Årsregnskab 2020: DEAS opnår stabilt resultat og sætter kurs mod Norden og en grønnere fremtid

DEAS Gruppen opnåede i 2020 en vækst i nye kunder og omsætning på niveau med 2019, på trods af både COVID-19 og en større kundes insourcing af en del af aktiviteten. Omsætningen udgjorde 657,6 mio. kr. mod 659,8 mio. kr. i 2019, og EBITDA endte på 75,3 mio. kr. i 2020. Årets resultat endte med et overskud på 26 mio. kr. efter skat.

Vi har haft et flot men udfordrende 2020 med en rigtig god tilstrømning af nye danske og internationale kunder samt foreninger,

siger Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør/CEO i DEAS Gruppen.

Vores 2020-resultat er desværre også negativt præget af COVID-19, der har medført en lavere omsætning i nogle forretningsområder samt øgede omkostninger.
Desuden har efterårets delvise insourcing hos Danske Shoppingcentre også haft en negativ effekt på vores årsresultat i form af en lavere omsætning og ikke-planlagte omkostninger til den ændrede arbejdsdeling mellem DEAS og vores kunde,

fortæller Henrik Dahl Jeppesen.

Justeret for disse faktorer er resultatet samlet set tilfredsstillende. Vores primære fokus har i løbet af 2020 været at sikre et fortsat højt serviceniveau samt at støtte og hjælpe vores kunder og lejere under de særlige omstændigheder. Vi er der for kunder og lejere – både i medgang og modgang,

siger Henrik Dahl Jeppesen.

Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør/CEO, DEAS Gruppen

Spændende 2021 med positiv start

Der venter DEAS Gruppen et spændende 2021 blandt andet som følge af, at DEAS Gruppen i 2020 indgik aftale med Aberdeen Standard Investments om overtagelsen af selskabets nordiske asset management-forretning inden for fast ejendom i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Den formelle overtagelse forventes gennemført i andet kvartal af 2021.

Vi glæder os til, at DEAS Asset Management-teamet træder ind på det nordiske marked og giver investorerne adgang til et solidt set-up og lokalt netværk på tværs af Sverige, Norge, Finland og Danmark. Der venter teamet en spændende rejse i de kommende år,

siger Henrik Dahl Jeppesen.

På det danske marked har 2021 også betydet en positiv start på året med en række nye udenlandske og danske kunder i ejendomsadministrations-forretningen. Blandt andet kan DEAS den 1. maj 2021 byde velkommen til 10 københavnske fonde og Frederiksberg Boligfond, der har valgt DEAS som fremtidig samarbejdspartner til deres 29 boligejendomme.

Ambitiøse mål for den bæredygtige omstilling

I 2020 lancerede DEAS Gruppen en ny grøn strategi med en vision om at drive den bæredygtige omstilling af ejendomsforvaltning, og i 2021 fortsætter arbejdet med at rykke på den grønne dagsorden.

DEAS-teamet har det seneste år gjort en ekstra indsats for at tænke bæredygtighed ind i alle dele af vores forretning, og vi har opnået en række grønne resultater sammen med vores kunder og lejere. Men vi er ikke kommet langt nok. Derfor sætter vi nu for alvor skub i arbejdet med nye forpligtende mål og konkrete prioriteter for 2021, som vi er klar til at stå på mål for,

siger Henrik Dahl Jeppesen.

Læs mere om DEAS’ strategi for bæredygtighed, konkrete mål og indsatsområder i CSR-rapport for 2020.

 

Udgivet 29. april 2021