Faktura- og betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser
Udgangspunktet for alle vores indkøb uanset størrelse og art er, at fakturaen skal overholde vores betalingsbetingelser:

Løbende måned + 20 dage.

Fakturabetingelser
Ved leverancer til ejendomme, vi administrerer, skal du huske følgende:

  • E-faktura skal fremsendes i formatet OIOUBL til EAN/GLN-nummeret 5790002305504 og indeholde navnet på rekvirenten, der enten kan være en driftsansat på ejendommen eller en administrativ medarbejder

  • Fakturaen skal altid stiles til kunden, som i dette tilfælde er ejendommen, hvor arbejdet udføres eller varen leveres.

  • Ejendommen skal angives med det entydige ejendoms-ID bestående af et ejendomsnummer og ejendomsnavn.

  • Fakturaen skal altid indeholde 'Købers ordrenummer', som oplyses af den person, der har rekvireret opgaven.

  • Fakturaen skal være fremsendt senest 7 dage efter arbejdets færdiggørelse eller varens levering.

  • Fakturaer med tilbageført datering accepteres ikke, og vi forbeholder os ret til at ophæve samarbejdet med den pågældende leverandør på den baggrund.

  • Flere rekvisitioner vedr. samme ejendom kan samfaktureres efter aftale med rekvirenten. I så fald skal fakturaen specificeres, så varer og tjenesteydelser kan henføres til de enkelte rekvisitioner.

  • Fakturaen skal indeholde både en leveringsadresse og en fakturaadresse. Se eksempel her under.

    eksempel tabel

Lovgivningen skal følges
Fakturaen udstedes efter de minimumsbetingelser, som lovgivningen kræver. Det betyder, at den blandt andet skal være påført leverandørens CVR-nummer og fakturadato samt dato for arbejdets udførelse.

Derudover skal fakturaen indeholde en entydig beskrivelse af arbejdets udførelse eller varens art og type.

Bestilling på vegne af ejer
Varer/tjenesteydelser bestilles på vegne af ejendommens ejer og dermed også for dennes regning. Ejer kan være en investor, en ejerforening, en andelsboligforening, en grundejerforening eller en almen boligorganisation.

Fakturabetingelser i pdf

Har du brug for at printe ovenstående, kan du åbne og gemme fakturabetingelserne som pdf.

 

Kontakt

Kontakt vores indkøbsteam
på mail eller ring
tlf. 70 30 20 20.

Send e-mail