Nyt projekt understreger værdien af det gode indeklima

Det er en god forretning at tænke indeklima ind i energioptimeringen. Det understreger nyt forskningsprojekt fra Teknologisk Institut i samarbejde med DTU og DEAS.

En undersøgelse finansieret af Elforsk – offentliggjort af Teknologisk Institut i samarbejde med DTU og DEAS, dokumenterer, at indeklimaet har en positiv effekt på medarbejderpræstationen i en nyrenoveret kontorbygning sammenlignet med en ældre kontorbygning med færre tekniske installationer. 

Gode resultater kræver gode rammer, og vores undersøgelse viser, at det er god forretning at tænke essentielle indeklimafaktorer som lys, lyd og temperatur ind i energioptimeringen,

siger Hans Andersen, energichef i DEAS.

Indeklima er ofte en svær størrelse at sætte tal på. Vores indeklima består af flere parametre som temperatur, lyd, lys og luft-friskhed. Tilmed er oplevelsen og forventningerne hos den enkelte meget individuelt betonet.

Når man renoverer, viger indeklimaet ofte pladsen for mere konkretet parametre, som energiforbruget. Derfor slår projektet en vigtig pointe fast: Et godt indeklima fremmer medarbejdernes præstationer. Og jo bedre indeklimaet opleves af medarbejderne, jo mere stiger præstationen. Det bør tænkes ind i business-casen, når kontorbyggeri renoveres,

siger han.  

Indeklima fylder på dagsordenen

DEAS hjælper mange kunder med at forbedre indeklimaet i både deres erhvervslejemål og boligejendomme, og vi oplever en stigende interesse for at løfte indeklimaet for lejerne.

Blandt andet investerer pensionsselskabet Sampension i indeklima-installationer og indeklima-analyser, når en ny lejer skal flytte ind i en af selskabets erhvervsejendomme.

Vi forbedrer ofte de indeklima- og energimæssige forhold, når vi foretager en ny erhvervsindretning. Det kommer både os og lejer til gode,

siger Martin Rauhe Pedersen, Portfolio Manager i Sampension.

Kort om undersøgelsen

I undersøgelsen har man over en periode på seks måneder monitoreret indeklimaet i to kontorbygninger – en ældre bygning samt en nyrenoveret bygning. Her har man sammenholdt temperatur, CO2-koncentration i luften samt niveauet af støj med dels medarbejdernes præstationer og deres oplevelse af indeklimaet. 

Både målinger af konkret indeklimakvalitet og løbende spørgeskemaundersøgelser af medarbejdernes oplevelse af indeklimaet, viser, at jo bedre indeklimaet opleves af medarbejderne, jo mere stiger præstationen.  

Læs rapporten

Læs artikel fra EjendomsWatch

Udgivet 25. juni 2019

Kontakt

Hans Andersen

Senior Director
Sustainability
Bliv kontaktet

Energioptimering af ejendomme

Få afdækket potentialerne for energieffektiviseringer og økonomiske besparelser.

Download folder