Persondataforordningen

Som professionel ejendomsadministrator sikrer vi, at behandlingen af persondata sker efter de nye krav samt på en sikker og forsvarlig måde, når vi administrerer vores kunders ejendomme.

I DEAS sikrer vi, at vores persondatabehandling følger reglerne, og vi hjælper vores kunder med at sikre rettighederne for alle de personer, vi behandler personoplysninger om. Vi garanterer selvfølgelig også, at de oplysninger, vi behandler, er korrekte og ajourførte, og at beboere kan anmode om berigtigelse.

Kort om reglerne

Det primære formål med persondatareglerne er at beskytte EU-borgeres personlige oplysninger mod misbrug og at skabe ens regler på tværs af landene.

Forordningen gælder i Danmark, dvs. at det ikke alene er national lovgivning, men en ens EU-lovgivning, der sætter rammerne for, hvordan persondata skal beskyttes. 

Kravene til behandling af persondata er nu markant strammere, og der er indført bøderammer i en hel anden størrelsesorden, end man hidtil har oplevet i Danmark. 

Læs mere på www.datatilsynet.dk

Privatlivspolitik

Hvordan behandler vi dine oplysninger,
hvorfor gør vi det, og
hvilke rettigheder har du?

Læs DEAS' privatlivspolitik