Mød DEAS’ juridiske afdeling: Skaber sikkerhed i en jungle af paragraffer

Vores medarbejdere i juridiske afdeling har speciale i fast ejendom, lang brancheerfaring og juridisk ekspertise inden for både lejeboliger, erhvervslejemål, andelsboliger, ejerlejligheder og omsætning af fast ejendom.

De hjælper kunder og kolleger sikkert igennem juridiske sager som kompetent rådgiver, men varetager også sager på vegne af kunder.

I 2015 håndterede afdelingen ca. 400 huslejenævnssager, hvoraf mere end 80 % af sagerne blev vundet til gavn for DEAS' kunder. Tilsvarende hjælpes kunderne med at rejse de retssager, som er nødvendige for at få skabt klarhed om rammerne for lejelovgivningen.

”Med vores juridiske spidskompetencer inden for fast ejendom, kombineret med vores praktiske viden om drift af bolig- og erhvervsejendomme, kan vi yde kunderne værdifuld bistand i forbindelse med køb og salg af ejendomme, herunder i forbindelse med due diligence og gennemførelse af tilbudspligt,”

siger Morten Østrup Møller, juridisk direktør i DEAS og specialist inden for boligret.

 Medarbejderne i DEAS' juridiske afdeling
 Morten Østrup Møller  Charlotte Olsen  Hanne Eschricht Frandsen
 Inge Leth  Jan Erik Torp  Kira Nielsen
 Lene Bak Faber  Lena Hartmann  Line Frydendal Jeppesen
 Lars Top Rud-Petersen  Mogens Dürr  Peter Tingleff Abildgaard
 Rie Lilienvald Larsen  Thit K. Topsøe-Jensen  Thomas Valentin

Følger udviklingen på lovgivningsområdet tæt

Udviklingen på lovgivningsområdet følges tæt blandt andet ved, at medarbejderne underviser både på branchespecifikke kurser og offentlige uddannelser, ligesom flere medarbejdere bestrider tillidshverv som lægdommer og medlem af huslejenævn.

”Det er med til at holde os helt opdateret på de seneste tendenser og udviklinger, som vi kan bruge i vores rådgivning,”

siger Morten Østrup Møller.

DEAS’ kvalitetsledelsessystemet er ligeledes forankret i den juridiske afdeling, der også varetager selskabsadministration.

Kontakt

Morten Østrup Møller

Juridisk Direktør
Ring mig op