Stort potentiale for styrket bæredygtighed i den eksisterende bygningsmasse

Pressemeddelelse: Der er store klima- og miljøpotentialer i den eksisterende bygningsmasse. DGNB-certificeringen for bygninger i drift lægger vægt på den tætte dialog med brugere og beboere. Med den tilgang går bæredygtighed hånd i hånd med en sund økonomi. Hos DEAS går man nu ambitiøst til værks.

Med 30 bygninger i år og 100 bygninger i 2022 sætter DEAS DGNB-certificeringsordningen for bygninger i drift op i gear. Ordningen har indtil videre været en klar lillebror sammenlignet med DGNB-certificeringer af nybygninger.

Især EU's kommende taksonomi med nye dokumentationskrav for bæredygtige investeringer har nu skærpet interessen for at kunne dokumentere bæredygtighed også i eksisterende bygninger. Med certificeringen vil de store institutionelle ejendomsejere, især pensionsselskaberne, kunne dokumentere, at de opfylder taksonomi-kravene i deres finansielle rapportering i fremtiden.

Vi oplever en massiv efterspørgsel blandt vores kunder på at få ejendomsporteføljer certificeret i forhold til bæredygtighed. Og på det seneste har der været særlig efterspørgsel på DGNB-certificeringen for ejendomme i drift

siger bygherrerådgiver Dorte Frilund Grøn fra DEAS.

Dorte Frilund Grøn, Bygherrerådgiver og fagleder for bæredygtighed i DEAS ved AP Pensions ejendomme i byområdet Risskov Brynet nær Aarhus, som er ved at blive certificeret med DGNB-ordningen for bygninger i drift. 

AP Pensions datterselskab, AP Ejendomme, er sammen med DEAS ved at DGNB-certificere sine ejendomme i drift og ser certificeringen som en fremtidssikring af sine ejendomsinvesteringer.

Vi arbejder hele tiden for, at vores ejendomme er mest muligt bæredygtige. DGNB-certificeringen er med til at dokumentere en række bæredygtighedskrav, og det er også kriterier, som virksomheder og borgere kigger på, når de kigger efter lejemål

siger Peter Olsson, adm. direktør i AP Ejendomme.

Ejendommen optimeres med brug af data

I DGNB-ordningen for bygninger i drift skal bygningsdriften løbende optimeres med afsæt i data, og man forpligter sig til konkrete handlingsplaner, som skal være gennemført, og som skal dokumenteres, inden ejendommen re-certificeres efter tre år.

Når en eksisterende bygning DGNB-certificeres, baseres evalueringerne på reelle, målte driftsdata. Det er de faktiske forhold, der danner grundlag for certificeringen. Vi får en målrettet indsats med helt konkrete løsninger, der optimerer driften

siger teknisk chef Thomas Fænø Mondrup fra Green Building Council Denmark.

Tilfredse brugere og beboere er del af certificeringen

Der er stort fokus på brugerne og beboerne. Der skal bl.a. laves brugertilfredshedsundersøgelser med fokus på trivslen i ejendommene.

Input fra brugere og beboere er et vigtigt element i DGNB-certificeringen af bygninger i drift. Dette kan være i form af tilbagemeldinger på indeklima og eventuelle behov for forbedringer af dette, men også på mere lavpraktiske emner såsom udbuddet og kvaliteten af motionsrum, uderum for social interaktion, affaldshåndtering, muligheder for opladning af elcykel mv.

siger Thomas Fænø Mondrup.

Dorte Frilund Grøn pointerer, at brugertilfredsheden smitter af på både bundlinje og miljøpåvirkning.

Med en DGNB-certificering er der en klimagevinst, og det påvirker ejendommens værdi positivt. Uanset om det er kontorbygninger eller boliger, så er der altid en udgift, når et lejemål skifter lejere. Også her spiller DGNB for bygninger i drift positivt ind ved at højne tilfredsheden. Vi ser den nye certificering som vejen til et gennembrud for at løfte den eksisterende bygningsmasse

siger hun.

Udgivet 16. december 2021

CSR

Vi tager vores samfunds-mæssige ansvar alvorligt. Læs vores CSR-strategi.

Læs mere

Kontakt

Per Thomassen

Senior Director
Technical Building Consultancy
Bliv kontaktet