Købers ordrenummer

Elektroniske fakturaer og kreditnotaer, der sendes til DEAS, skal indeholde ’Købers ordrenummer’. Nummeret guider din faktura hen til den rette person i DEAS, som skal godkende, at ydelsen er modtaget.

Er et forkert nummer indtastet, kan du risikere, at din faktura bliver afvist af vores fakturasystem. Derfor er det vigtigt, at du som leverandør sikrer dig, at du har det rigtige ’Købers ordrenummer’.

Sådan finder du dit 'Købers ordrenummer'

Du kan selv generere dit 'Købers ordrenummer' ved at klikke her. Du bedes indtaste den adresse (vejnavnet – undlad nummeret), leverancen vedrører, samt hvilken type opgave, du har udført. Herefter genereres dit ’Købers ordrenummer’ for den pågældende opgave.

Rekvirenten, altså den person, der har bestilt ydelsen/varen, kan også oplyse dig det korrekte ’Købers ordrenummer’. Er du i tvivl om nummeret, er det også rekvirenten, du skal kontakte.

3 typer 'Købers ordrenummer'

Ordrenummeret begynder altid med 'W' (workflownummer) samt et tal, der angiver hvilken type ydelse, der er leveret.

Herefter følger enten F, L eller S efterfulgt af et nummer: 

  • WxxFxx-xx (ejendomsnummer)
  • WxxLxx-xx-xx (ejendomsnummer og lejemålsnummer)
  • WxxSxxxxxxxx (sagsnummer, fx byggesag eller forsikringssag)

De typiske 'Købers ordrenummer' bruges i følgende sammensætninger:

Leveranceområde Opbygning af Købers ordrenummer
W1- Drift & Vedligehold W1Fxx-xx
W2 – Byggesager W2Sxxxxxxx
W3 – Foreninger W3Fxx-xx
W4 – Flytning W4Lxx-xx-xx
W5 – Indvendig vedligehold Ikke e-faktura
W6 – Forsikring W6Sxxxxxx
W7 – DEAS W7F2-10
W8 – FS-kundecenter W8Fxx-xx
W14 – Flyttesag Almene W14Lxx-xx-xx
W16 – Advokat & mægler W16Fxx-xx
W17 – Forsyning og lån W17Fxx-xx
W18 – Centre W18Fxx-xx
W19 – kantine W19F2-80, 81, 82

 

*) Købers ordrenummer skal skrives med bindestreger (-) og uden mellemrum.

 

Fakturabetingelser

Ved leverancer til ejendomme, vi administrerer, skal du huske en række informationer m.m. 

Læs mere

E-fakturering

Er du leverandør, skal du huske at sende din faktura elektronisk.

Læs mere

Kontakt

Kontakt vores indkøbsteam
på mail eller ring
tlf. 70 30 20 20.

Send e-mail