Din husleje ændres den 1. januar 2018

Pr. 1. januar justeres ejendomsskatterne og udgifterne til bl.a. vand, renovation og el i din ejendom. Derfor ændrer din husleje sig også med virkning fra den 1. januar - også selvom, du først får en officiel varsling fra os i løbet af foråret.

En ejendom med lejeboliger er pålagt en række skatter og afgifter – i princippet på samme måde som en ejerlejlighed eller et hus.

Kommunerne vedtager typisk størrelsen af skatter og afgifter tidligst i oktober måned. Så udlejer kan ikke nå at give beboerne varsel om huslejeændringen tre måneder inden den 1. januar, hvor udlejer skal betale de nye udgifter. 

Det er derfor bestemt i lejeloven, at hvis udlejer varsler ændringen inden fem måneder, kan udlejer opkræve forhøjelsen fra det tidspunkt, den træder i kraft. Derfor vil du modtage varslingen i løbet af foråret, mens stigningen gælder fra den 1. januar med tilbagevirkende kraft.

Opkrævning kommer først senere på året

Du vil først blive opkrævet for huslejeændringen senere på året. Det sker typisk med huslejebetalingen fra august og frem, da vi fordeler efterbetalingen ud over de resterende måneder i året.

Hvordan beregnes huslejeændringen?

Vi beregner din andel af den samlede ændring for hele ejendommen. Og din husleje ændres så med denne andel. 

Hvad dækker skatter, afgifter og udgifter i din huslejeændring?

Ejendomsskatter og andre afgifter som fx rottebekæmpelse er faste beløb uafhængig af ejendommens størrelse og forbrug. Mens udgiften til el og vand varierer efter hvor meget, der bruges i ejendommen. Udgiften beregnes på grundlag af et gennemsnit af de sidste tre års forbrug. Gennemsnitsforbruget ganges så med den nye pris.

Udgiften til el i din huslejeændring gælder det fælles elforbrug, lys i opgange, kældre og på lofter og el til varme- og ventilationsanlæg. Elforbruget i din lejlighed betaler du direkte til forsyningsselskabet.

Betaler du dit vandforbrug efter en individuel måler, og får du et vandregnskab, er der ikke medregnet udgift til vand i beregningen af lejeændringen. Udgiften til et eventuelt fælles vandforbrug bliver indregnet i vandregnskabet.

Københavns Kommune opkræver i visse områder en afgift for at holde fortovene rene. Det kaldes ’fladerenholdelse’.