Etisk regelsæt for leverandører

DEAS' succes afhænger af, at "Mennesker ønsker at bo, handle eller arbejde i ejendomme, vi har ansvaret for". Vores succes skal baseres på god forretningsskik og på vores kerneværdier.

Der skal med andre ord være ordentlighed i alt, hvad vi foretager os. Det gælder også valget af leverandører og samarbejdet med dem.

Etisk regelsæt
Derfor har vi udarbejdet 'Etisk regelsæt for leverandører', som ligger i naturlig forlængelse af vores medlemskab af EjendomDanmark, hvor vi er forpligtet til at overholde branchens vedtagne etiske normer for ejendomsadministration.

Regelsættet beskriver de generelle retningslinjer for vores relationer til vores leverandører og indeholder en række etiske, sociale og miljømæssige krav, som vi forventer, at alle vores leverandører efterlever.

Vi ser dette regelsæt som en integreret del af samarbejdet med den enkelte leverandør, og vi tror, at efterlevelsen af det kan medføre konkurrencemæssige fordele for både os og leverandøren.

Vi mener, at mennesker og miljø skal behandles på en ordentlig måde. Og vi stiller krav om, at de leverandører, vi samarbejder med, også behandler deres medarbejdere og miljøet på en ordentlig måde og som minimum overholder gældende lovgivning på området.

I tilfælde af grov eller gentagen forsømmelse forbeholder vi os ret til at ophæve samarbejdet.

Bliv leverandør

Kan du og dit firma levere den rigtige vare af rette kvalitet, til rette tid og pris?

Læs mere

Indkøbspolitik

Vi er meget bevidste om pris, kvalitet og klimaaftryk.

Læs mere

Ansvarlig forvaltning

Vi ønsker at drive en mere miljøvenlig forretning med positiv indvirkning på samfund, mennesker og miljø.

Se vores fokusområder