Fra kontorlokaler til studieboliger: solid investering, der tjener de næste generationer

I de senere år har en tendens vist sig: Erhvervslokaler konverteres i stigende grad til ungdomsboliger, der er i stor efterspørgsel blandt studerende. Sådan lyder meldingen fra DEAS Property Asset Management.

Efter i en periode på ti år at have været erhvervslejer i en af MP Pensions investeringsejendomme opsagde SU-styrelsen sin lejekontrakt og fraflyttede kontorlejemålet på Frederiksberg. MP Pension havde haft ejendommen siden 2001 og har siden 2013 haft en asset management-aftale med DEAS, som i forlængelse af lejers opsigelse gik i gang med at undersøge mulighederne på vegne af MP Pension.

Som asset manager screener vi løbende investeringsporteføljerne for vores kunder for at finde et eventuelt udviklingspotentiale. Det gør vi også konkret, når en kunde fx står med en erhvervsejendom, hvor lejer opsiger lejemålet.
I den situation går vi ind og undersøger de forskellige muligheder og scenarier for modernisering, udlejning til en ny lejer, salg og konvertering. Det handler om at finde den løsning, der rammer markedet optimalt og dermed økonomisk bedst kan svare sig for investor. Det viste sig i dette tilfælde for MP Pension at være en konvertering til studieboliger, og det er en tendens i stigning,

siger Christian Melgaard, direktør i DEAS Property Asset Management.

I MP Pension er der tilfredshed med forløbet. Direktør Jens Munch Holst siger:

Vi er meget tilfredse med konverteringsprojektet, der er en solid investering for vores medlemmer, og som samtidig bidrager til at løfte de kommende generationer frem. På baggrund af ejendommens beliggenhed og kvalitet forventer vi, at den vil genere et attraktivt og stabilt afkast i mange år.

Ny lokalplan og storstilet ombygning

I forbindelse med konverteringsprojekter går DEAS Property Asset Management som en del af de indledende manøvrer i dialog med den pågældende kommune, ejendommen ligger i. Det kræver nemlig tilladelse og ny lokalplan at omdanne en ejendom fra eksempelvis erhverv til boliger eller studieboliger. I 2015 lå der fra Frederiksberg Kommune en ny lokalplan samt tilladelse til et projekt, der banede vej for at konvertere erhvervsejendommen på Danasvej.

Byggeriet har stået på fra 2015 til november 2017 og har været gennemgribende. Resultatet er 77 flotte studieboliger i et attraktivt område samt otte eksklusive seniorboliger. Der er lagt særligt vægt på at bygge bro mellem et industrielt udtryk og funktionalitet.

Det giver lejlighederne et særligt og eksklusivt præg, som forventeligt vil være attraktivt mange år fremover. Udearealerne har også fået et gedigent løft med ny belægning samt nyetablerede grønne have- og gårdarealer. DEAS har også stået for udlejningen af studieboligerne, der blev reserveret på blot en uge. Konverteringen til studieboliger har dermed ramt markedet rigtigt.

DEAS har inden for de senere år været ind over omdannelsen af en række kontorejendomme til studieboliger for investeringskunder og har ligeledes omdannet en ældre kaserne til ungdomsboliger. Ud over projektet på Danasvej drejer det sig om 135 ungdomsboliger på Tagensvej for AP Pension og 84 ungdomsboliger i Konstabelskolen for PKA.

Om projektet på Danasvej

  • Konvertering fra erhverv til 77 studieboliger og 8 seniorboliger
  • Fokus på brobygning mellem industrielt udtryk og funktionalitet
  • Byggeperiode: 2015-2017

Udgivet 07. december 2017

Cases

Asset Management-
cases i Danmark.

Se mere