Nyt værktøj spotter energipotentialer i PKA’s portefølje

PKA har sat et ambitiøst klimamål for sin ejendomsportefølje. For at hjælpe PKA i mål har DEAS udviklet et nyt styringsværktøj, der giver overblik og styrer energi-indsatserne.

PKA’s mål er at opnå et gennemsnitlig energimærke B for hele ejendomsporteføljen i 2020. Dermed har PKA skåret næsten to tredjedele af den gennemsnitlige CO2-belastning til elforbrug og opvarmning per m2 fra sine ejendomme siden 2008. 

At planlægge og eksekvere sådan en målrettet indsats kræver et detaljeret overblik over ejendommene i porteføljen, så indsatserne kan prioriteres. 

Vi fandt hurtigt ud af, at med over 1 mio. m2 i porteføljen, så ville det kræve nytænkning at få det fornødne overblik og indsigt i ejendommene. Vi har derfor udviklet et nyt styringsværkstøj, som giver overblik og overvåger udviklingen. Vi bruger det også aktivt i dialogen om, hvor der skal sættes ind og hvordan,

siger energichef Hans Andersen i DEAS, der rådgiver PKA på energi-området og varetager udviklingsprojekterne.  

Model viser porteføljens samlede energimærke 

Værktøjet er en model, der indhenter data om ejendommene fra en lang række systemer som Energy10, energistyringssystemet MinEnergi, ejendomsspecifikke drift- og vedligeholdelsesplaner og UnikBolig samt ejendommenes officielle energimærker. 

De enkelte ejendomme vægtes i forhold til deres størrelse, aktuelle energiforbrug og energimærke. Det aktuelle energimærke omregnes til et m2-vægtet energimærke for hele porteføljen. Desuden udformes en indsatsliste. På denne måde kan de nødvendige forbedringer lettere integreres med det løbende nødvendige vedligehold på ejendommene.

Det er et effektivt værktøj for os til at monitorere, hvor vi er ift. vores målsætning måned for måned. Og samtidig kan vi sammenligne ejendommene og dykke ned i data for de enkelte ejendomme for at se, hvor vi skal sætte ind,

siger Nikolaj Stampe, ejendomschef i PKA. 

Stærkt beslutningsgrundlag

Modellen kan bl.a. synliggøre og bidrage til, at fx en vinduesrenovering, som er i drifts- og vedligeholdelsesplanen med gennemførelse inden for to-tre år, bliver fremrykket, så ejendommen gennemgår en lidt mere gennemgribende energirenovering, som kan løfte energimærket til B eller sågar A i nogle tilfælde. 

Ud fra den samlede viden om ejendommene fra den daglige administration finder vi samtidig den rette finansieringsmulighed, der matcher både lejere og ejer,

siger Hans Andersen.

Udbredes nu til andre kunder

Værktøjet er udviklet til PKA, men egner sig til alle ejendomsejere med mere end 20 ejendomme, der ønsker en status på ejendomsporteføljens energimærke kombineret med et meget håndgribeligt og konkret mål for en forbedringsindsats.

Det kræver en række data og bl.a. et energistyringssystem, der henter data om ejendommenes energiforbrug. Til gengæld bliver energi-indsatserne håndgribelige, og det bliver muligt for kunden at sætte en realiserbar og konkret ambition, og så løbende monitorere, om man er på rette kurs,

siger Hans Andersen.

Energimærkestatus for PKA's ejendomsportefølje

For tre år siden definerede PKA sit ambitiøse 2020-klimamål med gennemsnitlig energimærke B. Her ses et af systemets grafer, der viser, hvor stor en del af porteføljen, der allerede er udviklet, og hvad der skal til for at nå målet om et gennemsnitligt energimærke B i 2020. 

Klik på diagrammet for at se tal og detaljer.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte Hans Andersen, hvis du ønsker at høre mere om det nye styringsværktøj.

Udgivet 23. oktober 2019

Kontakt

Hans Andersen

Senior Director
Sustainability
Bliv kontaktet

Cases

Vi sikrer, at investeringer i energi og miljø er rentable på både kort og langt sigt.

Se cases