Hvad driver lejertilfredshed?

DEAS' undersøgelsen af lejertilfredshed 2017 har identificeret fem hovedområder, der i særlig grad driver lejernes tilfredshed.

5 områder, der driver lejertilfredshed

 1. En tidssvarende lejebolig kan betale sig
  Lejerne efterlyser tidssvarende boliger, der i høj grad stemmer overens med deres behov. Boligens kvalitet og rumindretning er vigtig for lejerne. Hos lejerne vægtes især et moderne køkken og badeværelse højt. Fx er køkkenet ikke længere kun et praktisk rum. Det er i endnu højere grad blevet et samlingspunkt for familien. Og lejerne oplever typisk tidssvarende boliger blandt venner og familie, der fx bor i ejerboliger. Undersøgelse viser, at lejere i en moderniseret eller delvis moderniseret bolig, hvor bl.a. køkkenet eller badeværelset typisk er udskiftet, er mere tilfredse end lejere, der bor i en ikke-moderniseret bolig. Der er således et potentiale for at gøre lejerne mere tilfredse med deres boliger, fx ved at gennemføre frivillige moderniseringer (§62a og §62b).
 2. Tilgængelighed er en forudsætning
  Muligheden for at komme i kontakt med DEAS er essentiel for lejerne. Det gælder både kontakten med viceværten og øvrige medarbejdere (fx ejendomsadministratorer) hos DEAS. Dette område er en såkaldt hygiejnefaktor, dvs. at det giver begrænset tilfredshed, når det fungerer, men langt højere utilfredshed, når det ikke fungerer.
 3. Viceværten giver tryghed
  Viceværtservicen betyder en hel del for lejerne og er vigtig for deres samlede tilfredshed med DEAS. Lejerne har jævnligt kontakt med deres viceværter, og den personlige kontakt giver lejerne tryghed og sikkerhed.
 4. En pæn og veldrevet ejendom 
  Drift og vedligeholdelse af ejendommene er vigtig for lejerne. Når ejendommen fremstår pæn, ren og vedligeholdt, har det en indirekte effekt på lejernes samlede tilfredshed med deres bolig. Lejernes bolig og dermed også ejendom opfattes som en del af deres identitet og image. Lejerne er meget tilfredse med driften og vedligeholdelsen af deres ejendom. Især pasningen af arealer i og omkring ejendommen, fx rengøring og græsslåning, er der stor tilfredshed med.
 5. Hurtig opfølgning er et krav
  Meget tilfredse lejere oplever en hurtigere opfølgning på deres henvendelser. De oplever, at DEAS er opmærksomme, engagerer sig og ønsker at hjælpe. DEAS' opfølgning, fx i situationer, hvor der skal udbedres fejl og mangler, er vigtig for lejerne.

Kort om undersøgelsen

DEAS administrerer ca. 28.000 boliglejemål fordelt på 665 boligudlejningsejendomme på vegne af flere institutionelle og private investorer. Ca. 14.000 boliglejere er blevet anmodet om at deltage i årets lejertilfredshedsundersøgelse. Hele 40% har deltaget i undersøgelsen, dvs. over 5.000 lejere

 

Udgivet 29. november 2017

full service property house

Se, hvad vi kan tilbyde 
din ejendom

Se filmen

Mediecenter

Læs vores
pressemeddelelser.

Se mere