Vi sikrer trygge rammer for kunder og beboere. Læs, hvordan vi medvirker til at mindske risikoen for Corona-smitte.

Procedure sikrer effektiv håndtering i tilfælde af brud

DEAS har indført en procedure, der træder i kraft, hvis vi oplever brud på persondatasikkerheden. Vi vil altid indberette hændelsen til vores kunder og sideløbende tage hånd om situationen for at begrænse den risiko, databruddet medfører. 

Vi vil også vurdere, om det skal indberettes til Datatilsynet eller til de berørte personer, og vi påtager os opgaven, hvis det er relevant.

Privatlivspolitik

Hvordan behandler vi dine oplysninger,
hvorfor gør vi det, og
hvilke rettigheder har du?

Læs DEAS' privatlivspolitik