Gør plads til naturen: Ny screeningsmetode fra DEAS sætter tal på biodiversiteten

Pressemeddelelse: Hvad gør man, når man ikke har de rette værktøjer til at måle effekten af nye projekter, der skal fremme biodiversiteten? Man laver det da selv - Mød tre handlekraftige kolleger i DEAS.

Biodiversitet handler om naturens mangfoldighed, og den er under pres. Der bliver mindre og mindre plads til naturen og den biologiske mangfoldighed i Danmark. Og her kan de mange udearealer omkring ejendomme være med til at gøre en forskel. 

Helle Hangaard og hendes team i DEAS’ afdeling for Sustainability arbejder på biodiversitetsprojekter sammen med en række af DEAS’ investorer.

Biodiversitet i DEASHelle Hangaard, Senior Manager, Mathias Kæmmer, Energy Engineer og Camilla Bech Pedersen, Landscape Engineer

DEAS har et særligt ansvar, da de tilhørende udearealer ved de mange bolig- og erhvervsejendomme, som vi forvalter, giver mulighed for at gøre en afgørende forskel for biodiversiteten.

Der er mange måder at arbejde bevidst med planter på og derved skabe merværdi på flere parametre. Vi har mulighed for at skabe nogle udearealer både ved boliger og erhvervsejendomme, som både er med til at øge biodiversiteten og højne oplevelsesværdien og den sociale bæredygtighed. Mange af beboerne ønsker fx mere fællesskab omkring dyrkningshaver og andre grønne elementer,

siger Helle.

Derudover er der rig mulighed for at kombinere klimatilpasning, brugs- og oplevelsesværdi og øget biodiversitet.

Nyt index sætter tal på biodiversiteten
 

Vi har brug for at sætte tal på den reelle biodiversitet, når vi vil vise den forskel, man kan gøre med sin investering. Det er vigtigt for os at kunne dokumentere, hvor meget biodiversiteten øges på de arealer, vi omlægger og drifter,

siger Helle.

Derfor har Helle, faglig konsulent Camilla Bech Pedersen samt energiingeniør Mathias Kæmmer udformet deres helt eget biodiversitets-index, der måler på en række parametre, herunder også kvaliteten, og på baggrund af målingerne giver udearealet en konkret score og derved kan man dokumentere forbedringer – også over tid.

Det er en meget håndgribelig måde til at måle kvaliteten af de grønne arealer før og efter en indsats og vise vores investorer og beboere, hvordan investeringen har gjort en konkret forskel,

siger Camilla Bech Pedersen.

Driften kan gøre en stor forskel

Målet er at dokumentere biodiversiteten ved eksisterende arealer, og når der etableres nye anlæg. Med indexet registreres bl.a. udearealets naturtyper og plantearter, samt tilstand, kvalitet og værdi.

Helle og hendes team foretager dernæst en opfølgning efter hvert eller hvert andet år og registrerer, hvordan udearealernes plante- og insektliv har udviklet sig. Og her er driften afgørende.

Man kan gribe arbejdet med at fremme biodiversiteten an på mange måder. For os i DEAS, som typisk også står for selve driften af ejendommen, er det et område, hvor vi virkelig kan gøre en forskel. Når vi laver et projekt, har vi derfor også meget fokus på at udarbejde detaljerede driftsplaner på ejendommene, der understøtter de ambitioner og tiltag, der er sat i verden. Driftsmedarbejderne skal samtidig have en grundig indføring i, hvordan de passer udearealerne, så de kan udvikle sig,

siger Helle. 

Fakta om biologisk mangfoldighed

Det er afgørende at få skabt og bevare træer, krat, urter osv., som understøtter den biologiske mangfoldighed.

Mange steder kan klippede græsplæner uden biodiversitet omdannes til arealer, hvor der dels omlægges til mere vild natur med fx u-klippede græsarealer med værdifulde, blomstrende urter og smukke græsser. Andre steder arbejdes der med stauder og dyrkningshaver - alt sammen noget, som er med til at højne både biodiversitet og oplevelsesværdien. 

Udgivet 14. november 2022