Årsregnskab 2021

DEAS Group leverer flot resultat og sætter større fokus på social og bæredygtig ansvarlighed.

DEAS Group lancerer i dag årsregnskab samt Corporate Social Responsibility rapport for 2021.

DEAS Group opnåede i 2021 en stigning i omsætningen på 18% i forhold til 2021. Omsætningen udgjorde 777,2 mio. kr. mod 657,6 mio. kr. i 2020, og EBITDA landede på 79,4 mio. kr. i 2021. Årets resultat endte med et overskud på 32,2 mio. kr. efter skat.

Det har været et år med fin vækst i forretningen. Specielt internationale investorer har valgt DEAS som samarbejdspartner, og indtjeningen er forbedret i den underliggende forretning, som dog er påvirket af betydelige engangsomkostninger på mere end 20 mio. kr. i forbindelse med overtagelse af aktiviteter i 2021 mv. Det er dejligt at se, at vores mange fagligt dygtige og engagerede medarbejderes indsatser udmønter sig i tallene. 2021 har været et år, hvor vi har sat gang i en stor forandring i DEAS Group, og vi vil for alvor begynde at se resultaterne i 2022. Vi skal løfte os til at blive en endnu mere værdiskabende partner og rådgiver for vores investorer,

siger Rikke Lykke, Group CEO, der tiltrådte i DEAS Group i august 2021.

Investeringer i digital innovation skal understøtte vores investorer og lejere

Den stigende omsætning i 2021 skyldes ikke mindst, at DEAS Group i det forgangne år overtog Aberdeen Standard Investments' nordiske asset management-forretning og bød velkommen til nye svenske, norske og finske kolleger og investorer.

Vi oplever allerede nu en række synergier af integrationen. Ikke mindst inden for bæredygtighed, hvor vores nordiske kolleger har en stærk rapporteringsstruktur og setup for at sikre miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter. Det er en tilgang, som også lever op til de ønsker, vi møder blandt vores danske investorer,

siger Rikke Lykke.

DEAS Group etablerede i 2021 et innovationsteam, der netop arbejder med at kombinere proptech-løsninger og data for at opnå en større indsigt i ejendomsporteføljerne.

Data er et vigtigt element i at imødekomme investorernes og lejernes behov. Der er et stort potentiale i al den data, vi ligger inde med, et potentiale som pt. ikke bliver udnyttet. Det arbejder vi nu på at gøre noget ved,

siger Rikke Lykke.

Teamet er samtidig i gang med at automatisere en række af arbejdsgangene for koncernens over 900 medarbejdere. Målet er at halvere medarbejdernes tidsforbrug på manuelt, administrativt arbejde, så tiden frigives til rådgivning og øget service.

Vi vil stå til regnskab for social og miljømæssig bæredygtighed

DEAS Group lancerer samtidig med årsrapporten koncernens CSR-rapport for 2021, som også viser en flot fremgang på en række af de sociale og grønne mål.

Vores fornemste opgave er at skabe værdi for vores investorer på alle parametre. Derfor ønsker vi at stå til regnskab både økonomisk, men i lige så høj grad også i forhold til social og miljømæssig bæredygtighed. Vi rapporterer nu for andet år på en række ESG-nøgletal,

siger Rikke Lykke.

I 2021 har DEAS Group bl.a. opnået, at 7,3% af de forvaltede kvadratmeter er bæredygtigt certificerede. Dermed sættes der et højt tempo mod at nå målet om, at 10% af de forvaltede kvadratmeter, svarende til ca. 1,3 mio. m2, skal være certificeret som bæredygtige i 2025.

Samtidig kom DEAS Group i 2021 meget tæt på at nå 2025-målet om, at DEAS' forvaltede ejendomme i gennemsnit skal have energimærke C.

Vores medarbejdere brænder for ejendomme og for at gøre en forskel, og de har nået nogle flotte resultater på ESG-området. Vi vil nu sætte barren endnu højere, og i 2022 skruer vi samtidig op for indsatserne inden for social bæredygtighed sammen med investorer og lejere,

siger Rikke Lykke.

Senest har DEAS Group engageret sig som founding partner af RealCare, en velgørende forening, der har fokus på at hjælpe udsatte børn og unge i Danmark.

Læs mere om DEAS Groups strategi for bæredygtighed, konkrete mål og indsatsområder i CSR-rapport for 2021.

Udgivet 27. april 2022