Ny ferielov har betydning for ejendomme med ansatte

Har du medarbejdere direkte ansat på ejendommen? Så har den nye ferielov betydning for dig, hvis de er ansat under vilkårene ’ferie med løn’.

Som arbejdsgiver bliver den primære konsekvens, at medarbejdere med optjent ferie - efter den gamle ordning – får indefrosset op til 25 feriedage ved overgangen til den nye ferielov. I forhold til en gennemsnitlig måned med ca. 22 arbejdsdage svarer indefrysningen derfor til ca. 115% af den månedlige lønsum.

Indbetaling eller administration af de indefrosne feriemidler

De nye regler har betydning for ejendomme/selskaber, der har medarbejdere ansat under vilkårene ’ferie med løn’. Som arbejdsgiver kan du vælge at indbetale de indefrosne midler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Herefter har du fremadrettet ingen administrative forpligtigelser ved de indefrosne midler.

Alternativt kan du vælge at beholde pengene som et slags lån i Lønmodtagernes Feriemidler mod en årlig indeksering, indberetning og afstemning af lånet. Indekseringen opgøres på baggrund af strukturstatistikken fra Dansk Arbejdsgiverforening, der senest i 2017 udgjorde 2,2%.

Anbefaling afhænger af den samlede lønsum i selskabet

Hvis selskabet/ejendommen har mindre end 5 fuldtidsansatte, anbefaler DEAS indbetaling af midler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler for at undgå de administrative forpligtigelser. 5 medarbejdere med gennemsnitlig 35.000 kr. i månedsløn giver en samlet indbetaling på ca. 200.000 kr.

Hvis selskabet/ejendommen har mere end 5 fuldtidsansatte, forventes de årlige indekseringsomkostninger at være mindre end administrationen (direkte administrativ tid samt værdien af likviditeten).

Medmindre DEAS får besked om andet af kunden senest den 30. april 2019, indbetaler eller administrerer DEAS de indefrosne midler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler efter disse retningslinjer.

Den nye ferielov er fuldt indfaset den 1. september 2020.

Kort om loven

Nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet kan i fremtiden holde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse. De nye regler giver den enkelte lønmodtager øget fleksibilitet til at afholde ferie, og det nye regelsæt baserer sig på et princip om samtidighedsferie, hvor optjent ferie kan afholdes den efterfølgende måned.

De nuværende regler om forskudt ferieoptjening betyder, at lønmodtageren optjener ferie i kalenderåret fra 1. januar til 31. december, men at ferien først kan afholdes fra 1. maj til 30. april året efter.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til de nye regler, er du som altid velkommen til at tage kontakt til din faste kontaktperson i DEAS.

Udgivet 04. marts 2019

full service property house

Se, hvad vi kan tilbyde 
din ejendom

Se filmen

Få tryghed i det daglige bestyrelsesarbejde:
Skift nemt til DEAS.

Læs mere