Huslejeregulering efter nettoprisindekset

Bliver din husleje reguleret med udviklingen i nettoprisindekset, vil det ske på baggrund af aftalen, der er beskrevet i din lejekontrakt, hvor det vil fremgå i § 11 om særlige vilkår.

Her vil det bl.a. være angivet på hvilket tidspunkt, huslejen reguleres samt hvilket nettoprisindeks, huslejen reguleres med.

Det kan kun aftales, at lejen reguleres én gang årligt og kun på baggrund af Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Teksten i lejekontrakten kan fx være: Den til enhver tid gældende leje ekskl. a/c varme og a/c vand reguleres hvert år med virkning fra den 1/1, første gang 1. januar 2020 med den procentvise stigning i nettoprisindekset fra oktober måned i det foregående år til oktober måned året forud. Pristalsreguleringen sker af den umiddelbart før reguleringstidspunktet gældende leje. Den årlige regulering gennemføres alene ved udlejers skriftlige meddelelse til lejer.

Der vil som regel være aftalt mindst 3 måneder mellem tidspunktet for aflæsningen af nettoprisindekset og tidspunktet for huslejens regulering. I denne periode indhenter udlejer/administrator nettopristallet, foretager beregningen af huslejeændringen og orienterer dig om lejereguleringen i et brev.

Huslejeregulering efter nettoprisindeks skal ikke varsles forud for ændringen, men kan blot foretages som aftalt i lejekontrakten. Det eneste krav er, at du orienteres skriftligt.

Depositum og forudbetalt husleje skal stemme overens med huslejen. Derfor bliver disse to også ændret, når huslejen reguleres. Det sker ligeledes i overensstemmelse med bestemmelserne i din lejekontrakt.

Udgivet 07. december 2020