ISO-certificering

DEAS er blevet certificeret efter ISO-standarden 9001:2015 i oktober 2016.

Det er en blåstempling af vores kvalitetsledelsessystem, som sikrer vores kunder, lejere og samarbejdspartnere en høj kvalitet og ensartede serviceleverancer.

Vores kunder og lejere efterspørger kvalitet og den bedst mulige service. Og ved at arbejde målrettet med styring af vores processer opnår vi, at vores servicer ikke er afhængige af, hvordan den enkelte medarbejder griber sagen an. En opgave udføres altid på samme måde i samme høje kvalitet,

siger Rikke Lykke, Group CEO i DEAS.

Om standarden

ISO 9001 er verdens mest udbredte standard for styring af kvalitet, der udkom i en ny udgave i 2015. Den består af syv kvalitetsledelsesprincipper:

  • kundefokus
  • ledelse
  • medarbejdernes engagement
  • procesorientering
  • forbedringer
  • styring af relationer
  • vidensbaseret beslutning.

For at opretholde certificeringen vil DEAS fremadrettet blive re-certificeret hvert 3. år, og i de mellemliggende år vil en ekstern auditor komme på kontrolbesøg.

Læs pressemeddelelse om certificering.