Corona og politisk debat præger boliglejerne i 2020

DEAS har netop afsluttet årets undersøgelse blandt boliglejerne. Årets resultat viser, at beboerne generelt er tilfredse.

I år har vi indsamlet svarene fra næsten 8.000 boliglejere, der har delt deres oplevelser med deres bolig, ejendom og DEAS’ services.

Beboerne er generelt tilfredse, og de udtrykker især tilfredshed med kvaliteten af deres lejemål samt driften og den ind- og udvendige vedligeholdelse af ejendommen.

Overordnet set er det de helt klassiske servicedyder, som personlig og imødekommende service, tilgængelighed, synlighed samt hurtig opfølgning, som er helt centrale for lejernes tilfredshed. 

Et særligt år med Corona og politisk debat 

Vores målinger af lejernes tilfredshed giver et værdifuldt indblik i, hvad beboerne efterspørger og værdsætter. Og i dette års undersøgelse kan vi se, at COVID-19 og den store politiske bevågenhed på bl.a. lejelovens §5.2 har præget lejernes opfattelse af deres boligsituation. 

Øget behov for tilgængelighed og service

Mange af vores mere end 26.000 beboere har været hjemsendt i en stor del af foråret, og de har efterspurgt øget tryghed, tilgængelighed og service både fra vores viceværter og administrative medarbejdere. Vores medarbejdere har haft dialoger med beboere, der har haft behov for råd og vejledning, og som skulle betrygges i, at det er sikkert at bo i ejendommen under situationen med COVID-19. 

Ydermere er vores tiltag om at udvide åbningstiden i foråret blevet taget godt imod. Og den udvidede åbningstid er nu gjort permanent for at styrke vores tilgængelighed og servicering af lejere.

Boligsituation præges af politisk debat

Og så har vores beboere fået mere opmærksomhed på deres status som lejer og lejeboligens prisniveau som følge af den intense politiske debat i medierne om §5.2-moderniseringer samt særligt de udenlandske investorers strategi på det danske boligmarked. Renoveringer og huslejeniveauer fylder derfor i endnu højere grad i år end tidligere.

Kort om undersøgelsen

  • Undersøgelsen har målt lejernes tilfredshed med deres bolig, ejendom og DEAS som forvalter.
  • Over 22.000 af DEAS' boliglejere fordelt på 565 ejendomme i hele landet har haft mulighed for at deltage, og ca. 35% har gennemført hele undersøgelsen.
  • DEAS gennemførte i 2019 en lignende større undersøgelse af boliglejernes tilfredshed.
  • DEAS måler også løbende tilfredsheden blandt samtlige lejere, der flytter ind og ud af deres bolig.

Udgivet 20. oktober 2020