Property Manager - ejer- og andelsboligforening

Andelsboligforeninger:

Som Property Manager for andelsforeninger har man ansvaret for alle opgaver i forbindelse med administration af sin egen portefølje af andelsboligforeninger. Det betyder, at administrator bistår bestyrelserne med andelsboligforeningernes drift, herunder løbende kontakt med foreningernes bestyrelser, beboere og samarbejdspartnere – samt til viceværter, offentlige myndigheder, forsikringsselskaber, banker m.fl.

Derudover planlægger, indkalder og afvikler Property Manageren selvstændigt generalforsamlinger og budgetmøder. Yderligere er man dirigent og referent på møderne. 

Andre typiske opgaver for en Property Manager for andelsboligforeninger:

  • opkrævning af ydelser og restancer
  • gennemførelse af reguleringer og opkrævning af ekstraydelser
  • udfyldelse af mæglerskemaer, ekspedition af overdragelser af andelsboliger og udarbejdelse af andelsboligsalgsaftaler
  • bogføring, afstemning og udarbejdelse af kvartalsrapporter/årsregnskaber.

Ejerforeninger:

Som Property Manager for ejerforeninger har man ansvaret for alle opgaver i forbindelse med administration af sin egen portefølje af ejerforeninger. Man har løbende kontakt med foreningernes beboere, offentlige myndigheder, viceværter, forsikringsselskaber, banker m.fl., ligesom man bistår bestyrelserne med ejerforeningens drift.

Property Manageren planlægger, indkalder og afvikler selvstændigt generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, og er oftest også dirigent og referent på møderne.

Andre typiske opgaver for en Property Manager for ejerforeninger:

  • opkrævning af ydelser og restancer
  • gennemførelse af reguleringer og opkrævning af ekstraydelser
  • ekspedition af ejerskifter også ift. berigtigelse af pant ved digital tinglysning
  • bogføring, afstemning og udarbejdelse af kvartalsrapporter/årsregnskaber.

Følg DEAS på linkedin

Her skriver vi blandt andet
om fagstof, ledige jobs og nyheder.

Følg os

Cases for Foreninger

Se hvad vi gennem tiden har gjort for vores kunder.

Se cases