Sådan forholder vi os til coronavirus i DEAS || Telefontid i vores servicecenter: kl. 8.00-18.00

ISAE 3402 - type 1 revisionserklæring

DEAS er certificeret med en ’ISAE 3402’-revisionserklæring af en række finansielle nøglekontroller.

Vores kunder kan anvende erklæringen over for deres revisor. Samtidig er erklæringen en konkret garanti for, at DEAS har dokumenterbar systematik og kvalitet i de væsentlige finansielle processer.

Tryghed for et stærkt kontrolmiljø

Erklæringen er afgivet af Deloitte og er en såkaldt Type 1-erklæring, hvor Deloitte har efterprøvet, om kontrollerne er passende designet og implementeret pr. 9. maj 2019. 

Den er en garanti for, at DEAS har et stærkt og betryggende kontrolmiljø og dokumenterer, at DEAS har designet og implementeret kontroller, der er passende i forhold til at imødegå en række risici i forbindelse med de finansielle processer. 

Vi forventer primo 2020 at modtage en Type 2-erklæring af, at DEAS efterlever standarden over perioden 9. maj-31. december 2019.

Kontakt

Mette Harboe Ingvardtsen

Afdelingschef
Kunderapportering
Bliv kontaktet

Følg DEAS på linkedin

Her skriver vi blandt andet
om fagstof, ledige jobs og nyheder.

Følg os