Når du skal fraflytte din lejebolig

Når man skal fraflytte en lejebolig, er der forskellige forhold, man skal være opmærksom på, og det er vigtigt, at man kender sine rettigheder.

Med den nye lejelov, der trådte i kraft den 1. juli 2015, kom der nye regler for, hvordan man kan aftale, at lejemålet skal istandsættes ved fraflytning.

Det er derfor vigtigt at vide, om din lejekontrakt er underskrevet før eller efter 1. juli 2015 og se efter, hvilke bestemmelser der er skrevet ind i lejekontrakten.

Før 1. juli 2015


Hvis din lejekontrakt er indgået før 1. juli 2015, skal du normalt aflevere lejemålet i samme stand, som da du overtog det. Der kan fx stå i § 11 i din lejekontrakt, at du overtog den istandsat og derfor skal aflevere den istandsat. Det betyder, at alle vægge, lofter og træværk skal males, og gulvene slibes og behandles. Hvor mange gange, det skal males eller behandles, afhænger af, hvor slidt vægge og gulve er, og om der fx har været røget i lejligheden.

Efter 1. juli 2015


Hvis din lejekontrakt er indgået efter 1. juli 2015, afhænger omfanget af istandsættelse af lejemålet af forskellen mellem tilstanden ved indflytning og ved fraflytning. Det betyder, at der skal laves en individuel vurdering af, om vedligeholdelse er påkrævet, dvs. hvordan lejemålet ser ud ved fraflytning.

Du skal selvfølgelig altid selv betale for eventuelle misligholdelser, der er foretaget i lejemålet. Misligholdelse kan typisk være fx maling i farver, som ikke er godkendt, arbejder som ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, manglende løbende vedligeholdelse, huller i vægge og mærker på gulvet, rygning, ødelagte dele, manglende rengøring osv.

Du skal også se efter, om det er dig eller udlejer, der har vedligeholdelsespligten i lejemålet i boperioden. Hvis udlejer har vedligeholdelsespligten, kan du kontakte DEAS for en vurdering af, om lejemålet trænger til vedligeholdelse. Eventuel vedligeholdelse vil således være for udlejers regning. Typisk vurderes det, at lejemål skal males ca. hvert 4-5 år for at være velvedligeholdt.

Uenig i fraflytningsrapport?


På din fraflytningsrapport er beskrevet, hvordan dit lejemål er vurderet, og evt. hvilke fradrag du vil få på din flytteafregning. Hvis du oplever, at du er uenig i din fraflytningsrapport, kan du altid klage direkte til DEAS på info@deas.dk eller til huslejenævnet, som kan træffe afgørelse om istandsættelsesforpligtigelsen.

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at spørge din vicevært eller kontakte din administrator. Du finder kontaktoplysninger på din administrator i boksen til højre.

Læs mere om at flytte ud

Find ejendommens kontaktpersoner nemt og hurtigt.

Søg her