Brochurer

DEAS udgiver en række rapporter, produktbrochurer og servicevejledninger. Her kan du downloade materialet som PDF-filer.

Gå til...

Rapporter og analyser
DEAS Property Valuation
Ind- og fraflytningssyn
Private ejendomsinvestorer
Ejer- og Andelsboligforeninger
Byggeteknisk rådgivningServicevejledninger

 
Bliv klogere på din husleje

Bliv klogere på din husleje

Læs om, hvordan vi beregner lejen, hvornår der kan varsles lejeændringer, hvad omkostningsbestemt leje er samt lejeregulering i ejendomme med bolig og erhverv.

Sundt miljø i boligen

Sundt miljø i boligen

Få tips og gode råd til at få et sundt indeklima i din bolig.

Sådan vedligeholder du din nye bolig

Beboervejledningen kan hjælpe dig, hvis der er noget, du er i tvivl om med hensyn til vedligehold og rengøring af din lejlighed.

Rapporter og analyser

Analyse: Hvor længe bliver vi boende?

DEAS' analyse kortlægger beboernes boperiode set i forhold til blandt andet geografi, ejendommens alder og udlejningsmåde. 

Rapport: Private lejeboliger - hvad koster det at flytte?

DEAS’ rapport kortlægger udgifterne til fraflytning fra over 6.000 private lejeboliger over en periode på små to år.

DEAS Property Valuation

DEAS Property Valuation folder

Få direkte adgang til ejendommens data, detaljeret værdiansættelse og mulighed for nemt at foretage egne analyser, når du er kunde hos DEAS. 

DEAS Property Valuation manual 

Brugermanualen guider dig nemt og sikkert gennem alle funktionerne i vores onlineløsning for værdiansættelse af ejendomme, DEAS Property Valuation.

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn

Et grundigt og veldokumenteret indflytningssyn minimerer risikoen for uoverensstemmelser, når lejerne flytter igen.

Private ejendomsinvestorer

Effektive og sikre administrationsløsninger

Vi har samlet vores mange serviceydelser i tre overskuelige løsninger målrettet dig som privat ejendomsinvestor. Læs mere om konceptet for DEAS Basis, Plus og Premium.
Læs også om, hvordan vi i DEAS behandler dine ejendomme, som var det vores egne.

Ydelsesbeskrivelse - private investorer

Ydelsesbeskrivelse

Få en detaljeret beskrivelse af de faste ydelser, der er inkluderet i de forskellige løsninger.

Prisliste

Download prislisten for de tre administrationsløsninger til private ejendomsinvestorer.

Ejer- og Andelsboligforeninger

Den helt rigtige løsning

Vi har samlet de mange serviceydelser, foreningen har brug for, i tre enkle og overskuelige løsninger - DEAS Basis, DEAS Plus og DEAS Premium.

Det kalder vi 'Den helt rigtige løsning'.

Det kan vi hjælpe med

Der er mange ting, som man skal have styr på, når man sidder i bestyrelsen i en ejer- eller andelsboligforening. Arbejdet kræver både tid, overskud og lyst til at sætte sig ind i en masse detaljer.

Andelsboligforeninger

Ro om ejendommen og dens økonomi betyder styr på tingene og færrest mulige bekymringer. Med os som jeres sparringspartner bliver bestyrelsesarbejdet nemmere og mindre tidskrævende.

Ejerforeninger

Nærvær og tryghed i hverdagen kræver, at I har en ejendomsadministrator, I som bestyrelse og forening kan stole på. Her kan I kort og præcist læse om, hvad I kan forvente som kunde hos os.


Drift & Vedligehold

Det handler om at bevare, optimere og udvikle værdierne i en ejendom. For os er det centralt, at det sker i forhold til de behov og ambitioner, I som bestyrelse har på foreningens vegne.

Byggesagsadministration

Der er tid og penge at spare ved at anvende den rigtige løsning til at overskue forskellige former for byggesager - og samtidig sikre ensartet og velstruktureret behandling til tiden. Vi styrer processen fra ide til resultat, så det færdige byggeri svarer til foreningens forventninger.

Ejendomsservice betaler sig

En vigtig del af ejendomsadministration handler om den enkelte ejendoms løbende drift og vedligeholdelse. Det kræver specialister, der tager ansvar og har indgående viden om alle de praktiske forhold, der knytter sig til ejendommen, så den fungerer, som den skal, og at værdierne bevares på den lange bane.

WEB bestyrelse - DEAS vejledning

WEB bestyrelse vejledning

Læs vejledningen til WEB bestyrelse for bestyrelsesmedlemmer i ejer- og andelsboligforeninger.

Byggeteknisk rådgivning

Få styr på ejendommens energiforbrug

Det er sund fornuft at følge ejendommens energiforbrug tæt. 
Erfaringerne viser, at der kan opnås en besparelse på op til 10 % af det årlige energiforbrug ved en kontinuerlig overvågning.

Fra idé til resultat

Byggeprojekter er udfordret på tre helt centrale parametre: tid, økonomi og kvalitet. 
Vi tilbyder at udføre alle former for byggeprojekter og sikrer værdi, så resultatet svarer til aftaler og bygherrens forventninger.