Ladestandere: Sæt strøm til lejernes elbiler

Interessen for at etablere ladestandere ved udlejningsejendomme er stigende og hjælpes på vej af nye krav. Via en enkel analyse kan DEAS hjælpe med overblik og beslutningsgrundlag.

I marts 2020 kom der nye regler, som bestemmer, at bygningsejere skal etablere eller gøre klar til elbils-ladestandere. Reglerne gælder, når nye bygninger opføres, og ved større ombygninger af bolig- og erhvervsudlejningsejendomme.

De nye krav skal fremme antallet af ladestandere, så det passer til det stigende antal elbiler. 

Vi mærker blandt vores kunder en spirende interesse for elladestandere ved udlejningsejendommene. Vi er i gang med at afdække potentialet på en række ejendomme, og vi har allerede gode erfaringer fra flere projekter, hvor vi på vegne af vores kunder har etableret ladestandere til beboerne

siger Hans Andersen, energichef i DEAS.

Udbud og efterspørgsel skal følges ad

DEAS har på vegne af en kunde fået forhåndsgodkendt etableringen af ladestandere ved en boligudlejningsejendom som en 100 % forbedring af Huslejenævnet. 

Det er en afgørelse, der viser, at kommunen også ser ladestandere, som noget, vi alle på sigt vil få gavn af. Og vi hjælper vores kunder med at afstemme antallet af ladestandere, så de afspejler lejernes aktuelle efterspørgsel

siger Hans Andersen. 

Som udgangspunkt koster en ladestander med 2 udtag cirka 50.000 kr. at etablere. Herefter koster hvert ekstra udtag 10.000,-, så længe det nuværende el-system kan håndtere det. 

Rapport giver beslutningsgrundlag

DEAS’ energiafdeling tilbyder rådgivning igennem hele processen. Med udgangspunkt i en rapport får kunderne et beslutningsgrundlag og overblik over mulighederne for at etablere ladestandere, og hvad det vil koste. Det sker på baggrund af en enkel analyse af ejendommens kapacitet.

Vi monterer en overvågningsenhed på ejendommens hovedforsyning, der registrerer belastningen af elnettet over en periode på 2-3 uger. Med disse data får vi vished om, hvor mange ladestandere, der kan kobles på det eksisterende el-net, og om der er behov for at udvide el-infrastrukturen

siger Hans Andersen.

DEAS giver samtidig en anbefaling af, hvor mange ladestandere, der bør etableres, hvor de mest optimalt kan placeres samt en vurdering af de forskellige leverandører og betalingsmuligheder for brugerne i den konkrete ejendom.

De nye regler i korte træk

  • Der skal etableres mindst 1 ladestander inden 2025 ved eksisterende bygninger, som har mere end 20 p-pladser, og som ikke er beboelsesejendomme. Det vil sige f.eks. kontorbygninger, hospitaler, virksomheder eller uddannelsesinstitutioner.
  • Beboelsesejendomme med mere end 10 parkeringspladser, der gennemgår en større ombygning, skal forberede alle ombyggede parkeringspladser til ladestandere.
  • Ved nybyggeri, hvor der skal etableres mere end 10 p-pladser, skal alle p-pladser forberedes til ladestandere.
  • Læs reglerne hos Retsinformation

Skal vi lave en analyse for jer? 

Kontakt mig og og lad os hjælpe jer i gang.

Hans Andersen
Energichef
Tlf. 39 46 65 48
haan@deas.dk 

 

Udgivet 11. september 2020

Kontakt

Hans Andersen

Senior Director
Sustainability
Bliv kontaktet