Brochurer

DEAS udgiver en række rapporter, produktbrochurer og servicevejledninger. Her kan du downloade materialet som PDF-filer.

Gå til...

10 gode råd til studiebolig
Rapporter og analyser
DEAS Property Valuation
Private ejendomsinvestorer
Ejer- og Andelsboligforeninger
Byggeteknisk rådgivning og energi
CSR

 Servicevejledninger

 
Bliv klogere på din husleje

Bliv klogere på din husleje

Med denne folder kan du blive klogere på, hvordan vi regulerer din husleje, hvordan den kan stige, og hvornår vi kan varsle ændringer i din husleje.

Sundt miljø i boligen

Sundt miljø i boligen

Et godt indeklima i din bolig har stor betydning for din trivsel. Her får du gode råd til, hvordan du selv kan skabe rammerne for et godt og sundt miljø.

Sådan vedligeholder du din bolig

Her finder du tips og gode råd til den daglige vedligehold og rengøring af din lejlighed.

Når du flytter ind

Folderen gennemgår alle trin i din indflytning og giver overblik over, hvad du har ansvar for at vedligeholde i boligen.

Når du skal flytte ud

Når du skal flytte, er der mange ting, du skal holde styr på. Brug folderen, som guider dig igennem processen trin for trin.

   

10 gode råd til studiebolig

10 gode råd til studiebolig

Er du studerende og søger bolig? Få 10 gode råd til boligjagten.


 

Rapporter og analyser

Analyse: Hvor længe bliver vi boende?

DEAS' analyse kortlægger beboernes boperiode set i forhold til blandt andet geografi, ejendommens alder og udlejningsmåde. 

Rapport: Private lejeboliger - hvad koster det at flytte?

DEAS’ rapport kortlægger udgifterne til fraflytning fra over 6.000 private lejeboliger over en periode på små to år.

DEAS Property Valuation

DEAS Property Valuation folder

Få direkte adgang til ejendommens data, detaljeret værdiansættelse og mulighed for nemt at foretage egne analyser, når du er kunde hos DEAS. 

DEAS Property Valuation manual 

Brugermanualen guider dig nemt og sikkert gennem alle funktionerne i vores onlineløsning for værdiansættelse af ejendomme, DEAS Property Valuation.

Ind- og fraflytningssyn

 

Ind- og fraflytningssyn

Et grundigt og veldokumenteret indflytningssyn minimerer risikoen for uoverensstemmelser, når lejerne flytter igen.

Private ejendomsinvestorer

Effektive og sikre administrationsløsninger

Vi har samlet vores mange serviceydelser i tre overskuelige løsninger målrettet dig som privat ejendomsinvestor. Læs mere om konceptet for DEAS Basis, Plus og Premium.
Læs også om, hvordan vi i DEAS behandler dine ejendomme, som var det vores egne.

Ydelsesbeskrivelse - private investorer

Ydelsesbeskrivelse

Få en detaljeret beskrivelse af de faste ydelser, der er inkluderet i de forskellige løsninger.

Prisliste

Download prislisten for de tre administrationsløsninger til private ejendomsinvestorer.

Ejer- og Andelsboligforeninger

Den helt rigtige løsning

Vi har samlet de mange serviceydelser, foreningen har brug for, i tre enkle og overskuelige løsninger - DEAS Basis, DEAS Plus og DEAS Premium.

Det kalder vi 'Den helt rigtige løsning'.

Det kan vi hjælpe med

Der er mange ting, som man skal have styr på, når man sidder i bestyrelsen i en ejer- eller andelsboligforening. Arbejdet kræver både tid, overskud og lyst til at sætte sig ind i en masse detaljer.

Andelsboligforeninger

Ro om ejendommen og dens økonomi betyder styr på tingene og færrest mulige bekymringer. Med os som jeres sparringspartner bliver bestyrelsesarbejdet nemmere og mindre tidskrævende.

Ejerforeninger

Nærvær og tryghed i hverdagen kræver, at I har en ejendomsadministrator, I som bestyrelse og forening kan stole på. Her kan I kort og præcist læse om, hvad I kan forvente som kunde hos os.


Drift & Vedligehold

Det handler om at bevare, optimere og udvikle værdierne i en ejendom. For os er det centralt, at det sker i forhold til de behov og ambitioner, I som bestyrelse har på foreningens vegne.

Byggesagsadministration

Der er tid og penge at spare ved at anvende den rigtige løsning til at overskue forskellige former for byggesager - og samtidig sikre ensartet og velstruktureret behandling til tiden. Vi styrer processen fra ide til resultat, så det færdige byggeri svarer til foreningens forventninger.

Ejendomsservice betaler sig

En vigtig del af ejendomsadministration handler om den enkelte ejendoms løbende drift og vedligeholdelse. Det kræver specialister, der tager ansvar og har indgående viden om alle de praktiske forhold, der knytter sig til ejendommen, så den fungerer, som den skal, og at værdierne bevares på den lange bane.

WEB bestyrelse - DEAS vejledning

WEB bestyrelse vejledning

Læs vejledningen til WEB bestyrelse for bestyrelsesmedlemmer i ejer- og andelsboligforeninger.

Byggeteknisk rådgivning og energi

Få styr på ejendommens energiforbrug

Det er sund fornuft at følge ejendommens energiforbrug tæt. 
Erfaringerne viser, at der kan opnås en besparelse på op til 10 % af det årlige energiforbrug ved en kontinuerlig overvågning.

Opnå lavt energiforbrug og forbedret indeklima

Reducerede drifts- og energiomkostninger er et nøgleparameter for at øge ejendommens værdi.
Samtidig vægter lejerne indeklimaforbedringer højt.

Fra idé til resultat

Byggeprojekter er udfordret på tre helt centrale parametre: tid, økonomi og kvalitet. 
Vi tilbyder at udføre alle former for byggeprojekter og sikrer værdi, så resultatet svarer til aftaler og bygherrens forventninger.

CSR-redegørelse

 

CSR-redegørelse 2018 

I DEAS tager vi ansvar for en bæredygtig udvikling og en sund påvirkning af vores fælles samfund i samarbejde med vores kunder.
Læs CSR-redegørelsen som e-paper.