Nyt liv i Hellebæk Klædefabrik

Pressemeddelelse udsendt af PensionDanmark og Velliv: Tiden er løbet fra kontorlejemålene i Hellebæk Klædefabrik, der skal have nyt liv. Derfor vil Klædefabrikkens ejere, PensionDanmark og Velliv, i samarbejde med DEAS Asset Management og i dialog med brugerne og naboerne sætte gang i udviklingen af en vision og helhedsplan, der skal forvandle Klædefabrikken til boliger, åbne kontorer og grønne møderum.

I lokalområdet er der stor veneration for den gamle Klædefabrik der fra 1870'erne og frem med sin produktion var livsnerven i det lokale industrisamfund og samtidig etablerede arbejderboliger, syge- og begravelseskasse, skole og børnehave.

Efter en større renovering i 1989 har Klædefabrikken været drevet som et kontorfællesskab og rummer i dag over 60 virksomheder. Men efter 30 år er der nu brug for at forvandle Klædefabrikken til et fællesskab, der både rummer virksomheder, attraktive boliger og indbydende uderum, som bliver gode mødesteder.

Projektet er på et stadie, hvor ejerne har formuleret en vision for udviklingen: ”Hellebæk Klædefabrik - Fællesskab i første række”, der skal udvikles til en helhedsplan for området med boliger i forskellige størrelser, der vil tilgodese beboere i mange aldersgrupper og forskellige familiemønstre, et moderne kontorfællesskab, hvor der både er plads til de nuværende og nye erhvervslejere, samt fællesfaciliteter, som kan bruges af både erhvervslejere og beboere.

Vi vil skabe boliger med fællesskab sammen med arbejdspladser. Og vi vil skabe grønne mødesteder tæt på skov og hav, hvor arbejdstid og fritid kan fungere sammen. Klædefabrikken har en unik beliggende i naturen og lokalsamfundet tæt på Helsingør, så vi venter stor interesse for projektet og dermed gode afkast fremover til vores medlemmer,

siger Marius Møller, direktør i PensionDanmark Ejendomme.

For at blive klogere på mulighederne og naboernes ønsker til fremtiden inviterer PensionDanmark og Velliv borgerne i Hellebæk og Ålsgårde til et digitalt nabomøde den 16. juni 2020 kl. 19:00-20:30.

Borgernes input vil indgå i det videre arbejde med visionen og helhedsplanen, som PensionDanmark og Velliv håber kan blive grundlag for en ny lokalplan, der kan muliggøre fornyelsen af Hellebæk Klædefabrik.   

Vi ser et stort potentiale i Hellebæk Klædefabrik, der har en helt særlig historie og beliggenhed. Både kontormarkedet og boligmarkedet bevæger sig i retning af fællesskaber. Man vil gerne have sit eget, men man vil også gerne dele med andre. Vi synes, det giver rigtig meget mening at sætte fællesskabet og naturen forrest, når vi udvikler klædefabrikken,

siger ejendomsdirektør Solveig Ranje, Velliv.

I arbejdet med arkitekturen vil der blive lagt vægt på at forny de industrielle bygninger med respekt for historien og blik for nutidens krav om bæredygtighed. Klædefabrikken forventes certificeret efter bæredygtighedsstandarden DGNB Guld, og i ombygningen vil der bl.a. blive fokus på at minimere klimaaftrykket ved at genanvende så meget som muligt.

Læs mere om det digitale nabomøde på www.hellebæk-klædefabrik.dk.

Udgivet 27. maj 2020