Faktura- og betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser

Udgangspunktet for alle vores indkøb uanset størrelse og art er, at fakturaen skal overholde vores betalingsbetingelser:

Løbende måned + 20 dage.

Fakturabetingelser

Ved leverancer til ejendomme, vi administrerer, skal du huske følgende:

  • E-faktura skal fremsendes i formatet OIOUBL til EAN/GLN-nummeret 5790002305504 og indeholde navnet på rekvirenten, der enten kan være en driftsansat på ejendommen eller en administrativ medarbejder

  • Fakturaen skal altid stiles til den juridiske ejer af ejendommen, jf. CVR-registeret.

  • Ejendommen skal angives med det entydige ejendoms-ID bestående af et ejendomsnummer

  • Fakturaen skal altid indeholde ‘Købers ordrenummer’, som oplyses af den person, der har rekvireret opgaven. Købers ordrenummer modtages af rekvirenten fx: WF1F99-999.

  • Fakturaen skal være fremsendt senest 7 dage efter arbejdets færdiggørelse eller varens levering.

  • Fakturaer med tilbageført datering accepteres ikke, og vi forbeholder os ret til at ophæve samarbejdet med den pågældende leverandør på den baggrund.

  • Flere rekvisitioner vedr. samme ejendom kan samfaktureres efter aftale med rekvirenten. I så fald skal fakturaen specificeres, så varer og tjenesteydelser kan henføres til de enkelte rekvisitioner.

  • Alle ejendomme skal oprettes som individuelle kunder i dit økonomisystem og ikke som afdelinger i DEAS A/S. Alle ejendomme er selvstændige enheder. Samme selskabsnavn kan godt have flere ejendomme under sig, men skal stadigvæk oprettes separat. Som nedenfor vist Faktureringsadresse.

  • Fakturaen skal indeholde både faktureringsadresse og en leveringsadresse. Udføres arbejdet i et lejemål er det vigtigt at hele leveringsadressen nævnes. Se eksempel herunder.

Faktureringsadresse:

Selskabsnavn
(jf. CVR)
c/o DEAS A/S - 99-999
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

Leveringsadresse:

99-999 Ejendomshus
Lejer navn
Rekv. Nr.: 99999
Ejendomsadresse 2, th
9999 Ejendomsby

Lovgivningen skal følges

Fakturaen udstedes efter de minimumsbetingelser, som lovgivningen kræver. Det betyder, at den blandt andet skal være påført leverandørens CVR-nummer og fakturadato samt dato for arbejdets udførelse.

Derudover skal fakturaen indeholde en entydig beskrivelse af arbejdets udførelse eller varens art og type. Test som ”Efter Tilbud” er ikke accepteret.

Bestilling på vegne af ejer

Varer/tjenesteydelser bestilles på vegne af ejendommens ejer og dermed også for dennes regning. Ejer kan være en investor, en ejerforening, en andelsboligforening, en grundejerforening eller en almen boligorganisation.

Fakturabetingelser i pdf

Har du brug for at printe ovenstående, kan du åbne og gemme fakturabetingelserne som pdf.

 

Kontakt

Kontakt vores indkøbsteam
på mail eller ring
tlf. 70 30 20 20.

Send e-mail