DEAS overtager Nordea Ejendomme

Pressemeddelelse: DEAS A/S har indgået aftale med Nordea Bank AB om at overtage ejendomsforvaltningsselskabet Nordea Ejendomme. Nordea Ejendomme driver på vegne af Nordea Liv & Pension samt en række institutionelle investorer en ejendomsportefølje på cirka 22 mia. kr. og er i dag Danmarks største udbyder af erhvervslejemål med cirka 2.700 kontor-, butiks- og lagerlejemål samt cirka 1.150 boliglejemål.

Om baggrunden for salget fortæller Nordea Bank AB:

Efter frasalget af Nordea Liv & Pension i Danmark sidste år ser vi det som et naturligt skridt for Nordea at sælge vores ejendomsadministrationsselskab, så vi kan fokusere på vores kerneforretning. I DEAS har vi fundet en ejer med de bedste forudsætninger for at videreudvikle Nordea Ejendomme, betjene selskabets kunder og foretage de investeringer, der kræves for at være en attraktiv samarbejdspartner fremadrettet,

siger Snorre Storset, leder af Asset & Wealth Management, Nordea.

DEAS styrker sin markedsposition og det samlede servicetilbud til kunder

Med overtagelsen af Nordea Ejendommes aktiviteter styrker DEAS sin position markant inden for forretningsområderne asset management og ejendomsadministration. DEAS-koncernen vil efter overtagelsen af Nordea Ejendomme forvalte en samlet portefølje på over 140 mia. kr. 

Overtagelsen af Nordea Ejendomme er et stort skridt på vejen mod at blive investorernes foretrukne samarbejdspartner inden for både asset management og ejendomsadministration. Hvis DEAS også i fremtiden skal være konkurrencedygtig, så kræver det, at vi både på portefølje- og på ejendomsniveau kan tilbyde investorerne den grad af forvaltning, der matcher det enkelte aktiv eller porteføljen. Det betyder også, at det i fremtiden skal være langt mere tydeligt for kunderne, om de køber asset management eller ejendomsadministration,

siger Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør/CEO i DEAS.

Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør/CEO, DEAS

Nordea Ejendomme integreres i DEAS-koncernen

Planen er at integrere Nordea Ejendommes forvaltningsaktiviteter i DEAS-koncernen og herved styrke forretningsområderne asset management og ejendomsadministration.

DEAS-koncernen etablerede i 2013 DEAS Property Asset Management A/S og har i forbindelse med overtagelsen skiftet navn til DEAS Asset Management A/S. Med overtagelsen af Nordea Ejendomme forvalter DEAS’ asset management-selskab fremover en samlet portefølje af ejendomme på cirka 27 mia. kr. 

De kunder, hvis porteføljer i dag forvaltes af Nordea Ejendomme, vil fremadrettet blive serviceret af DEAS Asset Management.

Skal DEAS også blive de førende inden for asset management, så kræver det yderligere investeringer, og det er vi villige til. Det kræver også dygtige og dedikerede medarbejdere – og dem er der mange af i Nordea Ejendomme og i DEAS. Vi vil benytte lejligheden til at styrke vores kundeleverancer og er derfor bl.a. i gang med at rekruttere endnu flere dygtige folk og ved at opbygge nye og bedre rapporteringer til kunderne,

slutter Henrik Dahl Jeppesen. 

Med overtagelsen siger DEAS velkommen til over 90 medarbejdere fra Nordea Ejendomme. Som en del af integrationen vil Nordea Ejendommes medarbejdere, der i dag arbejder på kontorerne i hhv. Glostrup og i Aarhus, snarest muligt flytte til DEAS’ kontorer på Frederiksberg og i Aarhus.

Transaktionen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

 

Udgivet 28. august 2018

full service property house

Se, hvordan DEAS
forvalter ejendomme og skaber værdi for vores kunder

Se filmen