Ny undersøgelse: Tidssvarende boliger giver tilfredse lejere, mens nyopførte ejendomme kræver øget fokus

Pressemeddelelse: DEAS har netop afsluttet årets store undersøgelse af tilfredsheden blandt sine boliglejere. Knap halvdelen af DEAS’ cirka 28.000 boliglejere fordelt på 665 boligudlejningsejendomme i hele landet har haft mulighed for at deltage, og cirka 40% har deltaget i undersøgelsen.

Undersøgelsen har målt boliglejernes tilfredshed med deres bolig, ejendom og med DEAS som forvalter. Den viser, at tilfredsheden blandt DEAS’ boliglejere er steget med 6 % - fra 7,1 i 2015 til 7,5 i 2017 (målt på en skala fra 0-10).

DEAS har arbejdet med kundemålinger i mere end 20 år som en del af vores forretningstilgang. Vi arbejder hver dag for at servicere vores kunder og lejere og har siden 2014 arbejdet systematisk på at øge vores kundeorientering. Det er derfor fantastisk at se, at vores anstrengelser har båret frugt med en øget tilfredshed blandt vores lejere,

siger Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør i DEAS.

Boligområdet, herunder lejeloven og bolig-reguleringsloven, er underlagt en meget kompleks lovgivning. Det gør, at der er forholdsmæssigt mange konflikter indbygget i administration og drift af lejeboliger.

Dele af vores leverancer er relativt konfliktfyldte på grund af bl.a. fraflytninger og huslejeforhøjelser. Det er uundgåeligt, og det er vores opgave at løse dette på en effektiv og ordentlig måde. Ved at gennemføre undersøgelser får vi og vores kunder en unik indsigt i, hvad der driver lejernes tilfredshed og utilfredshed med deres bolig. Det er indsigter, som vi kan handle på og dele med vores kunder,

siger Henrik Dahl Jeppesen.

Fem kerneområder driver lejernes tilfredshed

Undersøgelsen har identificeret fem områder, der i særlig grad driver boliglejernes tilfredshed:

 1. En tidssvarende bolig
 2. Tilgængelighed
 3. Viceværtservice
 4. Drift og vedligeholdelse af ejendommen
 5. Hurtig opfølgning

Se uddybning af de fem områder.

Det spiller en stor rolle for lejerne, at boligen er tidssvarende. Undersøgelsen viser, at lejere i et moderniseret eller delvist moderniseret lejemål, hvor bl.a. køkkenet eller badeværelset typisk er udskiftet, generelt er mere tilfredse end lejere, der bor i en ikke-moderniseret bolig.

Vi kan blandt andet konstatere, at der tilsyneladende er et potentiale for at gøre lejerne mere tilfredse med deres boliger ved fx at gennemføre frivillige moderniseringer, såkaldte §62a- og §62b-moderniseringer. I hvert fald kan vi konkludere, at lejere stiller de samme krav som boligejerne, nemlig tidssvarende boliger med moderne bekvemmeligheder,

siger Henrik Dahl Jeppesen.

Dernæst er ejendommens vicevært et meget vigtigt parameter for lejerne. De fleste har jævnligt kontakt med deres vicevært, og den personlige relation giver lejerne tryghed. Samtidig er lejernes mulighed for nemt at komme i kontakt med DEAS også essentielt for deres tilfredshed.

Vi skal gøre det så nemt som overhovedet muligt at være lejer i en ejendom, der serviceres af DEAS, og her spiller tilgængelighed en stor rolle. Derfor tilbyder vi også vores lejere at stille  spørgsmål og give os besked om en opgave, der skal løses, døgnet rundt via fx vores app DEAS 24Syv,

siger Henrik Dahl Jeppesen.

Nyopførte ejendomme kræver øget fokus hos administrator

Undersøgelsen konkluderer samtidig, at tilfredse lejere i nyopførte ejendomme kræver ekstra opmærksomhed. En kilde til lejers utilfredshed er den tid, det tager at udbedre fejl og mangler, som ofte er anmærkede ved overdragelsen. Disse fejl og mangler skal entreprenøren typisk udbedre, og det forlænger behandlingstiden og forringer kundeoplevelsen, set med lejernes øjne.

Der er fuld fart på byggebranchen i disse år. Og rigtig mange nyopførte projekter går igennem en hurtig byggeproces, som kan medføre fejl og mangler. Samtidig stiller lejerne i denne type lejemål høje krav – de flytter ind i en hel ny bolig, som de naturligvis forventer er fejlfri. Det er helt forståeligt, men sådan er virkeligheden ikke altid. Det kræver derfor, at vi på udlejers vegne sikrer en tæt og kontinuerlig opfølgning på fejl og mangler. Og vi må konstatere, at det kan påvirke kundeoplevelsen, at lejerne skal lukke entreprenører ind i lejligheden,

siger Kristian S. Kongstad, afdelingsdirektør i DEAS’ byggetekniske afdeling.

DEAS anbefaler derfor, at investorerne efter den entrepriseretlige aflevering foretager en ekstra gennemgang af lejlighederne set med lejeretlige briller. Dette sikrer, at fejl og mangler i lejeretlig henseende opdages så hurtigt som muligt – og allerhelst udbedres, inden lejeren flytter ind. Dermed får lejere, der flytter ind i de mange nyopførte ejendomme, en god oplevelse.

Kort om undersøgelsen

 • Undersøgelsen har målt lejernes tilfredshed med deres bolig, ejendom og DEAS som forvalter.
 • 13.700 lejere har modtaget undersøgelse, og 40% har besvaret.
 • DEAS gennemførte i 2015 en lignende større undersøgelse af boliglejertilfredshed.
 • DEAS måler på månedsbasis tilfredsheden blandt samtlige lejere, der flytter ind og ud.

Det danske marked for lejeboliger

 • Private udlejningsboliger (professionel udlejning): 223.000 enheder
 • Almene boliger: 525.000 enheder

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Udgivet 01. december 2017

Kontakt

Per Thomassen

Senior Director
Technical Building Consultancy
Bliv kontaktet