Vejledning til midlertidig lukning af dine lokaler

Med færre mennesker på arbejde og virksomheder, der er nødt til at holde lukket, kan der gå længere tid, inden fejl og skader opdages på kontoret, lageret eller i butikken. Og det kan give følgeskader.

Hold øje og undgå følgeskader

Som erhvervslejer skal du være opmærksom for at minimere risikoen for:

 • Hærværk
  Et smadret vindue kan øge risikoen for indbrud og vandindtrængning.
 • Indbrud
  Kan bl.a. være en følgevirkning af hærværk og kan give anledning til yderligere tyveri og hærværk inde i ejendommen.
 • Vandskader
  Hold øje med vandinstallationer, da ubemærkede skader kan resultere i store følgeskader.
 • Brandskader
  Minimér risikoen ved at flytte affaldscontainere og løst materiale væk fra bygningen.

Luk korrekt ned

Der skal lukkes for vandinstallationer for at mindske risikoen for vandskader. Du skal sikre at døre og vinduer er korrekt lukkede og aflåst.

Husk at tømme skraldespande og fjerne fordærvelige varer i køleskabe m.v.

Affald, container og brandbar oplagring skal flyttes væk fra bygningen.

Fjern genstande, som har tyvenes interesse

Det er en god ide at fjerne værdifulde og let omsættelige genstande fra lejemålet. Eller opbevar dem aflåst, så de ikke er synlige udefra. 

Hold øje jævnligt

Hvis det er muligt, er det en god idé at besigtige ejendommen og lokalerne løbende for at sikre, at alt er i orden.

Ved at flytte på genstande og tænde/slukke for belysning inde og ude, signaleres, at der er opsyn med og aktivitet i ejendommen og lokalerne.

Husk at give os besked

Når du har lukket ned, så husk at give din daglige kontaktperson i DEAS besked eller ring til os på tlf. 70 30 20 20.

Vi hjælper naturligvis

Opstår der en skade, så kontakt os hurtigst muligt på tlf. 70 30 20 20, hvor du uden for åbningstid bliver viderestillet til vores akutte døgnservice. 

DEAS tilser naturligvis fortsat alle de erhvervsejendomme og erhvervslejemål, som vi har ansvaret for. 

Vi glæder os til, at du forhåbentlig snart tager dit lejemål i brug igen.

Klik og download ovenstående vejledning som PDF.

 

Telefontid i vores servicecenter

Ring til os på 
tlf. 70 30 20 20
 

Mandag-fredag
kl. 7.00-19.00

Find ejendommens kontaktpersoner nemt og hurtigt.

Søg her