Som lejer betaler du som regel, ud over den første måneds leje, et depositum og forudbetalt leje. Depositum betales som sikkerhed for, at lejligheden afleveres i den aftalte stand, når lejer til sin tid flytter. Man betaler også leje forud, så udlejer har sikkerhed for lejebetalingen i nogle måneder ud over den indeværende måned.

Depositum og forudbetalt leje svarer som regel til tre måneders husleje, altså tre måneders leje som depositum og tre måneders forudbetalt leje. Depositum og forudbetalt leje skal altid svare til lejen for det aftalte antal måneder. Derfor skal man som lejer betale et reguleringsbeløb, hver gang lejen stiger. Betalingen opkræves ikke på en gang, men opdeles over det antal måneder, som depositum og forudbetalt leje skal svare til.

Som regel stiger lejen på grund af stigning i skatter og afgifter pr. 1. september, og så skal der betales regulering af 3 måneders depositum og forudbetalt leje d. 1. september, 1. oktober og 1. december.

Lejen stiger også som regel pr. 1. januar enten som en pristalsregulering eller en stigning i omkostningsbestemt leje. Så skal der igen betales regulering af 3 måneders depositum og forudbetalt leje d. 1. januar, 1. februar og 1. marts.

Man kan altså komme til at betale regulering i seks af årets tolv måneder eller flere, hvis der sker andre ændringer af lejen.