strategi eller nye services mm.
  • sikrer at udviklingen i afdelingen er tydelig for både kolleger og samarbejdspartnere
  • deltager aktivt i salgsarbejdet til såvel nye som eksisterende kunder.