Vi sikrer trygge rammer for kunder og beboere. Læs, hvordan vi medvirker til at mindske risikoen for Corona-smitte.

Bæredygtig ejendom - AP Pension

Når du bor i en ejendom, ejet af AP Pension, bidrager du til en mere klimavenlig hverdag.

AP Pension støtter FN's verdensmål og klimaet med bæredygtig drift af alle boligejendomme....

Klimavenlig rengøring

At vi primo året har gennemgået serviceaftaler (rengøring, udvendig renhold og vinterbekæmpelse), hvor vi er aftalepart, med henblik på at sikre, at renhold udføres i henhold til Svanemærket/bæredygtige kriterier.

Udvidet affaldssortering

At vi – i kommuner uden plan for sortering – stiller krav om særskilte aftaler med fragmenteret renovation.

Miljøvenlige materialer

At løbende drift og vedligehold sker med anvendelse af Svanemærket/energieffektive/certificerede materialer.

Grøn strøm fra vindmøller

At al indkøb af strøm til ejendommens fælles installationers sker mod udstedelse af grønne certifikater, som sikrer, at der bliver produceret nok strøm fra vindmøller til at dække ejendommens forbrug.

Forbedret energistyring

Dertil har vi med DEAS Energi indgået aftale om energistyring og energitilsyn, som skal sikre at ejendommen er så energieffektiv som mulig. 

El-ladestandere

Dertil kigger vi også målrettet ind i mulige cases med etablering af el-ladestandere.

Nyhedsmails

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra DEAS. Tilmeld dig vores nyhedsmails.

Læs mere her