DEAS og Danica går foran med energiforbedringer i City2

Potentialet for energibesparelser og indeklimaoptimering er stort i butikkerne i shoppingcentre til gavn for både miljøet og økonomien. Derfor har DEAS på vegne af Danica Pension indledt et projekt, der med en showcase i City2 skal bane vej for flere energiforbedringer.

Ud over at demonstrere gode tekniske løsninger indeholder showcasen en finansieringsmodel, hvor ejer tager ansvar for at afholde investeringen, mod at forretningens lejer accepterer et lejetillæg, hvor de beviste fordele mere end modsvarer lejetillægget.

I City2 ligger den knap 500 kvm store dametøjsforretning Bjørn, der som showcase har fået udskiftet sit belysningsanlæg til LED-belysning. Det har medført en halvering af energiudgifterne, et øget belysningsniveau i forretningen med klarere farver til følge og et bedre indeklima, i og med at temperaturen i forretningen er faldet grundet lavere varmeafgivelse fra belysningen.

Det er Danica, der har bekostet udskiftningen af belysningsanlæg og installationer, mens lejer på sin side gik med til en huslejestigning mod de åbenlyse besparelser, som lejer opnår i forbindelse med energiforbedringerne. 

Vi er glade for løsningen og meget positive over faldet i energiforbruget og temperaturen, og mængden og kvaliteten af lyssætningen er i dag mindst ligeså god som den gamle, nogle steder er den faktisk bedre,

siger Niels Bjørn, indehaver af forretningen Bjørn i City2.

Det er forventningen, at denne showcase kan få dialogen til at glide lettere mellem udlejer og lejere, så der kan komme gang i flere energiforbedringer dels i City2, men også i de øvrige centre, som DEAS administrerer. Og DEAS skal nu også arbejde videre efter samme model for at realisere energibesparelser i Lyngby Storcenter og Frederiksberg Centret.

Shoppingcentre har et højt energiforbrug på grund af belysning og klimaanlæg, så potentialet er stort, men der er også barrierer, fordi det ifølge erhvervslejeloven er udlejer, der skal bekoste energirenoveringerne, mens det er lejer, der høster effekten i form af lavere energiregninger og reducerede udgifter til udskiftning af lyskilder.
En vej er at finansiere energiforbedringerne via huslejen, men det skal udlejer og lejer være enige om – og det er her, udfordringerne opstår. Det har vi søgt at finde løsninger på med showcasen i City2, hvor resultatet taler sit tydelige sprog,

siger Peter Mortensen, energiingeniør i DEAS. 

Showcasen er blevet til som en del af et forskningsprojekt under ELFORSK, støttet af Dansk Energi. DEAS har deltaget i samarbejde med Teknologisk Institut og Aura Energi, hvor dialog mellem ejer og lejer ved indeklima- og energiforbedrende arbejder blev undersøgt. PKA og Danica Pension har bidraget med cases i form af ejendomme.

Udgivet 31. maj 2017

Cases

Vi sikrer, at investeringer i energi og miljø er rentable på både kort og langt sigt.

Se cases