Digital energistyring: Automatisk overvågning af ejendommens energiforbrug

DEAS tilbyder nu investorer digital energistyring med automatisk indhentning af præcis forbrugsdata. 12 investorer og 1.000.000 m2 har allerede fået implementeret den nye løsning, og flere er på vej.

Data er en nøglefaktor i den grønne omstilling. Dybere analyser og indsigt i ejendommes real time-forbrug er afgørende for at følge udviklingen. DEAS har udviklet en digital energistyringsløsning, som opdaterer ejendommens energistyringsplatform med seneste data fra fjernvarme-, vand- og elforbrug på time niveau, så man har et detaljeret overblik og præcise data af høj kvalitet.

Digital energistyring giver en dybere indsigt i ejendommens performance, som vi sammen med ejendommens investor kan agere på baggrund af,

siger Mathias Kæmmer, der har udviklet den nye service.

Som et eksempel nævner Mathias en konkret kontorejendom, hvor det ved at overgå til digital energistyring og monitorering på timebasis blev kortlagt, at der var et markant energiforbrug i weekenden, som kunne sænkes. 

Fra manuel til automatisk indhentning af data

I den traditionelle manuelle energistyringsaftale indhenter DEAS data direkte fra ejendommens driftspersonale samt eksterne leverandører én gang om måneden, mens digital energistyring sikrer, at data fra vand-, el- og fjernvarmemålere uploades automatisk på timebasis, som DEAS overvåger. 

Hvis der opstår et atypisk forbrug af fx vand, udløses en alarm på mail og sms, så DEAS kan reagere hurtigt på lækager og fejl. 

Imødekommer den kommende EU Taxonomi og reducering af energiforbrug 

Der er vigtige fremtidsperspektiver i den digitale energistyring.

Vi ønsker at understøtte vores investorer i den digitale udvikling af deres ejendomme. Næste skridt er at lave CO2-regnskaber på baggrund af det faktiske forbrug. Det bliver et vigtigt redskab i den kommende EU Taksonomis krav til investorerne, 

siger Mathias.

Samtidig er et kontinuerligt indblik i ejendommens data et områder, der vægtes, når ejendommen skal certificeres inden for DGNB for bygninger i drift eller Wiredscore, der er et globalt certificeringssystem, der vurderer en ejendoms digitale infrastruktur og smart-teknologi. 

Mathias Kæmmer kigger samtidig på mulighederne for at udvide overvågningen til lejemålenes individuelle forbrug. 

Det vil have stor værdi for arbejdet med at sænke ejendommenes energiforbrug, hvis vi kan monitorere de enkelte lejemål på en anonymiseret måde, der lever op til gældende regler blandt andet inden for GDPR, så det kigger vi ind i i 2023,

siger Mathias Kæmmer.

Udviklingen af det nye produkt er udsprunget af et pilotprojekt i samarbejde med vores investor PKA under netværket Energispring faciliteter af Københavns Kommunen og i samarbejde med DEAS’ investorer.

Digital energistyring leverer data på:

  • Vandforbrug i ejendommen
  • Fælles el-forbrug i ejendommen
  • Fjernvarme: Energi og vandmængde, fremløbs- og returtemperatur, mens graddagskorrigering sker via DMI-målestationer
  • Salg- og produktion fra solceller

Udgivet 09. januar 2023

Kontakt

Søren Juul Hansen

Market Engineer
Sustainability
Bliv kontaktet