Omkostningsbestemt husleje

Du vil inden den 1. oktober få et brev fra os med din nye husleje, hvis din husleje reguleres efter reglerne om omkostningsbestemt husleje. Den nye husleje træder i kraft den 1. januar.

Hvis du bor i en større ejendom, der er opført før 1992, er der stor sandsynlighed for, at din husleje reguleres efter reglerne om omkostningsbestemt husleje. Det betyder, at udlejer kan regulere huslejen, når udgifterne ved at drive ejendommen stiger.

Udgifter

Der er en række udgifter ved at drive en ejendom. De væsentligste er ejendomsskatter, udgifter til vand og el, forsikringer, vicevært og andre personaleudgifter. Herudover er der bl.a. udgifter til vedligeholdelse af ejendommene.

Udgifterne til vedligeholdelse beregnes efter nogle faste takster pr. m², som er fastsat i lejelovgivningen, og taksterne reguleres i takt med den almindelige prisudvikling. Vedligeholdelsesudgifterne stiger altså løbende, uden at udlejer kan påvirke dem.

Hvornår reguleres huslejen?

Udgifterne i den omkostningsbestemte husleje reguleres efter prisudviklingen og stiger altid pr. 1. januar. De takster, som det offentlige fastsætter, bliver også altid reguleret pr. 1. januar.

Udlejere vil derfor også typisk regulere den omkostningsbestemte husleje med virkning fra den 1. januar. 

I så fald vil du inden den 1. oktober modtage et brev fra os med oversigt over din nye husleje, en såkaldt varslingsskrivelse, så reguleringen kan træde i kraft den 1. januar. Dermed har du god tid frem til den 1. januar til at vurdere, om du er enig i den kommende lejeforhøjelse.

Er du uenig i lejeforhøjelsen

Hvis du ikke er enig i lejeforhøjelsen, kan du fremsætte en indsigelse indenfor 6 uger efter modtagelsen. Hvis der er beboerrepræsentation i ejendommen, skal du henvende dig til den, da beboerrepræsentationen skal fremsætte indsigelsen. 

Hvis der bliver fremsat en indsigelse, vil lejeforhøjelsen blive indbragt for huslejenævnet, som derefter afgør, om udlejer må forhøje lejen.

 

Udgivet 14. august 2020

Find ejendommens kontaktpersoner nemt og hurtigt.

Søg her