Frederiksberg Boligfond og ti københavnske fonde vælger DEAS til at overtage administrationen af fondenes ejendomme

Frederiksberg Boligfond og de ti københavnske fonde, der tilsammen ejer 29 boligejendomme med 4.500 lejligheder på Frederiksberg og i København, har valgt ejendomsforvaltningsselskabet DEAS A/S som deres fremtidige samarbejdspartner.

I dag ejer de 11 fonde administrationsselskabet PrivatBo a.m.b.a. af 1993, der hidtil har administreret fondenes ejendomme. Fondene ønsker fremover at koncentrere sig om fondsarbejdet til gavn for ejendommene og beboerne.

Vi har sat stor pris på de mange år med ejerskab af PrivatBo, men fondene ønsker at koncentrere bestyrelsesarbejdet i den enkelte fond om fondens formål fremfor at eje et administrationsselskab,

fortæller bestyrelsesformand i Frederiksberg Boligfond Flemming Brank.

En række forhold som udviklingen inden for it og digitalisering, bæredygtighed og øget kompleksitet i lovgivning taler for at vælge en ekstern samarbejdspartner, der har den fornødne kritiske masse til at servicere fondene i en tiltagende kompleks verden.

Medarbejdere følger med

De ti københavnske fonde og Frederiksberg Boligfond etablerer nu selvstændige administrationsaftaler med DEAS. I samarbejde med ledelsen i PrivatBo er DEAS i gang med at planlægge overtagelsen af opgaven. Forventningen er, at DEAS overtager opgaven inden sommerferien. I forbindelse med aftalerne overtager DEAS ansvaret for de 64 medarbejdere, der i dag er beskæftiget hos PrivatBo og i fondene samt driften af de 14 lokale ejendomskontorer.

Det har været afgørende for os i valget af DEAS, at vores dygtige og loyale medarbejdere hos PrivatBo og i fondene får en både tryg og spændende fremtidig arbejdsplads,

siger Flemming Brank.

Det har været vigtigt for os at finde en professionel samarbejdspartner, der er dygtig til at forvalte boligudlejningsejendomme og hos hvem, vores beboere og beboerrepræsentanter er i trygge hænder,

siger bestyrelsesformand i de ti københavnske fonde Jesper Bang.

Jeg er rigtig stolt over, at fondene har valgt DEAS-teamet som fremtidig samarbejdspartner - og jeg glæder mig både til at byde PrivatBos medarbejdere velkommen og til samarbejdet med de mange beboere,

siger adm. direktør i DEAS Henrik Dahl Jeppesen.

Planen er, at de administrative medarbejdere snarest muligt skal flytte sammen med de øvrige DEAS-medarbejdere på kontoret på Frederiksberg. Medarbejderne, der er tilknyttet ejendomskontorerne, fortsætter uændret.

PrivatBo a.m.b.a. har i dag alene de 11 boligfonde som kunder, og selskabet forventes likvideret efter overdragelsen til DEAS.

Kort om de ti københavnske fonde

De ti fonde betegnes ofte ”Københavnerfondene”. Der er tale om ti selvstændige fonde, som hver er ejer af én større udlejningsejendom i den ældre boligmasse beliggende i Københavns Kommune. Fondenes formål er at udleje fondens boliger for en sådan årlig leje, at fonden holdes skadesløs for de årlige driftsudgifter, kapitalafdrag og rimelige henlæggelser, hvorimod fondene ikke tilstræber erhvervsmæssig fortjeneste. Det er dernæst en del af fondenes formål at fremme boligkulturelle og boligproduktive formål i Københavns Kommune. Fondene tilstræber en høj grad af beboerindflydelse og en høj grad af fællesskab fondene indbyrdes.

Kort om Frederiksberg Boligfond

Frederiksberg Boligfond har som et af sine formål at drive fondens ejendomme, således, at ejendommene udnyttes bedst muligt i funktionel henseende, at der tilvejebringes den bedst mulige brugsøkonomi, og at der efter aftale udarbejdes retningslinjer om kommunens anvisning til en del af boligerne. Endvidere skal fonden søge at fremme boligkulturelle og boligproduktive formål i Frederiksberg Kommune, herunder deltage i projekter vedrørende byfornyelses-, boligforbedrings-, ældrebolig- og ungdomsboligudvikling eller lignende sociale formål. Frederiksberg Boligfond ejer 19 udlejningsejendomme på Frederiksberg. De er alle bygget i perioden 1918-1938. Ejendommene har lejligheder i alle størrelser og priser.

Kort om PrivatBo A.m.b.a.

PrivatBo er ejet af de 10 københavnske boligfonde og Frederiksberg Boligfond 50/50. Selskabet har siden dets etablering i 1993 administreret ejendommene ejet af de 11 boligfonde. PrivatBo har kontor på Frederiksberg og driver derudover 14 ejendomskontorer på de 29 ejendomme selskabet administrerer for fondene.

Udgivet 22. februar 2021

Følg DEAS på linkedin

Her skriver vi blandt andet
om fagstof, ledige jobs og nyheder.

Følg os