Brochurer og vejledninger

DEAS udgiver en række rapporter, produktbrochurer og servicevejledninger. Her kan du downloade materialet som PDF-filer.

Gå til...

10 gode råd til studiebolig
Rapporter og analyser
DEAS Property Valuation
Ejer- og Andelsboligforeninger
Byggeteknisk rådgivning og energi
CSR

 Servicevejledninger

 
Bliv klogere på din husleje

Bliv klogere på din husleje

Med denne folder kan du blive klogere på, hvordan vi regulerer din husleje, hvordan den kan stige, og hvornår vi kan varsle ændringer i din husleje.

Læs vejledningen som e-paper.

Sundt miljø i boligen

Sundt miljø i boligen

Et godt indeklima i din bolig har stor betydning for din trivsel. Her får du gode råd til, hvordan du selv kan skabe rammerne for et godt og sundt miljø.

Læs vejledningen som e-paper.

Sådan vedligeholder du din bolig

Her finder du tips og gode råd til den daglige vedligehold og rengøring af din lejlighed.

Læs vejledningen som e-paper.

Når du flytter ind

Folderen gennemgår alle trin i din indflytning og giver overblik over, hvad du har ansvar for at vedligeholde i boligen.

Læs vejledningen som e-paper.

Når du skal flytte ud

Når du skal flytte, er der mange ting, du skal holde styr på. Brug folderen, som guider dig igennem processen trin for trin.

Læs vejledningen som e-paper.

10 gode råd til studiebolig

 

10 gode råd til studiebolig

Er du studerende og søger bolig? Få 10 gode råd til boligjagten.

Rapporter og analyser

 

Analyse: Hvor længe bliver vi boende?

DEAS' analyse kortlægger beboernes boperiode set i forhold til blandt andet geografi, ejendommens alder og udlejningsmåde.

Læs analysen som e-paper.

Rapport: Private lejeboliger - hvad koster det at flytte?

DEAS’ rapport kortlægger udgifterne til fraflytning fra over 6.000 private lejeboliger over en periode på små to år.

Læs rapporten som e-paper.

DEAS Property Valuation

 

DEAS Property Valuation folder

Få direkte adgang til ejendommens data, detaljeret værdiansættelse og mulighed for nemt at foretage egne analyser, når du er kunde hos DEAS. 

Læs brochuren som e-paper.

DEAS Property Valuation manual 

Brugermanualen guider dig nemt og sikkert gennem alle funktionerne i vores onlineløsning for værdiansættelse af ejendomme, DEAS Property Valuation.

Læs manualen som e-paper.

Ind- og fraflytningssyn

 

Ind- og fraflytningssyn

Et grundigt og veldokumenteret indflytningssyn minimerer risikoen for uoverensstemmelser, når lejerne flytter igen.

Læs brochuren som e-paper.

Ejer- og Andelsboligforeninger

 

Den helt rigtige løsning

Vi har samlet de mange serviceydelser, foreningen har brug for, i tre enkle og overskuelige løsninger - DEAS Basis, DEAS Plus og DEAS Premium.
Det kalder vi 'Den helt rigtige løsning'.

Læs om Den helt rigtige løsning for Ejerforeninger, Andelsboligforeninger eller Grundejerforeninger.


Drift & Vedligehold

Det handler om at bevare, optimere og udvikle værdierne i en ejendom. For os er det centralt, at det sker i forhold til de behov og ambitioner, I som bestyrelse har på foreningens vegne.

Læs brochuren som e-paper.

Byggesagsadministration

Der er tid og penge at spare ved at anvende den rigtige løsning til at overskue forskellige former for byggesager - og samtidig sikre ensartet og velstruktureret behandling til tiden. Vi styrer processen fra ide til resultat, så det færdige byggeri svarer til foreningens forventninger.

Læs brochuren som e-paper.

Ejendomsservice betaler sig

En vigtig del af ejendomsadministration handler om den enkelte ejendoms løbende drift og vedligeholdelse. Det kræver specialister, der tager ansvar og har indgående viden om alle de praktiske forhold, der knytter sig til ejendommen, så den fungerer, som den skal, og at værdierne bevares på den lange bane.

Læs brochuren som e-paper.

WEB bestyrelse - DEAS vejledning

WEB bestyrelse vejledning

Læs vejledningen til WEB bestyrelse for bestyrelsesmedlemmer i ejer- og andelsboligforeninger.

Læs vejledningen som e-paper.

Byggeteknisk rådgivning og energi

 

Commissioning af din nye ejendom

Sund driftsøkonomi og stabil drift fra dag 1: Commissioning er en proaktiv proces, der skaber værdi for både bygherre og slutbruger.

Læs brochuren som e-paper

Få styr på ejendommens energiforbrug

Det er sund fornuft at følge ejendommens energiforbrug tæt. 
Erfaringerne viser, at der kan opnås en besparelse på op til 10 % af det årlige energiforbrug ved en kontinuerlig overvågning.

Læs brochuren som e-paper.

Opnå lavt energiforbrug og forbedret indeklima

Reducerede drifts- og energiomkostninger er et nøgleparameter for at øge ejendommens værdi.
Samtidig vægter lejerne indeklimaforbedringer højt.

Læs brochuren som e-paper.

Fra idé til resultat

Byggeprojekter er udfordret på tre helt centrale parametre: tid, økonomi og kvalitet. 
Vi tilbyder at udføre alle former for byggeprojekter og sikrer værdi, så resultatet svarer til aftaler og bygherrens forventninger.

Læs brochuren som e-paper.

CSR-redegørelse

 

CSR-redegørelse 2021 

Vores fornemste opgave er at skabe værdi for vores investorer, lejere og beboere samt andre brugere af ejendommene. Og her mener vi ikke bare værdi på den økonomiske bundlinje, men også i forhold til social og miljømæssig bæredygtighed.

Læs CSR-redegørelsen 2021 som e-paper.

Vores tryksager printes på Svanemærket papir af hensyn til vores fælles miljø.